De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vraag 1 Evert van Benthem won de Elfstedentocht twee maal. In welke jaren was dat? A. 1985 en 1986 B. 1986 en 1987 C. 1987 en 1988.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vraag 1 Evert van Benthem won de Elfstedentocht twee maal. In welke jaren was dat? A. 1985 en 1986 B. 1986 en 1987 C. 1987 en 1988."— Transcript van de presentatie:

1

2 Vraag 1

3 Evert van Benthem won de Elfstedentocht twee maal. In welke jaren was dat? A. 1985 en 1986 B. 1986 en 1987 C. 1987 en 1988

4 Het goede antwoord is A. Evert van Benthem won in 1985 en 1986 de Elfstedentocht. In 1985 voltooide hij de tocht in 6 uur en 47 minuten, in 1986 deed hij er zeven minuten langer over.

5 Vraag 2

6 Wat is de juiste volgorde van de volgende gebeurtenissen? 1. Steenwijk wordt geplunderd en platgebrand door Geldersen en Zwollenaren 2. Vollenhove krijgt stadsrechten 3. De parochie Oldemarkt neemt de rechten tot het instellen van een zelfstandig schoutambt en het recht van twee jaarmarkten en een weekmarkt van Paasloo over A. 3, 2, 1 B. 2, 3, 1 C. 1, 2, 3

7 Het goede antwoord is B. A. Steenwijk wordt in 1523 geplunderd en platgebrand door Geldersen en Zwollenaren. De stad lag aan de route naar Friesland en voor zowel Karel V als Maarten van Rossum interessant om onder heerschappij te hebben B. Vollenhove krijgt stadsrechten in 1354. Een stad mocht onder andere zelf voor rechtspraak zorgen. Binnen de stad gold een eigen wet. De burgers van de stad mochten een schout kiezen. C. De parochie Oldemarkt neemt de rechten tot het instellen van een zelfstandig schoutambt en het recht van twee jaarmarkten en een weekmarkt van Paasloo over in 1489. De rechten waren in 1438 door bisschop Rudolf van Diepholt aan Paasloo verleend.

8 Vraag 3

9 In Giethoorn heeft een Rietvlechtschool gestaan. Op zich was de vestiging van deze school niet onlogisch, maar uiteindelijk lukte het niet om de school in stand te houden. Wanneer bestond de school? A. 1910 tot 1930 B. 1913 tot 1929 C. 1915 tot 1928

10 Het goede antwoord is C. De Rietvlechtschool is in 1915 opgericht op initiatief van ds. Hylkema. Het mislukken zou volgens Tom Vos in het boek “Punterend door Giethoorn, oude Gieterse verhalen” te verklaren zijn door het feit dat Gietersen gewend zijn aan het verblijf in de buitenlucht en het open veld en zouden zij zich opgesloten voelen in de besloten ruimte van een klaslokaal. De school hield het vol tot 1928.

11 Vraag 4a

12 De Koninklijke Marine heeft twee schepen in de vaart gehad die zijn genoemd naar plaatsen in onze gemeente. Om welke plaatsen gaat het? A. Steenwijk en Blokzijl B. Giethoorn en Steenwijk C. Blokzijl en Giethoorn

13 Het goede antwoord is B. De marine heeft de Hr. Ms. Steenwijk en de Hr. Ms. Giethoorn in de vaart gehad.

14 Vraag 4b

15 De Koninklijke Marine heeft twee schepen in de vaart gehad die zijn genoemd naar plaatsen in onze gemeente. Om welk type schepen gaat het? A. Mijnenjagers B. Mijnenvegers C. Fregatten

16 Het goede antwoord is B. De Hr. Ms. Steenwijk en de Hr. Ms. Giethoorn waren allebei mijnenvegers. Een mijnenveger is ingericht voor het opruimen van zeemijnen. Ze worden van niet-magnetisch materiaal gemaakt omdat er ook magnetische mijnen bestaan. De Hr. Ms. Steenwijk diende als kustmijnenveger. De Hr. Ms. Giethoorn is bekostigd door de Amerikaanse regering in het kader van de hulpverlening na de Tweede Wereldoorlog. Hr. Ms. Steenwijk Hr. Ms. Giethoorn

17 Vraag 5

18 Deze foto is genomen bij de bakkerij van een wethouder van Steenwijk (de tweede persoon van links). Zijn zoon is beroemd geworden, zelf had hij ook artistieke gaven. Wie was hij? A. Salco Tromp Meesters B. Hendrik Krop C. Jan Wicherson

19 Het goede antwoord is B. Deze foto is genomen bij de bakkerij van Hendrik “Hein” Krop, de vader van Hildo Krop. Hij was de bedenker van de “Steenwijker goudmoppen”. Naast ondernemer was hij ook lid van de gemeenteraad. In 1923 werd hem een diner aangeboden ter gelegenheid van zijn afscheid als wethouder. Hij was medeoprichter van de ESKAF (de eerste Steenwijker Kunst Aardewerk Fabriek). Hij schreef ook gedichten en een toneelstuk. Ook was hij lid van de geheelonthoudersvereniging.

