De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Lenteschool 2016 Samenwerkingsproject SVOPL en LVO Parkstad ‘kwaliteiten gebruiken, kansen benutten en succes beleven’ P.P. Lenssen, onderwijsdirecteur.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Lenteschool 2016 Samenwerkingsproject SVOPL en LVO Parkstad ‘kwaliteiten gebruiken, kansen benutten en succes beleven’ P.P. Lenssen, onderwijsdirecteur."— Transcript van de presentatie:

1

2 Lenteschool 2016 Samenwerkingsproject SVOPL en LVO Parkstad ‘kwaliteiten gebruiken, kansen benutten en succes beleven’ P.P. Lenssen, onderwijsdirecteur havo

3 Wat is de Lenteschool? Een door de school aangeboden voorziening om leerlingen in de meivakantie gedurende vijf dagen in de gelegenheid te stellen extra onderwijs te volgen met als doelen: -de kans op bevordering te vergroten. -een betere basis te leggen voor de rest van het schooljaar en het jaar erna. -de motivatie van de leerlingen te bevorderen.

4 Wat is de Lenteschool? Nederlands, Engels, wiskunde (OB-BB), natuurkunde, scheikunde, economie, biologie, management & organisatie, geschiedenis en aardrijkskunde Twee vakken elk 15 lesuren; 30 lesuren extra Vooraf besproken leerdoelen en afspraken over de leerstof met de ‘eigen’ vakdocent Contactpersonen van Bernardinus Leergroepen van maximaal 8 leerlingen Terugkoppeling over verloop Diagnostische toets ter afsluiting

5 Waarom een Lenteschool ? Bestrijding van onnodig zittenblijven  Zittenblijven is vaak niet effectief (veel leerlingen vallen vervolgens af)  Groot deel van de vakken is wel voldoende  Voor een beperkt aantal vakken moet alles over  De motivatie voor school van de leerling neemt af

6 Waarom een Lenteschool? De leerlingen kunnen er het derde trimester van profiteren. Zomerscholen worden meestal afgesloten met één herexamen (momentopname….). Bij de Lenteschool hebben de leerlingen nog een heel trimester om zich te bewijzen. Omdat de leerlingen in het derde trimester nog meerdere toetsen hebben kan de docent beter bepalen in hoeverre bevordering voor het betreffende vak zinvol is.

7 Wie? Leerlingen die: Kan de leerling worden bevorderd als hij of zij 2 verliespunten wegwerkt bij één of twee van de volgende vakken: Ne, En, wi, wiA, wiB, na, sk, ec, m&o, gs, ak, bio (m.a.w. de leerling heeft bij het wegwerken van 2 verliespunten een lijst waarmee hij/zij kan worden bevorderd). In de selectie van de deelnemers moet goed gekeken worden naar de attitude van de leerling, kan de leerling op eigen kracht doubleren vermijden of is het een goede keuze om de ondersteuning van de Lenteschool te bieden.

8 Let op! Deelnemers volgen altijd twee vakken. Beperkt aantal plaatsen per vak. Benodigd aantal plaatsen per vak is door de deelnemende scholen ingeschat op basis van de resultaten rond 25 maart 2016. Het volgen van de Lenteschool is geen garantie voor bevordering maar vergroot wel de kans daarop. De Lenteschool is niet bedoeld voor leerlingen uit klas 3 om hen te helpen een sector of profiel te kiezen dat ze op termijn niet aankunnen

9 Wanneer? Vijf dagen in de meivakantie Donderdag 28 en vrijdag 29 april en maandag 2 mei, dinsdag 3 mei en woensdag 4 mei, Elke dag van 09.00 tot 15.00 uur.

10 Waar? Omdat er in totaal 7 scholen uit geheel Parkstad meedoen is gekozen voor een centrale locatie in Parkstad: Bernardinuscollege

11 Welke vakken? Nederlands wiskunde A wiskunde B Engels natuurkunde scheikunde biologie aardrijkskunde geschiedenis economie m&o

12 Hoe? groepen van maximaal 8 leerlingen. begeleiding door Studiekring/Check5. nadruk op zelfstudie onder begeleiding van docenten (vragen beantwoorden, leerstof bespreken, plannen en studeren). iedere leerling eigen leerdoelen pedagogisch klimaat bestaat uit een positief leerklimaat en een enthousiaste sfeer

13 Afsluiting Aan het eind van de Lenteschool: diagnostische toets per vak Terugkoppeling door Check 5 naar ouders/verzorgers en de mentor/vakdocenten TIER zal de Lenteschool onderzoeken en evalueren

14 Bewezen effect? Van de deelnemers aan de Lentescholen van het vorig schooljaar is 60% alsnog bevorderd. (1 e jaar dat dit werd uitgevoerd) Zomerscholen (onderzoek Rijksuniversiteit Groningen): - van de 241 leerlingen die in 2013 een zomerschool volgden werd 85% alsnog bevorderd naar het volgend leerjaar. - van de leerlingen die alsnog bevorderd werden, is 75% in het volgend schooljaar opnieuw bevorderd of geslaagd voor het examen.

15 Contract indien de leerling en zijn/haar ouder(s)/ verzorger(s) akkoord gaan met deelname aan de Lenteschool wordt er een contract met afspraken getekend. de leerling gaat bij ondertekening akkoord met de gemaakte afspraken. de ouders/verzorgers geven door ondertekening aan dat ze achter de regels staan, dat er tijdens de Lenteschool een ouder/verzorger bereikbaar is, dat zij bereid zijn hun zoon/dochter de rest van het schooljaar zo goed mogelijk te motiveren

16 Tijdpad 8-29 maart: selectie kandidaten Lenteschool. 29 maart: uitreiking schriftelijke uitnodiging kandidaten Lenteschool. 31 maart: voorlichtingsavond Lenteschool Bernardinuscollege. Het ministerie OC en W/DUO kent de subsidie Lenteschool toe. 4 april: leerlingen die er met toestemming van hun ouders/verzorgers voor kiezen om deel te nemen aan de Lenteschool: leveren het door leerling en ouders/verzorgers getekende contract in bij de mentor of teamleider leveren een door de leerling gemaakt voorstel voor de leerdoelen in bij de vakdocenten van de betreffende vakken. 4-15 april: gesprekken vakdocenten en leerlingen over leerdoelen. 15 april: school geeft de leerdoelen per leerling en per vak door aan Studiekring/Check5. 14 april: bijeenkomst van Check5 met alle deelnemers en hun ouder/verzorgers.

17 Praktische zaken 28 en 29 april, 2,3 en 4 mei Lessen van 9.00 uur-15.00 uur Pauzes in de Windthal of bovenbouwkantine Ingang school Akerstraat De leerling neemt zijn/haar boeken mee De leerling heeft een usb-stick bij zich Afmelden bij ziekte Contact met thuis of de contactpersoon van de school

18 Uitnodiging Informatieavond Lenteschool 14 april 19.45 uur Auditorium De inhoud en afspraken van de Lenteschool Check 5; mevr. Martje Paanakker

19 Veel succes!


Download ppt "Lenteschool 2016 Samenwerkingsproject SVOPL en LVO Parkstad ‘kwaliteiten gebruiken, kansen benutten en succes beleven’ P.P. Lenssen, onderwijsdirecteur."

Verwante presentaties


Ads door Google