De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Fysica 1* NELOS Boyle-Mariotte, Archimedes, Dalton & Henry © 2011 - G.W. Van der Veg - Sportduikclub ‘de Walrussen’

Verwante presentaties


Presentatie over: "Fysica 1* NELOS Boyle-Mariotte, Archimedes, Dalton & Henry © 2011 - G.W. Van der Veg - Sportduikclub ‘de Walrussen’"— Transcript van de presentatie:

1 Fysica 1* NELOS Boyle-Mariotte, Archimedes, Dalton & Henry © G.W. Van der Veg - Sportduikclub ‘de Walrussen’

2 Inhoud Definities Wat zijn natuurkundige wetten?
Waarom zijn deze zo belangrijk? Archimedes Boyle & Mariotte Henry Dalton Pascal Boyle-Mariotte P*V=c Gay-Lussac P/T = c Charles’s Law V/T = c 2

3 Definities Massa Kracht Gewicht Druk Temperatuur

4 Druk Druk is de kracht op een oppervlakte gedeeld door deze oppervlakte. Dus de druk is niet afhankelijk van het oppervlakte! SI eenheid is Pa (Pascal) = 1 N / m2 (oftewel N per vierkante meter) Als duikers gebruiken we een wat grotere eenheid, 1 Bar = Pa (100 kPa). Op zeeniveau spreken we van een atmosferische druk van 1 Bar. Oorzaak is de kracht die de kolom lucht op ons uitoefent (het van deze kolom gewicht dus). NOTE: Nog wat anders dan Bar uitleggen?

5 Druk Onderwater komt er elke 10 meter één Bar bij.
Deze extra druk, tgv de waterkolom die op ons drukt, noemen we de hydrostatische druk. Samen met de atmosferische druk vorm deze de absolute druk. Absolute druk = 1 + (Diepte/10) Bar. Dus bv op 30m diepte hebben we een absolute druk van: 1 (Atmosferische druk) + 3 (Hydrostatische) = 4 Bar

6 Natuurkundige Wetten Twee delen: Simpele ‘wet’
Soms lastige en/of lange ‘disclaimer’ Soms meerdere schrijfwijzen. Soms meerdere namen

7 Waarom belangrijk? We duiken in een ‘vreemde’ omgeving waar de druk sterk varieert. Mensen zijn (plaatselijk) samendrukbaar. De hulpmiddelen (trimvest, uitloden, fles etc) werken volgens natuurkundige principes.

8 Samenhang

9 Archimedes Een lichaam, ondergedompeld in een vloeistof, ondergaat een opwaartse stuwkracht gelijk aan het gewicht van de verplaatste vloeistof. Let op: de verplaatste vloeistof ! Zout water is zwaarder dan zoet water (dus meer opwaartse kracht).

10

11 Toepassingen Archimedes: SG Zweven = Opwaartse kracht = gewicht 0
Stijgen = Opwaartse kracht > gewicht - Zinken = Opwaartse kracht < gewicht + Drijven = Opwaartse kracht = gewicht (Gedeeltelijke onderdompeling!) Schijnbaar gewicht: Gewicht - Opwaartse kracht

12 Boyle-Mariotte Het volume van een gas is omgekeerd evenredig met de druk. Bij constante temperatuur en Bij constante hoeveelheid gas. P*V = constant [BarL] of P1*V1 = P2*V2 Bij constante temperatuur is het volume van een bepaalde hoeveelheid gas omgekeerd evenredig met de druk.

13 Voorbeelden Oa. Boyle-Mariotte ligt ten grondslag aan mechanische ongevallen (baro trauma’s). Andere toepassingen (icm Archimedes): Uitloding, stijgen & dalen. Lucht in de duikfles. Werking trimvest. Luchtverbruik op diepte.

14 Boyle & Mariotte

15 Toepassingen Een ballon van 10L die we vanaf de oppervlakte meenemen krimp volgens P*V = constant: Diepte [m] Druk [Bar] Volume [L] Contante (P*V) [BarL] 1 10 2 5 20 3 3.3 30 4 2.5 40

16 Druk & Volume onder water

17 Toepassingen Een ballon van 10L die we vanaf bv 40m laten opstijgen zet uit volgens P*V = constant: Diepte [m] Abs Druk [Bar] Volume [L] Contante (P*V) [BarL] 40 5 10 50 30 4 12.5 20 3 16.6 2 25 1

18 Partiële druk Partiële druk is de druk die een gas uit een mengsel van gassen heeft als dit gas zich alleen in deze ruimte zou bevinden. Voorbeeld: Lucht op 1 bar bevat ± 20% zuurstof en 80% stikstof. De partiële druk van de stikstof is dan 80% van 1 bar = 0.8 bar. (dit noemen we de ppN2) De partiële druk van de zuurstof is dan 20% van 1 bar = 0.2 bar. (dit noemen we de ppO2) Tellen we de partiale drukken weer op dan vinden we keurig: 0.8 Bar Bar = 1 Bar terug. TODO - Definitie Kracht mist eigenlijk.

19 Dalton De druk van een mengsel van gassen is gelijk aan de som van partiële drukken van deze gassen. Bij constante hoeveelheid gas (geen scheikundige reactie). en Bij een constante temperatuur. Als twee of meer gassen, die met elkaar geen scheikundige reactie aangaan, zich in eenzelfde ruimte bevinden,dan is bij constante temperatuur de druk van het mengsel gelijk aan de som van de drukken die elk gas afzonderlijk zou hebben als het alleen in die ruimte was.

20 Henry De hoeveelheid gas die kan oplossen in een vloeistof is evenredig met de druk van het gas. Constante hoeveelheid gas Bij verzadiging Constante temperatuur Constant Oppervlakte Bij constante temperatuur en bij verzadiging is de hoeveelheid opgelost gas in een vloeistof evenredig met de druk van dat gas in contact met die vloeistof NOTE: Duimen

21 Voorbeelden Oa. Henry & Dalton liggen ten grondslag aan chemische ongevallen (deco-ongevallen). Andere toepassingen: Duikcomputer, Duiktabellen. Duiken met Nitrox. Gasvergiftigingen zoals dieptedronkenschap. 100% zuurstof toediening. TODO – Klopt chemisch hier? Of is het chemisch mechanisch

22 Henry

23 Toegift


Download ppt "Fysica 1* NELOS Boyle-Mariotte, Archimedes, Dalton & Henry © 2011 - G.W. Van der Veg - Sportduikclub ‘de Walrussen’"

Verwante presentaties


Ads door Google