De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Openbare verlichting  Gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur 09/02/2011 presentatie door Ward Schevernels Diensthoofd Werken door derden De Mortel.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Openbare verlichting  Gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur 09/02/2011 presentatie door Ward Schevernels Diensthoofd Werken door derden De Mortel."— Transcript van de presentatie:

1 Openbare verlichting  Gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur 09/02/2011 presentatie door Ward Schevernels Diensthoofd Werken door derden De Mortel 16 2930 Brasschaat 03/650 06 52 0477/97 22 47 ward.schevernels@brasschaat.be

2 Agenda 1.Project Doven Openbare verlichting 2.Kort overzicht van gerealiseerde projecten 3.Kort overzicht van de projecten in uitvoering 4.Stand van zaken elektrische proeftuin 5.Stand van zaken CNG station 6.Onderzoek biomassa installatie voor project Prins Kavelhof

3 Project doven openbare verlichting 1.Overzicht OV 2.Project Doven Openbare Verlichting 3.Klachtenafhandeling binnen project 4.Alternatieve schakelwijze 5.Financiële weerslag 6.Facturatie openbare verlichting 7.Planning 2011 8.Vragen

4 Overzicht OV Enkele cijfers: aantal masten: 5.494 stuks Opgesteld vermogen: ca 660 kW Gemiddeld optrekvermogen: 120 W/lamp Jaarlijks verbruik: 2.681.841 kWh of 2,6 TWh Gemiddeld 18% piekuren en 82% daluren Gemiddelde branduren/jaar: 4.089 uur/jaar Totaal nachtregime: 3.337 stuks Totaal “dag”regime: 2.157 stuks

5 Project doven openbare verlichting Doelstelling: 1/3 lampen doven - 50.000 € Oorspronkelijk concept: 2.181 masten doven Investering: 32.715 € waarvan 50% gesubsidieerd Schakelregime: doven van 23.00h tot 06.00h Besparing: 2.181 * 70W* 2.555 uren = 390.071 kWh Berekend aan gemiddelde van 0,15 €/kWh (vast tarief):  58.510 €/jaar

6 Project doven openbare verlichting Actuele status: Totaal gedoofd: 2.157 masten Gemiddeld vermogen per armatuur: 90 W/armatuur Resultaat: 2.157 * 90 W * 2.555 uren = 496.002 kWh 496.002 * 0,11 €/kWh (*) = 54.560 €/jaar (*) 0,11 €/kWh gezien enkel nachttarief

7 Klachtenafhandeling Verandering = klachten Niet alles is te voorzien in praktijk Belangrijk naar communicatie: Brasschaat is hiermee niet uniek Doven van verlichting in de eerste plaats verstandig omgaan met energie ipv trukkendoos voor evenwicht begroting

8 Klachtenafhandeling Oprichting klachtendatabase: Klachtendatabase Samenvatting: 87 klachten 6 geen klachten maar gewone meldingen 38 positief (= opgelost of omgeschakeld) 43 blijven behouden

9 Klachtenafhandeling Enkel de geregistreerde meldingen Trends: Tussen 23.00h en 24.00h: hond buiten laten, terugkomst avondje stappen, einde sportactiviteiten,… Tussen 05.00h en 06.00h: hond terug buiten, vroege shiften,…  Voorstel: Schakelregime tussen 24.00h en 05.00h

10 Alternatieve schakelwijze Openbare verlichting Brasschaat = centrale sturingen Programmatie is eenvoudig aan te passen Raming: 36 €/omschakelpunt * 80 = 2.880 € Voordeel voor: Bewoners: veiligheidsgevoel - slaapperiode Verkeer: beperkt in de gedoofde periode

11 Financiële weerslag Actueel: Resultaat: 2.157 * 90 W * 2.555 uren = 496.002 kWh 496.002 * 0,11 €/kWh = 54.560 €/jaar Aangepast: 2.157 * 90 W * 1.825 uren = 354.287 kWh 354.287 kWh * 38.971 €/jaar

12 facturatie OV Onderzoek openbare verlichting gaf aan: Verschil in facturatie op openbare verlichting Verschil in tarieftoepassing Actie: rectificatieprocedure ingeleid voor periode 01/01/2009-31/07/2010 Resultaat: Eandis: éénmalige rechtzetting voor de distributiekost Electrabel diende hierdoor ook een éénmalige rechtzetting te doen Totaal gecrediteerd: 172.817,08 €

13 Planning 2011 Verdere evaluatie besparing via energieboekhouding (nu maandelijkse cijfers op 1 factuur  zie tabel) 4 e kwartaal 2009-2010 evalueren (jan 2011) Aanpassing schakelregime: voltooid 04/02/2011 Weerslag jaarlijks onderhoudsbudget (forfaitair preventief onderhoud)