20 Vraag 6

21 Quiz Archievendag 2011 – vraag 6 – Wie is de drukker en uitgever van deze plattegrond? A. Joan Blaeu B. Jacob van Deventer C. Gerardus Mercator

22 Het goede antwoord is A. Dit is een kaart van Blokzijl. De oorspronkelijke kaart is gedrukt door Blaeu en werd in 1649 opgenomen in zijn atlas “Novum ac Magnum Theatrum Urbium Belgica”. De eerste kaarten hebben op de achterzijde een korte beschrijving van de plaats in het Latijn, latere uitgaven hebben een Nederlandse tekst.

23 Vraag 7

24 Van welke voormalige gemeente was dit het gemeentewapen? A. Kuinre B. Vollenhove C. Blankenham

25 Het goede antwoord is C. Dit is het gemeentewapen van Blankenham. Het wapen is in 1898 verleend. De beschrijving van het wapen is als volgt. "Doosneden : I in zilver een schip van keel, zeilende op een zee die opkomt uit de doorsnijdingslijn en golvend gedwarsbalkt is van 3 stukken, lazuur, zilver en lazuur, II in goud 5 rechterschuinbalken van keel." De betekenis van ham is hoek, inham, lichtplaats voor schepen. Het wapen vertoont een doorsneden veld. Boven een scheepje wijzende op de ligplaats voor schepen. Het onderste gedeelte van het wapen was volgens het gemeentebestuur het wapen van het graafschap Kuinre, maar de Hoge Raad van Adel was het hier niet mee eens. Het wapen van het graafschap en de graven was geschuinbalkt en niet gedwarsbalkt van keel een niet zilver. Het schoutambt Blankenham bestond uit de kerspelen Blankenham en IJsselham.

26 Vraag 8

27 Onze gemeente heeft een heuse (roof-)ridder gekend. Wat was zijn naam A. Floris van Rosemond B. Floris van Wevelikhoven C. Henric de Crane

28 Het goede antwoord is C. Het gaat hier om Henric de Crane. Henric de Crane bouwde bijna een kilometer ten zuiden van het dorp een kasteel in opdracht van de Bisschop van Utrecht. Deze “Heer van Kuinre”, hij was kastelein voor de bisschop, voerde een waar schrikbewind uit onder de Friezen. Hij had veel vrijheid van handelen wat ook bleek uit het feit dat er zelf munten werden geslagen.

29 Vraag 9

30 Het is bekend dat Vollenhove op Sinte Margrietenavond in 1354 stadsrechten heeft gekregen. Op welke dag was dat? A. 12 juli B. 19 juli C. 22 juli

31 Het goede antwoord is A. Op 12 juli 1354 kreeg Vollenhove stadsrechten. (Sint) Margaretha van Antichonie is patrones van o.a. verpleegsters. Haar naamdag is nu 20 juli, maar in de middeleeuwen was dat in het bisdom Utrecht op 13 juli. Sinte Margrietenavond is de avond voor 13 juli, 12 juli.

32 Vraag 10

33 Hoeveel mensen uit Oldemarkt mochten in 1890 hun stem uitbrengen bij verkiezingen? A. 202 B. 212 C. 224

34 Het goede antwoord is B. Volgens het verslag van den toestand der gemeente Oldemarkt over 1890 mochten 212 mannen hun stem uitbrengen.

35 Vraag 11

36 Quiz Archievendag 2011 – vraag 11 – Deze foto is genomen ter gelegenheid van de aansluiting van Belt-Schutsloot op het elektriciteitsnetwerk. Hierbij werd de straatverlichting ontstoken. Wanneer was dat? A. 31 juli 1932 B. 31 juli 1947 C. 31 juli 1952

37 Quiz Archievendag 2011 – vraag 11 – Het goede antwoord is C. Op 31 juli 1952 werd Belt-Schutsloot aangesloten op het elektriciteitsnetwerk en kon de straatverlichting worden ontstoken. In 1947 was al een poging gedaan om Belt- Schutsloot aangesloten te krijgen op het elektriciteitsnetwerk. De kosten waren echter te hoog, aanleg was niet rendabel. In 1950 kwam daar verandering in, er was nu genoeg materiaal om ook Belt-Schutsloot aangesloten te krijgen. Dit werd in 1952 een feit.

