De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

SHEETS TBV DEELTIJD EN VOLTIJD WEEK 2: DEEL 1 ‘SCHOOL MET DE 5 O’S’ ACHTERGRONDINFORMATIE School en Samenleving.

Verwante presentaties


Presentatie over: "SHEETS TBV DEELTIJD EN VOLTIJD WEEK 2: DEEL 1 ‘SCHOOL MET DE 5 O’S’ ACHTERGRONDINFORMATIE School en Samenleving."— Transcript van de presentatie:

1 SHEETS TBV DEELTIJD EN VOLTIJD WEEK 2: DEEL 1 ‘SCHOOL MET DE 5 O’S’ ACHTERGRONDINFORMATIE School en Samenleving

2 P.van.schajik@hr.nl

3 Inleiding Essentie literatuur: “de pedagogische en didactische samenhang in de dag van het kind” Wat wordt hiermee bedoeld? Van 2 O’s naar 5 O’s W aar staan die 5 O’s voor?

4 Algemene visie op de brede school It takes a whole village to raise a child”

5 Culturele traditie liever geen opvang/informeel? Blz.19

6 1: bso, brede school en DA Groei bso: economische ontwikkeling én: cultuuromslag in denken over bso Vraag: wie uit deze groep is zelf op een bso geweest? Onderscheid bso, brede school en dagarrangement Vraag: wat is het verschil tussen deze 3 begrippen?

7 Definitie brede school: Samenhangend netwerk van toegankelijke voorzieningen voor kinderen, ouders en buurt met de school als middelpunt http://www.bredeschool.nl/

8 1: bso, brede school en DA (vervolg) Definitie DA: “Een DA is een samenhangend en op elkaar aansluitend aanbod tussen 7.30 en 18.30 uur dat de basisschool, bso en andere welzijns- of vrijetijdsvoorziening samen verzorgen voor alle kinderen van een school of een wijk. Ouders en kinderen kunnen daar naar behoefte gebruik van maken.”

9 3 speerpunten Opvang Rust Toegangkelijk vrijetijdsaanbod

10 1: bso, brede school en DA (vervolg) Regelgeving Praktijk bso ….. Vraag: wie kan vertellen hoe het er aan toegaat op de bso? Beleid: “van marginale voorziening (1997, 2%) naar verplicht aanbod (2007, 30%)” 2 samenwerkingsmodellen school met ko

11 2. Vragen en dilemma’s bij een DA Debat over: “Bij het dagarrangement nemen professionals de opvoeding over van de ouders. Dat is een slechte ontwikkeling.” “Het Dagarrangement zorgt ervoor dat alle kinderen gelijke ontwikkelingskansen krijgen.” “Is goed voor de buurt.”

12 Huidig Rotterdams beleid De wethouder aan het woord: http://www.youtube.com/watch?v=0fFr6gBJkm0&feature=p layer_embedded Praktijk?

13 Kijkje over de gens Engeland breakfast clubs/kidsclubs/extended schools Onder meer: warme maaltijd, sport en doorverwijzen Every child matters 0-19

14 Zweden 1-12 nuttig en leren kinderopvang http://www.youtube.com/watch?v=8cvBx68FF28 Schooltijden 800-1800 Pedagoog= fritidspedagogen Stimuleren vaderschapsverlof http://www.youtube.com/watch?v=fz5FJkqWhbQ&NR=1 Het Zweedse ouderschapsverlof geeft alle vaders en moeders het recht om samen 480 dagen thuis te blijven, per kind.

15 Vrije tijd Hoe vrij is die tijd/ Blz 56 Spelen is een behoefte Waarom is dat goed wat leer je?

16 Volgende week Bronnen uitwisselen vaststellen welke je gaat gebruiken Brainstormen voorlichting Hoofdstuk 3 verbeter de wereld M. de Winter Wat is je opgevallen deze week..


Download ppt "SHEETS TBV DEELTIJD EN VOLTIJD WEEK 2: DEEL 1 ‘SCHOOL MET DE 5 O’S’ ACHTERGRONDINFORMATIE School en Samenleving."

Verwante presentaties


Ads door Google