14 Planning 2011 Werken: Fietspadverlichting Miksebaan (Vagevuurvelden- Pauwelslei) Vervanging OV Bredabaan fase 2 (Gemeentehuis- Zegersdreef) Uitvoering Quick-scan besparingen: focus VSA – TVT 2 jaar opstellen Masterplan openbare verlichting: 2011

15 Planning Gevaar: Fietspadverlichting Miksebaan: totaal 142 masten Stel: 60 W/mast – ½ gedoofd (71 * 4.089) + (71 * 2.264) = 451.063 branduren 451.063 * 60 W * 0,11 €/kWh = 2.977 €/jaar!  Duidelijke weergave aan het bestuur van de financiële consequenties/project

16 Planning Quick-scan: Doorlichting Eandis van het OV-net Leidde tot een quick-scan rapport met aanbevelingen Voornaamste aanbeveling: vervanging VSA – dalen energieverbruik/km gemeenteweg en dus opgesteld vermogen/km gemeenteweg

17 Besluit Project is in de 1 ste plaats een energiebesparend project Vooropgestelde doelstelling wordt gehaald Klachten/veiligheid sturen aan op bijsturing schakelregime Door kritische controle wordt extra besparing gerealiseerd die de bijsturing ruim opvangt Verdere opvolging en kritisch ontwerp

18 Overzicht gerealiseerde projecten Elk project wordt bestudeerd op energievriendelijke technieken Zonnepanelen op de HST koker: gefinaliseerd december 2010 Zonnepanelen op Vesaliusgebouw: gefinaliseerd december 2010 Bouwen nieuwe school en woningen met E-peil van 58: gerealiseerd september 2010 Standaard toepassing regenwaterrecuperatie Groen dak luifel GIKO Kaart

19 Overzicht gerealiseerde projecten Renovatie stookplaats Remise: juni 2010 Voor stookplaatsen Molenveld – remise – GIBO driehoek  permanente opvolging via webapplicatie Project doven openbare verlichting: 2010 Aankoop wagen met minstens EUR 5 – EEV Studie van de ecoscore wagenpark: gemiddelde ecoscore van de voertuigen jonger dan 5 jaar en deze ouder dan 5 jaar in is stijgende lijn Ter beschikking stellen van bedrijffietsen: 2010 vervanging stookolieketel naar HR top pastorij centrum

20 Overzicht gerealiseerde projecten Vervanging stookolieketel naar HR top pastorij centrum Vervanging dak met doorgedreven isolatie pastorij centrum Renovatie beeldende kunsten St Michielscollege

21 Projecten in uitvoering/gepland 2011 Stookplaatsrenovatie GIBO Heide – Kerk Bethanie – kerk rustoord – muziekacademie Ploegsebaan – brandweerkazerne – PR ruimten Vervangen buitenschrijnwerk GIBO Heide – GIBO Driehoek - sporthal Mariaburg Klimatisatie en renovatie stookplaatsen Ruiterhal Klimatisatie en optimalisatie regeling raadzaal Renovatie dakbedekking met isolatie Turnzaal Kaart – concierge Kaart – GIB blok A

22 Projecten in uitvoering/gepland 2011 Plaatsing zonnepanelen GIB – blok A Bodemsanering Gilo Kaart tgv verwijdering oude stookolietanks Aankoop voertuigen op CNG Relighting sporthal Mariaburg (max 10,6 W/m²/100 lux)

23 Proeftuin elektrische voertuigen Oproep van de Vlaamse overheid: implementatie elektrisch wagenpark in de maatschappij Organisatie van een proeftuin 12 Mio € subsidie Aanstelling van het IWT als organisator Oproep tot voorstel van platform Ondertussen eerste fase binnen voor 14/02/2011 Brasschaat zit mee in platformvoorstel

24 Proeftuin elektrische voertuigen Actueel partners zoals Blue Corner - Electrabel – Eandis – VITO - … - Antwerpen – Brasschaat – Brechtpartners Tweede fase tegen 15/05/2011

25 CNG station Tankstation voor CNG voertuigen CNG = Compressed Natural Gas (aardgas) Oproep voor een domeinconcessie Toegewezen aan Green Point Supplies Realisatie: voorjaar 2011 Twee voertuigen in bestelling Zie impressieimpressie Voordeel: geen fijn stof – kostprijs Voertuigen hebben een hoge ecoscore

26 Prins Kavelhof Bespreking ontwikkeling is volop lopende Nu reeds wordt over het verwarmingsgeheel nagedacht Arcadis voert actueel een haalbaarheidsstudie voor toepassing biomassa-installatie

27 Potentiële projecten Toepassing WKK systemen Doorgedreven toepassing van biomassa-installaties Project korte omloopbossen …

28 Vragen?


Download ppt "Openbare verlichting  Gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur 09/02/2011 presentatie door Ward Schevernels Diensthoofd Werken door derden De Mortel."

Verwante presentaties


Ads door Google