De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Waar komt godsdienst vandaan?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Waar komt godsdienst vandaan?"— Transcript van de presentatie:

1 Waar komt godsdienst vandaan?
Wereldgodsdiensten Waar komt godsdienst vandaan?

2 Éen god of meerdere goden?
Jeruzalem natuurgoden verschillende goden oude Grieken

3 Het Christendom

4 Waar ?

5 Het Christendom overheerst in Europa Christus centraal
Bijbel: Oude en Nieuwe Testament Jezus: kruisdood en verrijzenis symbool = kruis Pasen , Kerstmis drie aparte godsdiensten: Rooms-Katholieke Kerk, Orthodoxe Kerk en Protestantse Kerk

6 De Rooms-Katholieke Kerk
7 sacramenten: het doopsel het vormsel (Plechtige Communie) de eucharistie (herdenking laatste avondmaal, brood & wijn) de biecht de ziekenzalving de priesterwijding het huwelijk Paus Franciscus : Vaticaan

7 De Protestantse Kerk 16e eeuw Duitser Maarten Luther
geloof op innerlijke manier protest tegen misbruiken/leugens v/d kerk (bv. verkoop aflaten) Bijbel = het belangrijkste Lutheranisme, Calvinisme, Anglicaanse Kerk

8 De Orthodoxe Kerk weigeren gezag paus Orthodox = rechtzinnig in leer
iconen = afbeeldingen van Christus of taferelen uit de bijbel

9 Het Jodendom

10 Het Jodendom Pesach = herdenking uittocht uit Egypte
Mozes  ‘Het beloofde land’, Israël

11 Jeruzalem hoofdstad Israël heilige stad
overblijfsel oude tempel, Klaagmuur

12 De Thora = heilig boek wetten Mozes : tien geboden geen varkensvlees
sabbat = rustdag

13 Synagoge = Joods bidhuis bidden & luisteren rabbijn

14 Symbool davidster jodenvervolging vlag van Israël

15 Feesten Pesach = ‘de grote oversteek’
het feest van Hanukah = feest v/h licht

16 De Islam

17 De Islam = ‘overgave’ aan Allah Profeet Mohammed
Koran: 5 verplichtingen 5x bidden naar Mekka Geloof in Allah Aalmoezen geven (= kleine gift aan bedelaar) Min. 1x op bedevaart naar Mekka De ramadan (= 1maand vasten)

18 Offerfeest = het grote feest nagedachtenis profeet Ibrahim
 zoon Ismaïl offeren aan God lam of schaap slachten volgens Dhabiha

19 Ramadan 30 dagen van zonsopgang tot zonsondergang niets eten en drinken gebedsdienst in moskee  3 dagen ‘Suikerfeest’: snoep en suiker !!

20 Verschil/gelijkenissen godsdiensten
Jodendom Christendom De Islam

21 Het Hindoeïsme

22 Het Hindoeïsme een v/d oudste godsdiensten India
Brahman = goddelijke kracht reïncarnatie of wedergeboorte verschillende kasten (= groep i/d maatschappij) ziel slecht mens  dier

23 Verschillende goden en godinnen
Brahman is onzichtbaar, maar uit zich in verschillende goden. De 3 belangrijkste goden: = beschermer v/d wereld = de schepper = de straffende godheid

24 Gangesrivier = heilige rivier water reinigt en geneest

25 Kleurrijke tempels

26 Feesten lentefeest/Holi feest van het licht/Diwali

27 Veda = heilig boek

28 Het Boeddhisme

29 Het Boeddhisme India Indische prins Siddharta of ‘Boeddha’ = ‘de Verlichte’  veel ideeën reïncarnatie innerlijke vrede  mediteren

30 Het achtvoudige pad = regels  nivana, vrede bij zichzelf
wiel met acht spaken as = nirvana

31 Monniken leven in kloosters bezitten niets bedelen om eten
bidden en mediteren bij huisaltaar en tempels

32 Feesten Vesah of boeddhadag


Download ppt "Waar komt godsdienst vandaan?"

Verwante presentaties


Ads door Google