De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Sociale Hygiëne, week 6 Johan Martens, opleiding Facility Management (010) 794 5693.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Sociale Hygiëne, week 6 Johan Martens, opleiding Facility Management (010) 794 5693."— Transcript van de presentatie:

1 Sociale Hygiëne, week 6 Johan Martens, opleiding Facility Management j.martens@hr.nl http://med.hro.nl/martj/ (010) 794 5693

2 Terugblik op vorige week  Verslavingen  In vier fasen van experimenteren tot verslaving  Geestelijke afhankelijkheid vaak groter dan lichamelijke  Spreek verslaafden aan op hun gedrag  Alcohol  Heeft een verdovende werking op lichaam en hersenen  Vergroot de kans op verkeersongevallen aanzienlijk  Drugs  Stimulerende,verdovende en bewustzijnsveranderende drugs  Onderscheid in soft- en harddrugs, softdrugs worden gedoogd  Gokken  Vergunning nodig voor het plaatsen van kansspelautomaten  Gokverslaafden gaan helemaal op in hun spel  Neem maatregelen tegen misbruik

3 Programma voor vandaag  Roken en het rookverbod  Inrichtingseisen  Relevante wet- en regelgeving  Eisen aan een horecalokaliteit  Eisen aan een slijtersbedrijf  Veiligheidsbeleid  Voorzieningen  Bouwkundig  Technisch  Personeel

4 Tabak  Bevat onder andere nicotine (werkzame stof), teer (plakt trilhaartjes in longen vast) en rook is kankerverwekkend  Lichamelijke effecten  Verhoogde hart- en polsslag  Bloedvatvernauwing  Versnelling van de ademhaling  Dalende temperatuur handen en voeten  Eetlustremmend  Geestelijke effecten  Ontspanning  Verhoogde concentratie  Geestelijke afhankelijkheid

5 Tabakswet  De Tabakswet is ingevoerd in 1990  Beschermt niet-rokers en medewerkers tegen tabaksrook  Sinds 2008 is roken in de horeca verboden  Verplicht werkgevers om zodanige maatregelen te nemen, dat medewerkers kunnen werken zonder hinder of overlast van roken door anderen te ondervinden  Uitzondering: kleine cafés zonder personeel  Verbod geldt niet voor zzp’ers met een horecabedrijf met slechts één horecalokaliteit met een oppervlakte < 70m2  De eventuele partner wordt niet gezien als personeel  Het huidige kabinet wil weer een totaalverbod

6 Rookruimten  Roken op een buitenterras is toegestaan  Ook bij een overkapt terras, zolang minimaal één zijde open is  Je mag één of meer rookruimten inrichten  De ruimte moet afsluitbaar zijn van andere ruimtes  De ruimte moet worden aangeduid als rookruimte  De ruimte mag geen hinder of overlast veroorzaken door tabaksrook  Er mogen GEEN werkzaamheden worden verricht in de rookruimte tijdens de openingstijden!

7 Verkoop van tabak  Tabaksproducten mogen alleen aan personen van 18 jaar of ouder worden verkocht  De verkoper kan een boete krijgen wanneer hij zich hier niet aan houdt  De verkoper moet dus om een identiteitsbewijs vragen  Verkoop via een tabaksautomaat is verboden, tenzij deze standaard vergrendeld is en ontgrendeling alleen kan plaatsvinden door personen van 18 jaar of ouder

8 Rookbeleid  Rokende medewerkers  Hanteer een totaal rookverbod tijdens uitvoeren van het werk  Maak afspraken over wanneer en waar er gerookt mag worden  Voorlichting en begeleiding van gasten  Vertel waar de rookruimte is en dat er niet bediend wordt  Informeer over controle van het verbod en de sancties  Voorlichting en training van medewerkers  Informeer over het rookbeleid  Geef instructies over hoe dit beleid in de praktijk te hanteren  Bepaal van tevoren wat de sancties zijn bij overtreding

9 Inrichting: relevante wet- en regelgeving  Bouwbesluit Bouwbesluit  Bouwtechnische voorschriften van de rijksoverheid voor veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu  Bestemmingsplan  Beschrijft de bestemming van de ruimte in een gemeente, bijvoorbeeld voor woningen, kantoren, recreatie, enz.  Welstandnota  Beschrijft aan welke voorwaarden een pand moet voldoen om architectonisch of qua uiterlijk in de omgeving te passen  Bouwverordening  Aanvullingen van de gemeente op het landelijke Bouwbesluit en Gebruiksbesluit

10 Inrichting: eisen aan horecalokaliteit Uit het Besluit eisen inrichtingen Drank- en Horecawet  Een inrichting waarin het horecabedrijf wordt uitgeoefend, heeft ten minste één horecalokaliteit met een vloeroppervlak van ten minste 35 m 2  Heeft een hoogte van ten minste 2,40 meter vanaf de vloer gemeten  Is voorzien van een rechtstreeks met de buitenlucht in verbinding staande, goed werkende ventilatie  In de onmiddellijke nabijheid zijn, ten behoeve van de bezoekers, ten minste twee volledig van elkaar gescheiden toiletgelegenheden aanwezig  Elke toiletgelegenheid bevat ten minste:  Eén of meer behoorlijk afsluitbare toiletruimten  Eén of meer behoorlijke voorzieningen om de handen met deugdelijk stromend drinkwater te kunnen wassen  De in de toiletruimte aanwezige toiletpotten en urinoirs zijn voorzien van waterspoeling  De toiletruimten zijn niet rechtstreeks toegankelijk vanuit een horecalokaliteit

