De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Didactiek rondom practicumverslagen: Inhouden, werkvormen en materialen voor de lerarenopleidingen Gerald van Dijk, Hogeschool Utrecht W. Kuiper, H. Eijkelhof,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Didactiek rondom practicumverslagen: Inhouden, werkvormen en materialen voor de lerarenopleidingen Gerald van Dijk, Hogeschool Utrecht W. Kuiper, H. Eijkelhof,"— Transcript van de presentatie:

1 Didactiek rondom practicumverslagen: Inhouden, werkvormen en materialen voor de lerarenopleidingen Gerald van Dijk, Hogeschool Utrecht W. Kuiper, H. Eijkelhof, M. Hajer

2 De taal van natuurwetenschappen en techniek Wat is de aard van die taal en waar kom je die tegen?

3 De taal van natuurwetenschappen en techniek Wat is de aard van die taal en waar kom je die tegen?

4 Inwijden in de vaktaal: teksten over praktisch werk BUITEN SCHOOL Waar komen deze teksten vandaan?

5 Inwijden in de vaktaal: teksten over praktisch werk BUITEN SCHOOL Waar komen deze teksten vandaan?

6 Inwijden in de vaktaal: teksten over praktisch werk BUITEN SCHOOL Waar komen deze teksten vandaan?

7 Inwijden in de vaktaal: teksten over praktisch werk BUITEN SCHOOL Waar komen deze teksten vandaan?

8 Inwijden in de vaktaal: teksten over praktisch werk BUITEN SCHOOL Waar komen deze teksten vandaan? Wat zijn dit voor genres? Instructie voor verpleegkundigen

9 Taal = Systeem om betekenis te realiseren in een sociale context. Dus aspecten van vaktaal zijn ook: Grafische representaties, formules etc. De structuur van een practicumverslag De aanspreekvorm, persoonlijk/onpersoonlijk Vaste woordcombinaties: een kracht uitoefenen Woorden waarin de methode wordt uitgedrukt: variabele

10 Opzet studie Ontwerpgericht, case studies, interviews, kwalitatieve analyse. Vak: ervaren van genredidactiek in analytische chemie/kracht en rotatie/elektronica en domotica Vakdidactiek: Oefenen in het plannen van taalontwikkelende lessen Stage: plannen, uitvoeren, terugblikken en vooruitkijken

11 Vak: Elektronica & Domotica Observatievragen groep A & B A.Welke aspecten van vaktaal maakt Rob expliciet? B.Welke fasering van de les gebruikt Rob om de vaktaal te ontwikkelen bij zijn studenten?

12 Genredidactiek als verrijking van taalgericht vakonderwijs

13

14 genredidactiek

15

16 Wat is de opbouw van zo’n verslag? Doel, vraag, methode, resultaten, conclusie? Verslag van vaardighedenpracticum Titel: Doel van het practicum Dit practicum heb ik uitgevoerd om te oefenen met …. Uitvoering Ik heb de procedure/vaardigheid/bediening van het apparaat als volgt uitgevoerd. Eerst heb ik ……. Vervolgens ………… Resultaat De resultaten van mijn metingen ziet u in onderstaande tabel Terugblik Het practicum heeft me op de volgende manier geholpen om mijn vaardigheden te ontwikkelen…. Waar ik nog meer mee moet oefenen, is ……, omdat…….

17 Opbouw hangt af van functie van verslag Verslag van ……. Begripspracticum Vaardighedenpracticum Onderzoekspracticum Ontwerpgerichte activiteit

18 Wat valt er te ontdekken?

19

20

21

22 Practicum- verslag analyse- instrument

23 Cursus vakdidactiek Bespreek de doelen en opdrachten op bruikbaarheid voor jullie studenten.

24 Vakdidactiek: doelen

25 b) Het helpt leerlingen als ze begrijpen wat de functie is van het schrijven van een onderzoeksverslag. Beschrijf hoe je ervoor zorgt dat je leerlingen daar zicht op krijgen. …. d) Taalsteun kan bestaan uit het laten ontdekken van vaktaal in een voorbeeldverslag. Leerlingen kunnen bijvoorbeeld eerst zelf een voorbeeldverslag van commentaar voorzien, waarna de leraar zijn commentaar op de vaktaal geeft. Zie bijlage x voor een practicumverslag dat door een leraar is becommentarieerd, op basis van het PVAI. Maak een stukje van een dergelijk becommentarieerd voorbeeldverslag voor jouw leerlingen. Vakdidactiek: opdrachten

26 e) Stimuleer door middel van het werkblad en het lesplan dat leerlingen met elkaar gaan praten over het practicum en het verslag, en dat ze daarbij vaktaal gaan gebruiken. Vakdidactiek: opdrachten

27 stage Bespreek de opdracht op bruikbaarheid voor jullie studenten.

28 stage Lesvoorbereiding Beschrijf hoe jij gaat stimuleren dat leerlingen de vaktaal in het practicumverslag op een hoger niveau gaan beheersen. Maak in ieder geval een lesplanning aan de hand van de stappen ‘deconstrueren, gezamenlijk construeren en zelfstandig construeren’. Maak een analyse van een goed verslag, die jouw leerlingen zicht geeft op de vaktaal. Gebruik daarbij het ‘practicumverslag analyse- instrument’ in de bijlagen van het artikel.

29 Stage: Uitvoering Geef de les en registreer je eigen handelen op video. Terugblik Bestudeer de verslagen van de leerlingen. Hoe zie je aan de verslagen dat ze de vaktaal op een hoger niveau zijn gaan beheersen? Gebruik weer het practicumverslag analyse-instrument, om te kunnen letten op allerlei aspecten van vaktaal. Wat vind je nog voor verbetering vatbaar? Illustreer dit aan de hand van foto’s van handgeschreven materiaal van leerlingen, of andere soorten fragmenten.

30 Tussentijdse bevindingen Soorten studenten en opleiders Ontwikkeling van gevoeligheid voor vaktaal Vaktaaldidactiek vanuit functioneel perspectief is onderdeel van vakdidactiek. Definiëring van taal is noodzakelijk

31 Hartelijk dank gerald.vandijk@hu.nl


Download ppt "Didactiek rondom practicumverslagen: Inhouden, werkvormen en materialen voor de lerarenopleidingen Gerald van Dijk, Hogeschool Utrecht W. Kuiper, H. Eijkelhof,"

Verwante presentaties


Ads door Google