De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Beschouwing – De Laatste Tips

Verwante presentaties


Presentatie over: "Beschouwing – De Laatste Tips"— Transcript van de presentatie:

1 Beschouwing – De Laatste Tips
5 vwo

2 Voorbeeld hele beschouwing
Inleiding: Aandachttrekker: prima. Introductie onderwerp ontbreekt: zie achterkant. Vraagstelling: prima.

3 Voorbeeld hele beschouwing
Middenstuk: De alinea’s zijn met elkaar in verband gebracht. Binnen de alinea’s kunnen de verbanden iets duidelijker, zie bijvoorbeeld alinea 2. De deskundigen worden met voor- en achternaam en functie benoemd. Er staan geen eigen meningen/beoordelingswoorden in het midden. De informatie uit de artikelen is niet altijd even goed begrepen: Kernzin alinea 2 wordt onvoldoende uitgelegd. Laatste zinnen alinea 3. Laatste zin alinea 4. Te veel citaten: je mag één mooi citaat gebruiken, de rest schrijf je in je eigen woorden. Meerdere deelonderwerpen in een alinea (misschien i.v.m. punt 2).

4 Voorbeeld hele beschouwing
Slot: De vraag is aan het begin herhaald: kan je op weg helpen. Er wordt een samenvatting gegeven, maar geen duidelijke afweging (aan de ene kant … aan de andere kant). Eigen mening: prima. Uitsmijter: prima.

5 Afweging In het midden worden drie functies van humor uitgelegd:
Versterken van sociale banden. Het doen van uitspraken die anders te kwetsend zouden zijn. Het opheffen van sociale scheidslijnen. Probeer op basis van deze drie functies en eventueel de gehele alinea’s in het middenstuk een afweging te schrijven.

6 Afweging Humor heeft dus verschillende functies. / Wat zijn dus de functies van humor? Aan de ene kant kan humor negatief gebruikt worden: humor stelt je in staat kwetsende opmerkingen te maken, opmerkingen die je misschien voor je zou houden als je ze niet in een grapje zou verpakken. Ook toont humor de verschillende klassen aan: hogere sociale klassen hebben een ander gevoel voor humor dan lagere. Aan de andere kant kan humor juist gebruikt worden om die sociale klassen te overstijgen, omdat gevoel voor humor kan veranderen. Humor kan dus ook positief gebruikt worden, om sociale banden te versterken. Je stijgt boven de verschillende functies uit, probeer de kern eruit te halen (negatief tegenover positief) en weegt de ene kant van de kern af tegen de andere kant van de kern.

7 Taal Echter was het bij het carnaval zo …
Engels? Bij het carnaval was het echter zo … In het Nederlands begin je een zin niet met een voegwoord. ‘Maar’ wordt inmiddels stilzwijgend geaccepteerd, maar ‘echter’ nog niet. Zo beschrijven mensen uit de hoge sociale klasse een persoon met humor vaak met woorden zoals: … ‘zoals’ is een voegwoord, dus ervoor komt een komma. Zo …, zoals … Of: Zo … met de volgende woorden: … (na een dubbele punt komt alleen bij de directe rede een komma) Dus of een komma of een dubbele punt. In het slot noteer je je eigen mening: Zelf vind ik … Persoonlijk vind ik … Dubbelop: ik vind …


Download ppt "Beschouwing – De Laatste Tips"

Verwante presentaties


Ads door Google