De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Toxische ongevallen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Toxische ongevallen."— Transcript van de presentatie:

1 Toxische ongevallen

2 Toxische ongevallen Heeft te maken met de partiële drukken van de gassen Treedt op tijdens de daalfase en de bodemfase Stijgen doet de klachten verminderen

3 Toxische gassen Over welke gassen gaat het? Stikstofgas N2 Zuurstof O2
Koolstofdioxide CO2 Koolstofmonoxide CO

4 Toxische ongevallen Wet van Dalton
Bij constante temperatuur is de druk van een gasmengsel gelijk aan de som van de drukken van elk van de gassen afzonderlijk indien ze elk apart het volume innamen Definitie van het begrip partiële druk

5 Plucht = pzuurstof + pstikstof
Toxische ongevallen Wet van Dalton De partiële druk van een gas is gelijk aan de totale druk vermenigvuldigd met de fractie (= %/100) Plucht = pzuurstof + pstikstof p = P x F pO2 = P x 0,21

6 Zuurstof Te hoog = hyperoxie Te laag = hypoxie

7 Zuurstof Essentiëel bestanddeel in het verbrandingsproces van de cel
CXHX + O2 geeft CO2 + H2O + E E onder de vorm van bruikbare energie en warmte O2 wordt aangevoerd via de ademhaling en wordt op hemoglobine naar de cel vervoerd CO2 is een afvalproduct en wordt via de ademhaling verwijderd

8 Zuurstoftoxiciteit Lucht = 21% O2 + 79% N2
Duiken met lucht (open systeem) geeft zelden tot nooit aanleiding tot zuurstoftoxiciteit Opgelet: luchtduik – 66m geeft een pO2 van 1,6 bar! Zuurstoftoxiciteit zal zich vnl voordoen met duiken met zuiver O2 en nitrox (heliox)

9 Hyperoxie Acute zuurstoftoxiciteit Chronische zuurstoftoxiciteit
Effect van Paul Bert Centraal zenuwstelsel Chronische zuurstoftoxiciteit Effect van Lorrain-Smith Longen

10 Acute zuurstoftoxiciteit
Effect van Paul Bert “Grand Mal” aanval zoals bij epilepsie Tonische fase: bewusteloosheid met kramptoestand van alle spieren, eventueel tongbeet Clonische fase: convulsies met urineverlies Recuperatiefase: slaperigheid en hoofdpijn, ontspanning van de spieren Geen restletsels, retrograde amnesie Onder water gevaar voor verdrinking

11 Acute zuurstoftoxiciteit
Opgelet: tijdens de tonische fase mag het slachtoffer niet naar boven gebracht worden. Gevaar voor longoverdruk wegens het niet uitademen (kramptoestand van ademhalingsspieren)

12 Acute zuurstoftoxiciteit
Afhankelijk van de pO2 en de blootstellingsduur pO2 min (éénmalig) min (24 u) 1, 1, 0, 0, 0, 0,

13 Acute zuurstoftoxiciteit
Waarschuwingstekenen meestal afwezig Waarschuwingssymptomen Tunnelzicht Oorsuizen Misselijkheid Spiertrekkingen rond mond (typisch) Irriteerbaarheid Duizeligheid

14 Beïnvloedende factoren
Verhogen de kans op CZS toxiciteit Immersie Hevige inspanning Heel warm of heel koud water, rillen Inademen van dens gasmengsel of verhoogde ademweerstand Verlagen de kans op CZS toxiciteit Air breaks

15 Chronische zuurstoftoxiciteit
Effect van Lorrain-Smith Veroorzaakt daling van de vitale capaciteit van de longen Bij intensief duiken met zuurstofrijke mengsels Effect omkeerbaar

16

17 Chronische zuurstoftoxiciteit
Symptomen Prikkelhoest Last bij diep inademen Gevoel van verstikking Last achter het borstbeen Kan in zeldzame gevallen leiden tot een ernstige aantasting van de longen

18 Chronische zuurstoftoxiciteit
UPTD of OTU 1UPTD is het effect op de FVC tgv 1 minuut inademen van 1 atm pO2 615 UPTD geeft daling van 4% van de FVC US Navy 6 ca 600 UPTD

19 Stikstof Dieptedronkenschap of stikstofnarcose
Narcotisch effect is evenredig met de partiële stikstofdruk Stikstof lost gemakkelijk op in vet (lipofiel) en gaat dus gemakkelijk door de bloed-hersenbarrière Effect te vergelijken met dat van alcohol

20 Stikstofnarcose Inter- en intra-individuele gevoeligheid
Aantasting van de hogere functies zoals het beoordelingsvermogen, concentratie, kort geheugen Gevoel van euforie, bij anderen angst en verwarring Symptomen verdwijnen snel bij het stijgen

21 Stikstofnarcose Bevorderende factoren
Angst Vermoeidheid Alcohol Medicatie met invloed op het CZS Waarschijnlijk is training niet mogelijk, wel een beter omgaan met de symptomen

22 Koolstofdioxide (CO2) Omgevingslucht: 0,03% Te veel = hypercapnie
Te weinig = hypocapnie

23 Hypercapnie Verminderde longventilatie Verhoogde dode ruimte
Verhoogde gasdensiteit Verhoogde stijfheid van de long (bloodshift) Verhoogde ademhalingsweerstand (turbulenties)

24 Hypercapnie Symptomen Behandeling
Frekwentie en amplitude van de ademhaling neemt toe Hoofdpijn, rood gelaat Kan leiden tot “hijgstoestand” of “essoufflement”, wat een paniekaanval kan uitlokken Speciale vorm: hoofdpijn na het duiken Behandeling Inspanning staken en zachtjes stijgen Controle van de ademhaling

25 Hypercapnie Preventie Opgelet! Goede fysieke conditie
Inspanning doseren Vermijden van skip-breathing Controle duikapparatuur (CO2 filter) Opgelet! Gebruik van onaangepaste snorkels voor kinderen

26

27 Hypocapnie Overdreven ademhaling (vrijwillig of onvrijwillig)
Zwembad-syncope of “shallow water black-out” Combinatie van hypoxie en hypocapnie Vrijwillige hyperventilatie waardoor ademhalingsprikkel uitgesteld wordt; hypoxie stelt zich in alvorens ademhalingsprikkel

28 Everything under controle, babe

29


Download ppt "Toxische ongevallen."

Verwante presentaties


Ads door Google