De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Stage jaar 1 2014-2015 Rianne Elderhuis.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Stage jaar 1 2014-2015 Rianne Elderhuis."— Transcript van de presentatie:

1 Stage jaar 1 Rianne Elderhuis

2 Programma 1. Beschrijving instelling en stage-afdeling 2. Planning maken 3. Raamwerk van SWP 4. Competenties, doelen

3 Deel 1: de instelling/ afdeling
Eerste kennismakingsgesprek gehad? Ervaringen? Wat heeft het opgeleverd? Gestructureerd en samenhangend overzicht van stage instelling Het behandel-/zorgaanbod De visie op de zorg De sociale kaart van de omgeving van de instelling De specifieke kenmerken van de stageafdeling Maximaal 1 A4 Beoordelingsformulier stagewerkplan! In de voorbeelden die ik straks ga uitdelen is dit onderdeel niet sterk uitgewerkt.

4 Sociale kaart Verzameling hulpverlenende instanties
Geografische omgeving Hulpverlening mogelijkheden in een regio Digitale kaartenbak met instanties die behulpzaam kunnen zijn voor een doelgroep mensen Website met praktische informatie, adressen en links over werk, welzijn en wonen Doel = inzicht verkrijgen in het zorgaanbod in een wijk/buurt. Doel = een manier om mensen te ondersteunen in hun behoefte naar ondersteuning in situaties als werk, wonen, welzijn en gezondheid/ziekte.

5 Aan de slag: beschrijving stage-instelling/afdeling
20 minuten Zoveel mogelijk groeperen per setting Het eindresultaat van deze opdracht is een (concept) beschrijving van de instelling en de stageafdeling. De tekst moet een samenhangend, gestructureerd verhaal zijn van maximaal 1 A4tje.

6 Voorbereiding Deel 2: tijdslijn
Maak een tijdslijn van de stage, inclusief de stagevoorbereiding Voeg hierin toe: Welke plannen en verslagen moet je wanneer maken en goedgekeurd zijn? Welke opdrachten ga je wanneer in de stage maken? Met wie heb je op welk tijdstip tijdens de stage een gesprek en wat is de aanleiding van het gesprek? Welke onderwerpen ga je bespreken tijdens je introductie gesprek op de stageafdeling? Bespreek in duo en verwerk tijdsplanning in stagewerkplan

7 Raamwerk Stagewerkplan
Raamwerk stagewerkplan opstellen Zie beoordelingsformulier stagewerkplan Voorblad Inhoudsopgave Inleiding Tijdsplanning

8 Onderdeel competentie-ontwikkeling
Beschrijf per competentie: De competentie Het gewenste eindniveau Stageopdracht die aan deze competentie-ontwikkeling is verbonden De bewijzen waarmee competentie-ontwikkeling wordt aangetoond Leeractiviteit die ondernomen gaan worden

9 leeractiviteit Voorbereiden Oefenen Beoordelen Zelfstandig handelen

10 Voorbeeld leeractiviteit
Competentie Verpleegkundig handelen 1a zorg

11 2. Gewenst eindniveau Ik heb nog geen ervaring met de begeleiding van cliënten die zelf hun dag/nachtritme niet kunnen regelen. Dat betekent dat ik in deze competentie begin op niveau F1 en wil komen tot F2. (zie competentiematrix op blz… van dit stagewerkplan). Ik wil leren cliënten te ondersteunen bij de ADL (wassen, aan- en uitkleden). Ook hierin start ik op niveau F1. Einddoel is ‘zelfstandig onder begeleiding’, is F3.

12 3. Koppeling stageopdracht
Deze competentie-ontwikkeling is gekoppeld aan de stageopdracht ‘Basiszorg’.

13 4. De bewijzen Ik laat 1 keer de ‘Korte Klinische Beoordeling Begeleiden’ invullen voor mijn begeleiding van een client die moeite heeft om ‘s morgens tijdig uit bed te komen. Ik laat 1x de ‘Korte Klinische Beoordeling Lichamelijke Verzorging’ invullen voor mijn begeleiding van een patiënt bij het aan- en uitkleden. Ik laat 1x de ‘Korte Klinische Beoordeling Lichamelijke’ verzorging invullen voor het wassen van een patiënt op bed.

14 5. leeractiviteiten De begeleiding van een cliënt bij het uit bed komen is veel te maken met ‘concrete afspraken maken’ en ‘stimuleren’. Daarom ga ik eerst theorie lezen die ik op school heb gehad bij inleiding psychologie en pathologie. Daarna bespreek ik met drie collega’s uit het team, hoe zij het doen. Hoe zij cliënten stimuleren om toch uit bed te komen, terwijl ze eigenlijk geen zin hebben om op te staan.

15 5. leeractiviteiten Ik loop ’s morgens met verschillende collega’s mee om te kijken hoe zij het doen. Ik observeer dan wat ze zeggen en wat ze doen. Samen met mijn begeleider kies ik een of twee cliënten die ik zelf wil gaan begeleiden bij het opstaan ’s morgens. Ik lees in het patiëntendossier of er specifieke afspraken zijn bij deze cliënt. Dan wil ik onder begeleiding gaan oefenen met het stimuleren en motiveren van de cliënt totdat deze uit bed komt. Als ik tevreden ben over de uitvoering, vraag ik mijn begeleider om een beoordeling via het formulier ‘Korte Klinische Beoordeling Begeleiden’

16 5. leeractiviteiten Ik start met kiezen van een cliënt die ik wil gaan helpen bij het aan- en uitkleden. Ik lees het patiëntendossier om te ontdekken of er bij deze cliënt specifieke aandachtspunten zijn bij het aan- en uitkleden. Ik kijk 3x mee met mijn begeleider, daarna wil ik zelf onder begeleiding de cliënt helpen.

17 5. leeractiviteiten Als ik vind dat het goed gaat, vraag ik mijn begeleider om de daarop volgende keer mee te kijken en mij te beoordelen. Omdat ik het ook belangrijk vind dat de patiënt zich prettig voelde tijdens het aan- en uitkleden, vraag ik ook aan de patiënt wat deze vond van mijn hulp.

18 leerdoel formuleren Doel = wat wil je bereiken
Doel = hoe wil je het bereiken

19 Rumba R = Relevant  Belangrijk voor de client
U = Understandable  Begrijpelijk, in begrijpelijke taal geschreven M = Measurable  Meetbaat, toetsbaas B = Behavioral  Concreet, in gedragstermen en daardoor voor iedereen waarneembaar gedrag A = Attainable  Haalbaar

20 smart S = Specifiek M = Meetbaar A = Acceptabel R = Realistisch
T = Tijdgebonden

21 Doelstelling formuleren
Concretiseer je doel ‘veel voorkomende problemen’= goede term om te gebruiken Doel concreet formuleren, maar onderwerp is algemeen (basiszorg of samenwerkingsrelatie), activiteiten zijn specifiek Doel is algemeen, in activiteiten specificeren ‘wil ik’ vermijden, wel ‘ik kan, doe, toon aan, etc.’ Actief formuleren; ik doe, ik kan, ik lees.

22 Planning beoordeling WEEK 1 inleveren concept stagewerkplan WEEK 2 verwerken feedback WEEK 3 inleveren definitief stagewerkplan WEEK 5 tussenbeoordeling inhoud en professioneel gedrag WEEK 9-10 Eindbeoordeling

23 Vragen? Succes met jullie stage!!


Download ppt "Stage jaar 1 2014-2015 Rianne Elderhuis."

Verwante presentaties


Ads door Google