De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Heusden-Zolder Gewestweg N729 Terlaemenlaan / Onze-Lieve-Vrouwestraat

Verwante presentaties


Presentatie over: "Heusden-Zolder Gewestweg N729 Terlaemenlaan / Onze-Lieve-Vrouwestraat"— Transcript van de presentatie:

1 Heusden-Zolder Gewestweg N729 Terlaemenlaan / Onze-Lieve-Vrouwestraat
Kruispunt met Onze-Lieve-Vrouwestraat (bocht) Kruispunt Terlaemenlaan met Ubbelstraat / Viverselweg

2 Probleemstelling: Aanvraag fietsoversteek t.h.v. Terlaemenlaan (N729) t.h.v. Ubbelstraat – Viverselweg: Schoolkinderen van Viversel die per fiets in Boekt naar school gaan, steken op dit punt over omdat ze de bocht Terlaemenlaan x O.L.V.-straat willen mijden. Rijweg ter hoogte van het kruispunt gelegen in bocht afbuigen in de richting van de Terlaemenlaan (N729), zodat O.L.V.- straat haaks aansluit op deze afbuiging.

3 Plaatsbeschrijving N729 (Terlaemenlaan) x Onze-Lieve-Vrouwstraat:
N729 – Lokale gewestweg; rijstrookindeling: 2x1 rijstrookweg; toegelaten snelheid: 70km/u, bubekom; 50 km/u bocht aanliggende fietspaden aanwezig; geen voetpad aanwezig; openbare verlichting aanwezig; geen route voor uitzonderlijk vervoer,

4 Plaatsbeschrijving (2)
N729 (Terlaemenlaan) x Onze-Lieve-Vrouwstraat:

5 Plaatsbeschrijving (3)
N729 (Terlaemenlaan) x Ubbelstraat – Viverselweg: N729 – Lokale gewestweg; rijstrookindeling: 2x1 rijstrookweg; toegelaten snelheid: 70km/u, bubekom; aanliggende fietspaden aanwezig; geen voetpad aanwezig; openbare verlichting aanwezig; geen route voor uitzonderlijk vervoer.

6 Plaatsbeschrijving (4)
N729 (Terlaemenlaan) x Ubbelstraat - Viverselweg:

7 Fotoreportage Heusden-Zolder, N729 x O.L.V.-straat, richting Terlaemen
1 2

8 Fotoreportage (2)

9 Fotoreportage (2)

10 Fotoreportage (2) Heusden-Zolder, N729 x O.L.V.-straat, richting Beringen 4 3

11 Fotoreportage

12 Fotoreportage

13 Fotoreportage (3) Heusden-Zolder, N729 x O.L.V.-straat,
Vanuit de zijstraat O.L.V.-straat richting Beringen 5

14 Fotoreportage

15 Fotoreportage (4) Heusden-Zolder, N729 x Ubbelstraat - Viverselweg, richting Terlaemen 6

16 Fotoreportage

17 Fotoreportage (5) Heusden-Zolder, N729 x Ubbelstraat - Viverselweg, richting Beringen 7 8

18 Fotoreportage

19 Fotoreportage

20 Fotoreportage (6) Heusden-Zolder, N729 x Ubbelstraat - Viverselweg,
Vanuit de Ubbelstraat en de Viverselweg richting N729 10 9

21 Fotoreportage

22 Fotoreportage

23 Verkeer Toegelaten snelheid N729 kmp. 8.970: 50 km/u,
(net vóór de bocht is het in de beide richtingen 70 km/u) Geregistreerde snelheiden in oktober 2013 (06-22u): richting Terlaemen: V85 = 59 km/u richting Beringen: V85 = 63 km/u Licht verkeer: richting Terlaemen: I16 = licht verkeer richting Beringen: I16 = licht verkeer Totaal = licht verkeer gemiddeld per dag Medium verkeer: richting Terlaemen: I16 = 151 medium verkeer richting Beringen: I16 = 187 medium verkeer Totaal = 338 medium verkeer gemiddeld per dag Zwaar verkeer: richting Terlaemen: I16 = 41 zwaar verkeer richting Beringen: I16 = 40 zwaar verkeer Totaal = 81 zwaar verkeer gemiddeld per dag

