De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gedragsverandering door middel van dansen i.p.v. worstelen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gedragsverandering door middel van dansen i.p.v. worstelen"— Transcript van de presentatie:

1 Gedragsverandering door middel van dansen i.p.v. worstelen
(Motivational interviewing)

2 programma Motivational interviewing Stages of change en ambivalentie Basistechnieken Tussendoor komen diverse oefeningen met het model

3 Motivational interviewing
Definitie: Een directieve persoonsgerichte gespreksstijl, die door de ambivalentie ten opzichte van verandering te helpen verhelderen en op te lossen, gedragsverandering en eigen verantwoordelijkheid kan bevorderen.

4 It’s dancing, not wrestling…….

5 Oefening Maak tweetallen.
De één verteld aan de ander over een verandering die ze/hij wel graag zou willen bereiken, echter is dat nog niet gelukt. Bv. meer sporten, stoppen met snoepen etc. De ander geeft heel veel tips en adviezen hoe hij/zij dat wel zou kunnen bereiken. Na 2 minuten wisselen.

6 De basis van M.I. Reparatiereflex onderdrukken
De eigen beweegreden van de cliënt begrijpen en onderzoeken Empatisch luisteren (reflectie) Cliënt positief bekrachtigen Het volledig respecteren van de autonomie en keuzes van de cliënt

7 Cliëntgerichte Hulpverlenersgericht benadering benadering
De client geeft richting aan het gesprek De client is de expert De verantwoordelijkheid ligt bij de cliënt De hulpverlener is helper bij het maken van beslissingen en keuzes door de cliënt In samenspraak tot beleid komen /onderhandelen De hulpverlener geeft richting aan het gesprek De hulpverlener is de expert De hulpverlener moet de problemen van de cliënt oplossen Het vergroten van de therapietrouw m.b.v. adviezen /aanbevelingen De hulpverlener zegt wat er moet gebeuren en hoe dit moet

8 Agenda setting SAMEN bepalen van de agenda voor het gesprek
Is directief én cliëntgerichtheid Bijvoorbeeld m.b.v. een agendasetting kaart Voorbeeld: Wat zou u vandaag willen bespreken? WE kunnen praten over --- maar wat vindt u op dit moment belangrijk Wilt u praten over het veranderen van …. Of is er iets anders wat u bezighoudt?

9 Stages of change 1. Precontemplatie - voorbeschouwing
2. Contemplatie - overpeinzing 3. Voorbereidingsfase 4. Actiefase 5. Fase van gedragsbehoud

10 Te vaak zit de hulpverlener al in de trein terwijl de cliënt nog op het perron staat

11 Ambivalentie vergroten
Hoe???

12 Voor- en nadelen matrix

13 Meer sporten - niet veranderen Meer sporten wel veranderen
Nadelen: Voel me minder fit Mijn conditie is matig Loop meer kans op hart- en vaatziekten en andere complicaties Voel me minder gezond Moet kiezen welke sport ik dan wil doen Sporten kost geld Het kost tijd en ik houd minder tijd over voor anderen Voordelen: Ik hoef na het eten de deur niet meer uit en kan lekker thuis blijven Ik heb meer tijd voor mijn kinderen, hoef niet alles zo strak te plannen omdat ik ook nog zou moeten sporten Ik voel me goed over mezelf als ik het doe Voel me waarschijnlijk fitter en gezonder Ik kan actiever zijn met de kinderen Paardrijden gaat dan beter

14 Schaal van Belangrijkheid/ vertrouwen
Hoe belangrijk is het voor je om nu te veranderen? Op en score van 1-10, welke score zou je jezelf geven? 1………………………………………………….10 Helemaal Erg niet belangrijk Belangrijk Bijvoorbeeld Waarom geeft u zichzelf een 4 en geen 2 Wat hoor je dan?? Wat zou er moeten gebeuren om uzelf een 5 in plaats van een 4 te geven (geven ze ideeën)

15 Schaal van belangrijkheid /vertrouwen
Hoeveel vertrouwen hebt u dat het luk om af te vallen op een schaal van 1-10 Op en score van 1-10, welke score zou je jezelf geven? 1………………………………………………….10 Geen volledige vertrouwen vertrouwen Waarom geeft u uzelf een 3 en geen 1 – geeft …. Wat is er nodig om uzelf en 4 f 5 te geven – geeft inzicht in drempels – dieper op ingaan

16 oefening Je werkt weer in dezelfde Je kiest 1 van beide veranderingen. Je vult samen de schaal van belangrijkheid en vertrouwen in.

17 De vier basistechnieken van MI
Stel open vragen Bevestig en ondersteun Geef samenvatting Luister reflectief

18 Van gesloten naar open vragen
Opdracht: Kies 1 van onderstaande zinnen en maak hiervan een open vraag waarbij de cliënt uitgedaagd wordt om na te denken. “Maakt u zich dan geen zorgen over de risico’s op lange termijn?” “Denkt u na over veranderen van uw levensstijl”

19 Mogelijke antwoorden Hoe denkt u over uw klachten en de lange termijn?
Wat zijn uw ideeën over het veranderen van uw leefstijl

20 Wat is jouw cijfer op de schaal van belangrijkheid en vertrouwen m. b
Wat is jouw cijfer op de schaal van belangrijkheid en vertrouwen m.b.t. het gaan toepassen van dit model??

21 Mensen worden in het algemeen eerder overtuigd door de redenen die ze zelf hebben ontdekt, dan door de redenen die door anderen zijn aangedragen. Pascal Blaise 17e eeuw

22


Download ppt "Gedragsverandering door middel van dansen i.p.v. worstelen"

Verwante presentaties


Ads door Google