38 Vraag 12

39 Quiz Archievendag 2011 – vraag 12 – Waar is deze man aan het werk? A. ESKAF B. ‘t Poppenrijk C. Waterloopkundig Laboratorium

40 Quiz Archievendag 2011 – vraag 12 Het goede antwoord is B. De gebroeders Henk en Arend Nolles maakten in de oorlogsjaren poppen van lappen stof, aangezien de grondstoffen voor sigaren niet of nauwelijks voorhanden waren. De poppen werden een succes. Na de oorlog zetten ze het maken van poppen voort onder de naam ‘t Poppenrijk. De poppen kregen nu maskers van papier- maché. Hiervoor werden tabakspersen omgebouwd tot papier-maché- persen. In 1953 werd de naam van”Wildebras” gedeponeerd als handelsmerk. Vanaf 1957 werden de poppen van plastic (polyetyleen) gemaakt. Naast poppen werden ook conctructiespeelgoed en auto’s gemaakt. In 1970 werd de fabriek verkocht. Op 22 december 1976 brandde de fabriek af, het bedrijf bleef bestaan, maar de fabriek werd niet meer opgebouwd; de poppen werden geïmporteerd.

41 Vraag 13

42 Dit voorwerp werd jaren geleden gebruikt, maar wat is het? B. Een ambtsketen van de burgemeester A. Een bodebus C. Een onderscheiding voor getoonde moed

43 Het goede antwoord is A. Er liepen bodes tussen verschillende plaatsen om berichten te kunnen uitwisselen. Om duidelijk te maken dat het hier om een bode ging werd er een onderscheidingsteken gemaakt. Dit is de bodebus van Vollenhove.

44 Vraag 14

45 De persoon op dit plaatje loopt al enige tijd mee in de lokale politiek. Wanneer kwam hij in de raad? A.1986 B. 1990 C. 1994

46 Het goede antwoord is B. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1990 werd Luc Greven in de raad van Steenwijk gekozen.

47 Vraag 15

48 In 1825 vond in het gebied van de huidige gemeente Steenwijkerland een grote overstroming plaats waarbij ook mensen zijn verdronken. Hoe veel mensen kwamen bij deze ramp om het leven? A. 102 B. 112 C. 122

49 Quiz Archievendag 2011 vraag 15 – Het goede antwoord is A (102). Dit was als volgt verdeeld over de diverse voormalige gemeenten Kuinre 08 Blankenham28 Ambt Vollenhove14 Stad Vollenhove00 Blokzijl04 Oldemarkt11 Steenwijkerwold34 Wanneperveen03 Steenwijk00 Giethoorn00

50 Vraag 16

51 Van dit gebouw weten we dat Jan Hendrik Tromp Meesters het heeft laten bouwen. Wie was de architect? A. Berlage B. Cuypers C. Van Gendt

52 Het goede antwoord is C. Van Gendt was een architect die veel gebouwen in Amsterdam heeft ontworpen. Hij is bekend geworden door het feit dat hij gebouwen in veel verschillende stijlen ontwierp.

53 Vraag 17

54 Deze rok is voor een speciale gelegenheid gemaakt. Voor welke? A. Dit is een zogenaamde bevrijdingsrok B. Deze rok is in de crisisjaren gemaakt C. Deze rok was een geschenk van Koningin Wilhelmina

55 Het goede antwoord is A. Deze rok is voor de bevrijding gemaakt en gedragen in Oldemarkt, en maakt deel uit van de collectie oorlogsdocumentatie van Klaas Verbeek.

56 Vraag 18

57 Wie gebruikte dit zegel? A. Willem van Oranje B. Karel V C. De bisschop van Utrecht

58 Quiz Archievendag 2011 – vraag 18 – Het goede antwoord is B. Dit zegel is gebruikt bij een charter dat Karel V uitvaardigde op 28 maart 1534, waarbij Steenwijk werd herenigd met Overijssel.

59 Vraag 19

60 Quiz Archievendag 2011 – vraag 19 – In 1953 werd in Fredeshiem een bijzondere groep mensen opgevangen. Waar kwamen deze mensen vandaan? A. Rusland B. Tsjecho-Slowakije C. Hongarije

61 Het goede antwoord is C. In 1953 vluchtten Hongaren naar onder andere Nederland. Van deze groep werd een aantal in Fredeshiem opgevangen.

62 Vraag 20

63 In 1930 kocht de gemeente Oldemarkt samen met de begrafenisverenigingen van Oldemarkt en Ossenzijl een nieuw begraaftoestel. Hoe duur was het toestel? A. f. 225,-- B. f 200,-- C. f 175,--

64 Het goede antwoord is C. De gemeente betaalde f 115,--, De begrafenisvereniging te Oldemarkt f 50,-- en de Begrafenisvereniging van Ossenzijl f 10,--.


Download ppt "Vraag 1 Evert van Benthem won de Elfstedentocht twee maal. In welke jaren was dat? A. 1985 en 1986 B. 1986 en 1987 C. 1987 en 1988."

Verwante presentaties


Ads door Google