11 Inrichting: eisen aan slijtersbedrijf Uit het Besluit eisen inrichtingen Drank- en Horecawet  Een inrichting waarin het slijtersbedrijf wordt uitgeoefend, heeft ten minste één slijtlokaliteit met een vloeroppervlak van ten minste 15 m 2  Een slijtlokaliteit heeft aan alle zijden afgesloten wanden met een hoogte van ten minste 2,40 meter van de vloer af gemeten

12 Inrichting: omgevingsvergunning  Bouwbesluit beschrijft o.a. brandveiligheidsvoorschriften  Een omgevingsvergunning is verplicht als het bouwwerk:  bedrijfsmatig of in het kader van verzorging nachtverblijf verschaft aan meer dan 10 personen (zoals in een hotel, ziekenhuis, of gevangenis).  Een gebruiksmelding is verplicht als:  in een bouwwerk meer dan 50 personen tegelijk verblijven (dit geldt niet voor woningen en woongebouwen);  op basis van gelijkwaardigheid aan de brandveiligheidseisen van het Gebruiksbesluit wordt voldaan.

13 Veiligheidsbeleid  Is gericht op zowel safety als security  Safety heeft te maken met veiligheid  Security heeft te maken met beveiliging  Safety en security botsen soms met elkaar  Beschrijft te treffen voorzieningen  Voorzieningen zijn onder te verdelen in  Bouwkundige voorzieningen  Technische voorzieningen  Personele voorzieningen  Risicoanalyse vormt de basis voor veiligheidsbeleid

14 Bouwkundige voorzieningen (1)  Doorzicht  Zorg ervoor, dat het bedrijf van buitenaf goed te zien is  Zorg voor doorzicht vanuit dienstruimten op de bedrijfsruimte  Overzicht  Zorg dat je de bedrijfsruimte goed kunt overzien  Toezicht  Observeer gasten actief door rond te lopen  Verlichting  Goede verlichting zorgt voor beter zicht en schrikt criminelen af  Magazijn  Vermindert risico van magazijnvoorraden

15 Bouwkundige voorzieningen (2)  Vitrines  Vermindert risico op diefstal van kostbare, dure winkelgoederen  Sleutelbeheer  Wees kritisch over de toegang van medewerkers tot ruimtes  Kassa en afroomkluis  Laat de kassa nooit onbeheerd achter  Zorg dat grote hoeveelheden geld worden afgeroomd  Kluis  Een kluis kan overvaller afschrikken

16 Technische voorzieningen  Communicatiemiddelen  Van belang om niet onnodig de bedrijfsruimte te verlaten  Vereenvoudigt snelle communicatie tussen medewerkers  Camerabewaking  Preventie tegen criminelen en ongewenst gedrag van gasten  Is gebonden aan allerlei wet- en regelgeving  Alarmsysteem  Slaat (automatisch) alarm bij brand, inbraak, geweld of overval  Detectieapparatuur  Vooral bruikbaar bij groot risico op wapenbezit

17 Personele voorzieningen  Nachtportier  Vergroot de veiligheid in en rond hotels in de nacht  Horecaportier  Is in eerste instantie een gastheer van het bedrijf  Speelt vaak een belangrijke rol bij het deurbeleid  Kan ingrijpen bij agressie of geweld van gasten  Bedrijfshulpverlening (BHV)  Bedrijfshulpverleners verlenen eerste hulp, beperken en bestrijden brand, evacueren gasten en medewerkers en alarmeren hulpdiensten

18 Samenvatting van vandaag  Roken in de horeca is verboden  Kleine cafés zonder personeel zijn vooralsnog uitgezonderd  Horecabedrijven mogen een rookruimte inrichten  Verkoop aan personen onder de 18 jaar is verboden  Er worden wettelijke eisen gesteld aan de inrichting van horecalokaliteiten en slijtersbedrijven  Het veiligheidsbeleid is gericht op safety en security  De veiligheid kan vergroot worden door het treffen van bouwkundige, technische en personele voorzieningen

19 Programma voor laatste weken  Week 7: Proefexamen  Voor de liefhebbers die zich willen voorbereiden op het landelijk examen  Gezamenlijke nabespreking in de les  Week 8: Responsiecollege  Vraaggestuurd college, er wordt geen nieuwe stof behandeld  Voor iedereen die nog vragen heeft over de opdracht of over de lesstof in het algemeen  Mogelijkheid tot het krijgen van feedback op (delen van) jouw uitwerking van de opdracht  Deadline opdracht: maandag 27 januari 2014  Inleveren via Natschool of Ephorus, NIET per e-mail!  Zie cursuswijzer voor details over inleveren via Ephorus


Download ppt "Sociale Hygiëne, week 6 Johan Martens, opleiding Facility Management (010) 794 5693."

Verwante presentaties


Ads door Google