De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

& God verheugd Zich in ons en heeft ons zeer lief

Verwante presentaties


Presentatie over: "& God verheugd Zich in ons en heeft ons zeer lief"— Transcript van de presentatie:

1 & God verheugd Zich in ons en heeft ons zeer lief
Geprezen door de Vader & God verheugd Zich in ons en heeft ons zeer lief

2 Gezegend Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus. Efeze 1:3

3 Eulogie εὐλογία  εὐ λογία εὐ = Goed λογία = Woord

4 Geprezen / Geloofd Geloofd zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons geloofd heeft met alle geestelijke lof in de hemelse gewesten in Christus. Efeze 1:3

5 Gezegend met de Logos Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus. In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Het was in het begin bij God. […] In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. Johannes 1:1-4

6 Niet DAT… maar WAT! Niet DAT God positieve woorden zegt
Maar WELKE woorden God zegt!

7 God verheugd Zich over Zijn Zoon
En uit de hemel klonk een stem: 'Dit is mijn geliefde Zoon, in Hem vind ik vreugde’ Mattheüs 3:17

8 God verheugd Zich… over ons!
De HEERE, uw God, is in uw midden, een Held, Die verlossen zal. Hij zal Zich over u verheugen met blijdschap. Hij zal zwijgen in Zijn liefde. Hij zal Zich over u verblijden met gejuich Zephaniah 3:17

9 Vreugde in wie Hem eren Psalm 147:11
Vreugde vindt de HEER in wie Hem eren en in wie hopen op Zijn liefde en trouw. Psalm 147:11

10 Jezus noemt ons vrienden!
Ik noem jullie geen slaven meer, want een slaaf weet niet wat zijn meester doet; vrienden noem ik jullie, omdat ik alles wat ik van de Vader heb gehoord, aan jullie bekendgemaakt heb. Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik jullie… Johannes 15:15

11 Zoek eer van God! Hoe kunt u geloven, u die eer van elkaar aanneemt en de eer van de enige God niet zoekt. Johannes 5:44

12 Een compliment van de Meester
De eerste kwam en zei: "Heer, uw geld heeft het tienvoudige opgeleverd." Zijn meester zei: "Voortreffelijk, je bent een goede dienaar…” Lukas 19:17

13 De eerste zegen over de mens
God schiep de mens als Zijn evenbeeld, als evenbeeld van God schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen. Hij zegende hen en zei tegen hen: 'Wees vruchtbaar en word talrijk…’ Genesis 1:27,28

14 Zeer goed God keek naar alles wat hij had gemaakt en zag dat het zeer goed was. Genesis 1:31

15 God houdt van ons God houdt van ons. Daarom heeft Hij ons uitgekozen om Zijn kinderen te zijn. Hij heeft Jezus Christus naar de wereld gestuurd om ons bij Hem te brengen. Dat is wat God wilde. Efeze 1:5 (BGT)

16 God geeft om je U mag uw zorgen op hem afwentelen, want u ligt Hem na aan het hart. 1 Petrus 5:7 (NBV)

17 Rijk en groot Maar God, die rijk is aan barmhartigheid, had ons innig lief. (Groot Nieuws Bijbel) Maar omdat God zo barmhartig is, omdat de liefde die hij voor ons heeft opgevat zo groot is… Efeze 2:4

18 Genade! Maar omdat God zo barmhartig is, omdat de liefde die Hij voor ons heeft opgevat zo groot is, heeft hij ons, die dood waren door onze zonden, samen met Christus levend gemaakt. Ook u bent nu door Zijn genade gered. Efeze 2:4+

19 Een plaats in de hemelsferen
Hij heeft ons samen met Hem uit de dood opgewekt en ons een plaats gegeven in de hemelsferen, in Christus Jezus. Zo zal Hij, in de eeuwen die komen, laten zien hoe overweldigend rijk Zijn genade is, hoe goed Hij voor ons is door Christus Jezus.

20 Een geschenk van God Door Zijn genade bent u nu immers gered, dankzij uw geloof. Maar dat dankt u niet aan uzelf; het is een geschenk van God en geen gevolg van uw daden, dus niemand kan zich erop laten voorstaan Efeze 2:4-9 (NBV)

21


Download ppt "& God verheugd Zich in ons en heeft ons zeer lief"

Verwante presentaties


Ads door Google