De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Stappenplan Samenvatten

Verwante presentaties


Presentatie over: "Stappenplan Samenvatten"— Transcript van de presentatie:

1 Stappenplan Samenvatten
4 h/v – ‘Ouders moeten hun kinderen zelf les kunnen geven.’ Stappenplan Samenvatten

2 1. Noteer boven je blaadje de titel en de auteur van de tekst.
Samenvatting van ‘Ouders moeten hun kinderen zelf les kunnen geven’ door H. Blok. Hiermee maak je een goede eerste indruk. Maar je krijgt er geen punten voor. Titel telt nooit mee bij het aantal woorden.

3 2. Bekijk de buitenkant van de tekst.
Dus lees de titel, de inleiding, het slot en de bron. Bedenk dan van te voren met wat voor soort tekst je te maken hebt: uiteenzetting, beschouwing/opiniërende tekst of betoog? ‘Ouders moeten hun kinderen zelf les kunnen geven.’ Betoog.

4 3. Lees de opdracht. Maak een goedlopende, voor een lezer die de oorspronkelijke tekst niet kent begrijpelijke samenvatting van de tekst ‘Ouders moeten hun kinderen zelf les kunnen geven’ van maximaal 175 woorden. Uit je tekst moet duidelijk worden: Tegen welke ontwikkeling de schrijver zich verzet en welke bezwaren hij oppert tegen de bestaande situatie. Welk alternatief hem voor ogen staat en welke voordelen hij daarvan ziet. Welk voorstel hij doet.

5 4. Maak vragen van de punten in de opdracht en nummer ze.
1. a. Tegen welke ontwikkeling verzet de schrijver zich? en b. welke bezwaren oppert hij tegen de bestaande situatie? 2. a. Welk alternatief staat hem voor ogen? en b. Welke voordelen ziet hij daarvan? 3. Welk voorstel doet hij?

6 5. Per punt/vraag ga je nu in de tekst op zoek naar het antwoord.
Dat doe je door per punt/vraag het kernwoord te zoeken, daar synoniemen en/of signaalwoorden bij te bedenken en met die woorden in je hoofd te gaan lezen. a. Tegen welke ontwikkeling verzet de schrijver zich? - Eerst zin alinea 3. - De ontwikkeling moet in de alinea’s ervoor staan. Onderstreep of markeer die zin(nen) en zet er 1A voor.

7 6. Vervolgens noteer je vraag en antwoord als een zin.
De schrijver verzet zich tegen de ontwikkeling (1 punt) om kinderen steeds vroeger naar school te sturen (2 punten). Het vetgedrukte deel neem je dus over uit de opdracht. Daar krijg je vaak punten voor! Noteer het wel zo kort mogelijk i.v.m. het maximum aantal woorden. De schrijver is ertegen om kinderen steeds vroeger naar school te sturen.

8 En zo ga je verder … Je mag altijd 10% boven het maximum aantal woorden zitten. Cito gaat ervanuit dat je dat ook nodig hebt, dus je mist informatie, als je veel minder woorden hebt. Per 5 woorden te veel, verlies je 2 punten. Let ook op spelling, taal, zinsbouw en interpunctie: per 2 fouten, verlies je 1 punt (maximaal 4 punten aftrek). Als je niet zo sterk bent qua taal, schrijf dan zo veel mogelijk letterlijk over!

9 Welke bezwaren oppert hij tegen de bestaande situatie?
Alinea 3: Hij oppert enkele bezwaren tegen de bestaande situatie. (1 punt) Ten eerste een onderwijskundig bezwaar: het rendement van groepsonderwijs ligt beduidend lager dan menigeen zich realiseert.  men denkt (2 punten) Alinea 4: uitwerking. Alinea 5: Aanwijzing: Maar dat is niet het enige bezwaar … Ten tweede is het basisonderwijs te duur. (2 punten) Alinea 6: Ten derde kweekt het geïnstitutionaliseerde onderwijs uitvallers. (2 punten)

10 Welk alternatief staat hem voor ogen?
Alinea 6: Aanwijzing dat alle bezwaren geweest zijn: Maar misschien het grootste bezwaar is …  het grootste bewaar je vaak voor het laatst. Alinea 7: Aanwijzing eigen / ander idee: ik stel … Het alternatief dat hem voor ogen staat, (1 punt) is thuisonderwijs. (2 punten)  Hij wil thuisonderwijs.

11 Welke voordelen ziet hij daarvan?
Alinea 8: Hij ziet daarvan  Dat heeft de volgende voordelen: (1 punt) Kinderen kunnen meer vragen stellen  kinderen krijgen meer aandacht. (1 punt) Alinea 9: Thuisonderwijs is goedkoop. (2 punten) Ouders bieden thuis een rijkere leeromgeving dan de school. (2 punten) Kinderen zullen aan de ochtend genoeg hebben om het tempo bij te houden  Thuisonderwijs is tijdbesparend. (2 punten) Qua leerrendement is thuisonderwijs superieur aan schoolonderwijs. (2 punten) Ook qua de sociaal-emotionele ontwikkeling is thuisonderwijs beter. (2 punten)  Ook qua leerrendement en sociaal-emotionele ontwikkeling is thuisonderwijs beter.

12 Welk voorstel doet hij? In een zin met een voorstel zal iets betogends/activerends zitten: ik vind, moet etc. Alinea 15  mijn oproep luidt: Hij doet het voorstel om het basisonderwijs een facultatieve status te verlenen door een verruiming van de uitzonderingsregels van de Leerplichtwet (2 punten)  Verleen het … en verleen ondersteuning aan experimenten met het oog op de ontwikkeling van het thuisonderwijs. (2 punten)


Download ppt "Stappenplan Samenvatten"

Verwante presentaties


Ads door Google