24 Verkeer (2) Toegelaten snelheid N729 kmp. 8.500: 70 km/u
Locatie telling: N729 t.h.v. kmp Geregistreerde snelheiden in oktober 2013 (06-22u): richting Terlaemen: V85 = 71 km/u richting Beringen: V85 = 74 km/u Licht verkeer: richting Terlaemen: I16 = licht verkeer richting Beringen: I16 = licht verkeer Totaal = licht verkeer gemiddeld per dag Medium verkeer: richting Terlaemen: I16 = 192 medium verkeer richting Beringen: I16 = 235 medium verkeer Totaal = 427 medium verkeer gemiddeld per dag Zwaar verkeer: richting Terlaemen: I16 = 38 zwaar verkeer richting Beringen: I16 = 38 zwaar verkeer Totaal = 76 zwaar verkeer gemiddeld per dag

25 Ongevallengegevens Analyse: N729 mp. 8.970
Jaartal Aantal ongevallen Totaal SS LL 2004 2 2005 5 3 2006 2007 1 13 11 Gevolgen LG ZG D 2 SS = ongevallen met stoffelijke schade LL = ongevallen met lichamelijk letsel LG = licht gewonden ZG = zwaar gewonden D = doden Analyse: In totaal werden 13 ongevallen geregistreerd, waarvan 2 met lichamelijk letsel, hierbij waren geen zwakke weggebruikers betrokken. Oorzaken: - Controleverlies: 2

26 Ongevallengegevens (2)
N729 mp Jaartal Aantal ongevallen Totaal SS LL 2008 1 2009 3 2 2010 2011 2012 2013 10 7 Gevolgen LG ZG D 1 4 6 SS = ongevallen met stoffelijke schade LL = ongevallen met lichamelijk letsel LG = licht gewonden ZG = zwaar gewonden D = doden Analyse: In totaal werden 10 ongevallen geregistreerd, waarvan 3 met lichamelijk letsel, hierbij was één zwakke weggebruikers betrokken. Oorzaken: Slippen: 5 Aanrijden paaltjes in bocht: 1 Voorrang: 1 Bocht te ruim: 2 Stilvallen: 1

27 Ongevallengegevens (3)
N729 t.h.v. Ubbelstraat - Viverselweg Jaartal Aantal ongevallen Totaal SS LL 2006 1 2007 2008 3 2009 6 5 Gevolgen LG ZG D 1 4 3 8 SS= ongevallen met stoffelijke schade LL= ongevallen met lichamelijk letsel LG = licht gewonden ZG = zwaar gewonden D = doden Analyse In totaal werden 6 ongevallen geregistreerd, waarvan 5 met lichamelijk letsel, hierbij waren twee zwakke weggebruikers betrokken. - Voorrangsongevallen: 4 Spiegel personenwagen tegen fietser: 1 Aanrijden muurtje en verkeersbord: 1

28 Ongevallengegevens (4)
N729 t.h.v. Ubbelstraat - Viverselweg Jaartal Aantal ongevallen Totaal SS LL 2010 1 2011 2 2012 2013 4 3 9 5 Gevolgen LG ZG D 2 3 5 SS= ongevallen met stoffelijke schade LL= ongevallen met lichamelijk letsel LG = licht gewonden ZG = zwaar gewonden D = doden Analyse In totaal werden 9 ongevallen geregistreerd, waarvan 4 met lichamelijk letsel, hierbij waren geen zwakke weggebruikers betrokken. - Voorrangsongevallen: 5 Bocht missen: 1 Oversteken ree: 1 controleverlies bij afslaan: 1 inhaalmanoeuvre: 1

29 Gemeentelijke Begeleidingscommissie GBC
Overlegde op 23 april 2014: Kruispunt thv Viverselweg en Ubbelstraat: consensus voor 2 fietsoversteekplaatsen overrijdbare middengeleider in zijstraten Kruispunt thv bocht Onze-Lieve-Vrouwestraat: GBC legde aantal elementen voor ontwerp vast: Fietser gaat richting centrum niet zo ver omrijden om te kunnen oversteken; Geen fietsoversteekplaats nabij kruispunt in bocht; Vrachtwagen kan bocht niet goed nemen: overrijdbare zone gewenst; Geen drempel gewenst in de bocht; Geen afslagstrook naar de O.L.Vrouwstraat.

