De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Monitor: van resultaat naar doelen Introductie monitor (sep-okt) Ond.spec./leco aan team Uitvoering monitor (nov-jan) Groep 4-8 en alle leerkrachten Maatwerk.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Monitor: van resultaat naar doelen Introductie monitor (sep-okt) Ond.spec./leco aan team Uitvoering monitor (nov-jan) Groep 4-8 en alle leerkrachten Maatwerk."— Transcript van de presentatie:

1 Monitor: van resultaat naar doelen Introductie monitor (sep-okt) Ond.spec./leco aan team Uitvoering monitor (nov-jan) Groep 4-8 en alle leerkrachten Maatwerk presentaties en doelen stellen (mrt-mei) Ond.spec./leco met leescoördinator/team/directie Leesplangesprek (apr-juli) Ond.spec./leco met leescoördinator/directie (evt. bouwcoördinator) Plannen vaststellen (juni-sep) Leesconsulent en leescoördinator Terugkoppeling aan team (aug-sep) Leescoördinator

2 MONITOR Introduceren (sep-nov) Invullen lln+lkr (nov-jan) Resultaten plenair (mrt-mei) Lees/jaarplan (mei-juli) OUDER- PARTNERSCHAP Startbijeenkomst team Wensen & verwachtingen avond VoorleesExpress Koffie/leestafel Samen voorlezen Compliment smsjes Favoriet boek meegeven Zomerlezen INFORMATIE- VAARDIGHEDEN Informatievaardighedenplan Startbijeenkomst team In bibliotheek groep 1-4: Ik voel een voet (1) Mannetje Jan (2) Biebintroductie (3) Biebspel (4) Bibliospel (7) In school groep 5-8: Diploma Veilig internet jr. (5/6) Mediabegrip (7/8) Jeugdkrakercompetitie (7/8) Les informatievaardigheden (7/8) Volgens offerte: Op Expeditie (5-8) Onderhoud collectie (10%) (Klassikaal) lenen in schoolbieb SCHOOLBIEB & SYSTEEM Instructie team Instructie groepen Leeslogboek / Tip Nieuwsbegrip / Carrousel Jeugdbieb Makkelijk Lezen Plein LEZENCursus Open Boek Vrij lezenPraten over boeken Voorlezen Kinderjury (mrt-juni) Voorleesdagen (jan) Voorleeswedstrijd (sep-nov) Kinderboekenweek (okt) Workshop team Boeken kiezen (boekensushi / speeddate ed.) Bij zaakvakken Door kinderen Zomerlezen Boekenkring Methode Aidan Chambers Schrijver op bezoek (cultuureducatie) Coöperatieve werkvorm Interview Leesclub Boekpresentatie Instructie biebouders (Klassikaal) lenen in bibliotheek Rode Draad Projectcollecties Bijscholing Open Boek Interactief voorlezen Lezen voor jongens Ouderleesteam Verteltas/koffer Geheimagent AAP (7/8) Begeleiden bij invullen (gr 4-5) Lezen bij Canon Door ouders / vaders / opa’s ed. Luisterboeken Boek/film combi Regulier activiteitenTeam activiteitenLandelijke campagnes Boekintroductie Mini-spreekbeurt Praatplaat Activiteiten/werkvormen (inzet leesconsulent) Week van de Mediawijsheid

3 Doelen en werkwijze Tijdens de monitorpresentatie heb je 2-3 concrete doelen gesteld. Je weet nu welke resultaten je wilt behalen. De volgende stap is om dit om te zetten in een werkwijze (hoe/waarmee) en dit te concretiseren in je jaarplan: het activiteitenoverzicht voor een schooljaar als onderdeel van het leesplan. Na de teampresentatie over de monitor praat je dan inhoudelijk verder met de leescoördinator en liefst ook de directeur. Je hebt dus in ieder geval 2-3 doelen voor specifieke groepen om op te focussen. Voor de rest van de invulling van het jaarplan richt je je op de basis die je al hebt gelegd en de activiteiten/werkvormen die goed lopen. Waar nodig of gewenst kun je natuurlijk alsnog een focus aanbrengen op één van de leesvormen: vrijlezen, voorlezen of praten over boeken. Ook ouderbetrokkenheid of informatievaardigheden kan zo’n focus zijn. Om jouw resultaten en werkwijze op het gebied van leesbevordering te ondersteunen zijn er naast de leesvormen ook landelijke campagnes, met mooie kant en klare materialen. Focus en structuur Vanuit de bibliotheek helpt het om bij het opstellen van een jaarplan duidelijker kaders te stellen. Welke werkvormen kun je aanbieden? Wat kun je concreet gaan doen rondom dat vrijlezen, voorlezen en praten. De scholen zijn ook gebaat bij meer structuur in het aanbod, want ze doen vaak al heel veel maar hebben te weinig zicht op waaróm ze het doen. Help de school dus om keuzes te maken, focus te leggen op de werkvormen, zodat alles wat je doet helpt om je doelen te realiseren. En onthoud ook: je hoeft niet alles in één keer te doen. Afbakening, structuur en overzicht: maar altijd gericht op de gestelde doelen en resultaten. Leesplan en praatplaat Het leesplan (bij Open Boek) is vernieuwd en sluit met de vraagstelling en tabellen nu nog beter aan bij de vragen van de monitor. Het helpt je om – naast de meerjarenvisie – de belangrijkste resultaten en de te stellen doelen per schooljaar eruit te filteren. Na de teampresentatie ga je met de leescoördinator (en directeur) in gesprek over hoe je die doelen gaat bereiken. Voor het bepalen van die werkwijze kun je je laten inspireren door de mogelijkheden die op de praatplaat staan (en die je zelf samenstelt!). Deze praatplaat ligt tijdens dit gesprek over de invulling van het jaarplan op tafel en helpt om binnen de vastgestelde doelen en focus passende werkvormen en activiteiten te kiezen. De praatplaat is opgebouwd langs: - Oranje hoofdthema’s / bouwstenen - Groene reguliere onderdelen, die je elk jaar moet inplannen met elkaar - Paarse landelijke campagnes, waarop je kunt aansluiten - Blauwe activiteiten, waarbij je je richt op het team (optioneel) - Witte werkvormen / activiteiten / producten De praatplaat in deze powerpoint is gevuld met de meest gangbare werkvormen als voorbeeld. Vul de witte blokken in met de werkvormen/activiteiten die jij als bibliotheek kunt bieden. Aanvullen of verwijderen kan ook, de plaat is zo flexibel als jij wilt. Alle lijnen zijn vastgemaakt aan de blokjes, dus die bewegen mee als je gaat schuiven. Als je klaar bent sla je deze dia op als PDF en maakt er een mooie kleurenprint van, voor jezelf en voor de school! Toelichting Praatplaat

4 School Leesconsulent Uren p/j: Leescoördinator(en) Uren p/j: Welke resultaten/doelen wil je behalen (verbeterpunten) 1. 2. 3. Welke focus op lezen kies je dit jaar (per groep/bouw) [denk aan: vrij lezen / voorlezen / praten over boeken / leescultuur thuis] Aan welk(e) campagne / project doe je dit jaar mee (per groep/bouw) [Bijvoorbeeld: Voorleesdagen / Kinderboekenweek / Kinderjury / Voorleeswedstrijd / Poëzieweek / Week van de Mediawijsheid / 2016 Jaar van het Boek / …] Groep / bouw / team / leerkracht Focus / thema Werkvorm / activiteit (wat) (evt. aansluitend bij campagne of project) Periode / datum Evaluatie (opm. uitvoering / ureninzet) Uren leesconsulent Directie / leescoörd.CollectieOnderhoud 10% collectie door bieb en school Bieb: januari School: KJ / VLD / KBW LeescoördinatorSchoolbibliotheekAanleveren gegevens instroomleerlingen Juli (alle lln.) en Nov/jan/mrt/mei Alle groepenLezen Dagelijks minimaal 15 minuten vrij lezen / voorlezen / praten Hele jaar Alle groepenSchoolbibliotheek(Klassikaal) lenen in schoolbibliotheekHele jaar TeamschoolWiseInformeren over nieuwe ontwikkelingenDoorlopend TeamMonitorIntroductie op hoe en wanneerSep-nov Team en groepen 4-8MonitorInvullen van de monitorNov-jan Team MonitorPresentatie van de resultaten monitorMaart-mei Directie / leescoörd.LeesplanVaststellen leesplan nieuwe schooljaarMei-juli Bijscholing leescoörd.Leesnetwerk2x per jaar (leren van elkaar / thematisch)Nov + Mrt ProjectcollectiesCollectieIndien gewenst Bibliotheekjaarplan 2016/2017

5 Van schoolleesplan naar bibliotheekjaarplan Het leesplan van de school bevat een meerjarenplan en een jaarplan. In het jaarplan legt de school in verschillende tabellen vast welke activiteiten plaatsvinden, aan welke campagnes ze meedoen, hoe de collectie en bibliotheek wordt onderhouden en wie wat doet. Voor de bibliotheek kan het handig zijn hier een eigen werkdocument naast te leggen met een samenvatting van alle afspraken voor het hele schooljaar. Het format Bibliotheekjaarplan in dia 4 (met een beschrijfbare wordversie in de toolkit) is een praktische samenvatting van alle afspraken voor dat schooljaar. De inhoud is gelijk aan het schoolleesplan, maar dient vooral als werkdocument voor de bibliotheek. Het kent de volgende kolommen: ● Wat is je focus/doel/thema ● Wat moet sowieso ingepland worden (o.a. monitor) ● Wat doet de school zelf al (bijv. campagnes) ● Welke werkvorm/activiteit ga je doen binnen dat doel/focus ● Wanneer vindt het plaats ● Hoeveel uur besteed de leesconsulent daaraan ● Hoe is het verlopen Voor het totaaloverzicht vermeld je ook de vastgestelde doelen en focus. Zodat je in je gesprek niet wordt afgeleid door dingen die ook zo leuk zijn om te doen, maar zodat je altijd in beeld houdt waarvóór je iets doet. De leesconsulent kan hiermee goed laten zien hoe ze haar uren in de school besteedt en in welke groepen ze zichtbaar is. Zorg dat alles liefst voor de zomervakantie, maar uiterlijk voor 1 oktober, is vastgesteld door leescoördinator, directie en team! Succes Toelichting Bibliotheekjaarplan


Download ppt "Monitor: van resultaat naar doelen Introductie monitor (sep-okt) Ond.spec./leco aan team Uitvoering monitor (nov-jan) Groep 4-8 en alle leerkrachten Maatwerk."

Verwante presentaties


Ads door Google