30 Voorstel kruispunt Ubbelstraat / Viverselweg

31 Voorstel bocht O.L.-Vrouwstraat

32 Provinciale Commissie Verkeersveiligheid PCV
Overlegde meermaals en kwam in het overleg van 17 juni 2014 tot consensus: Unaniem akkoord herinrichting kruispunt thv Ubbelstraat en Viverselweg met: Aanleg 2 enkelrichtingfietsoversteekplaatsen; Overrijdbare middengeleiders in gemeenteweg; Akkoord met een snelheidsbeperking van 50 km/u vanaf de poort, na de uitvoering van een volwaardige poort richting centrum. Unaniem akkoord herinrichten kruispunt gelegen in bocht met: Haakse aansluiting van de Onze-Lieve-Vrouwstraat (gemeenteweg); Veiligheidsstrook fietsers aan de binnenkant van de bocht; Nodige overrijdbare ruimte voor de vrachtwagens (sleepzone). -

33 Stand van zaken Ontwerpplannen zijn opgemaakt rekening houdende met de beslissingen van de Provinciale Commissie voor Verkeersveiligheid; Op basis van ontwerpplannen werden onteigeningsplannen opgemaakt, deze werden ter goedkeuring voorgelegd aan de minister; Onteigeningsprocedure en overleg met eigenaren kan opgestart nadat goedkeuring verleend is; Bestek voor aanbesteding der werken werd opgemaakt en ter goedkeuring voorgelegd Stedenbouwkundige vergunningsaanvraag is in opmaak

34

35

36

37

38 Fasering der werken De uitvoering van de werken gebeurt globaal in 6 fazen: Fase 0 (10wd): opbraak van delen buiten de rijbaan/fietspad Tussenperiode waarin de aannemers van de nutsmaatschappijen verplaatsingswerken van hun leidingen uitvoeren (timing nog te bepalen) Fase 1 (30 wd): kruispunt gelegen in bocht N729 Terlaemenlaan x Onze Lieve Vrouwestraat: aanleg van het rijrichting Zolder -- > Hasselt Fase 2 (30 wd): kruispunt gelegen in bocht N729 Terlaemenlaan x Onze Lieve Vrouwestraat: aanleg van het rijrichting Hasselt -- > Zolder Fase 3 (30 wd): kruispunt N729 Terlaemenlaan x Ubbelstraat / Jeugdlaan aanleg van het rijrichting Hasselt -- > Zolder Fase 4 (30 wd): kruispunt N729 Terlaemenlaan x Ubbelstraat / Jeugdlaan aanleg van het rijrichting Zolder -- > Hasselt

39 Verkeer tijdens werken
De omlegging van het verkeer is niet toegelaten voor de gewestweg. Het verkeer van de gewestweg vindt continu zijn doorgang door middel van beurtelings verkeer en dit met behulp van werflichten. De werkzone wordt beperkt tot één kruispunt dit om te vermijden dat het sas en/of de wachtrij te lang wordt. De volgende omlegging van het verkeer is verplicht: het omleiden van de aantakkende zijstraten en dit per kruispunt. Het omleiden van de zijstraat Onze Lieve Vrouwestraat tijdens fase 1 en 2. Het omleiden van de zijstraat Ubbelstraat en Jeugdlaan tijdens fase 3 en 4. De Onze Lieve Vrouwestraat wordt omgeleid naar de Jeugdlaan – Viverselweg om daar terug aan te sluiten naar de gewestweg. Viverselweg wordt op zijn beurt omgeleid naar de Jeugdlaan- Onze Lieve Vrouwestraat om daar terug aan te takken naar de gewestweg. De Ubbelstraat wordt omgeleid naar de Poelenstraat om daar terug aan te takken naar de gewestweg.

40 Planning verder traject en prognose timing
Doorlopen van procedure voor onteigeningen: opstart van het overleg met de betrokken eigenaar kan vermoedelijk voorjaar 2016 van start Indienen van aanvraag tot bekomen van stedenbouwkundige vergunning: einde 2015 wordt verwacht de aanvraag in te dienen bij de bevoegde overheid Openbaar onderzoek ikv stedenbouwkundige vergunning: verloopt via de gemeente, wellicht in 2016 na indiening van de aanvraag door Vlaams Gewest Aanbesteding der werken: Gepland is om de werken nog einde 2015 aan te besteden Toewijzing van de werken aan de aannemer zal pas gebeuren na het doorlopen van de procedures (timing nog onzeker)


Download ppt "Heusden-Zolder Gewestweg N729 Terlaemenlaan / Onze-Lieve-Vrouwestraat"

Verwante presentaties


Ads door Google