De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Motivational Interviewing

Verwante presentaties


Presentatie over: "Motivational Interviewing"— Transcript van de presentatie:

1 Motivational Interviewing
V3 – BEGELEIDEN – PERIODE

2 Definitie M.I. Een directieve persoonsgerichte gespreksstijl, bedoeld om verandering van gedrag te bevorderen door ambivalentie (tegenstrijdigheid) ten opzichte van verandering te helpen verhelderen en oplossen. Jij als hulpverlener weet wel wat cliënten anders moeten doen, maar je weet niet hoe je hen zo ver kunt krijgen. Deze gespreksstijl is erop gericht om de cliënt zelf de redenen voor gedragsverandering te laten benoemen. Motivatie tot verandering komt zo vanuit de cliënt zelf en wordt niet door jou als hulpverlener opgelegd.

3 Stage/werk ervaring Motiverende gesprekken? Adviezen geven?

4 Doel M.I. Doel is dat er een gedragsverandering plaats vindt bij de cliënt Het is de taak van de cliënt en niet van de hulpverlener om oplossingen te zoeken voor eigen ambivalentie. Ambivalentie = Tegenstrijdigheid, toestand van tegenstrijdige gevoelens Iemands ambivalentie oplossen door te overtuigen is hierbij geen goede strategie. Het is effectiever als de verandering, de oplossing bij jezelf vandaan komt en niet vanuit een ander.

5 5 principes voor de hulpverlener
Wees empatisch Weerstand? Mee-veren! Ondersteun eigen-effectiviteit Ontwikkel discrepantie (tegenstellingen) Discussie/argumentatie vermijden

6 Model van fasen van veranderingsproces
1. Pre-contemplatie Verandering niet overwogen, onbewust van risicogedrag 2. Contemplatie Balans tussen voor en nadelen van huidig gedrag en nieuw gedrag wordt opgemaakt. Nog geen concrete plannen. 3. Voorbereidingsfase Men wil wel veranderen maar weet niet hoe, er worden concretere plannen gemaakt om op korte termijn te veranderen. 4. Actiefase Zien mogelijkheden in veranderen en voeren de verandering uit. Belangrijk om hier concrete doelen te stellen. Fase van gedragsbehoud verandering houdt meer dan 6 maanden stand. Er is kans op terugval, dan worden de vorige fasen weer herhaald.

7 Technieken M.I. Stel open vragen
Ondersteun en bevestig door counselingsvaardighden Geef samenvattingen Reflectief luisteren, ingaan op wat de cliënt vertelt. Nodig uit tot veranderingsuitspraken, door de cliënt zelf! Weerstand verlagen door empathie te tonen

8 Voorlichting en advies geven
Geef nooit ongevraagd advies of informatie! Geef dit alleen als de cliënt daarom vraag. Als dit niet gebeurd kan de hulpverlener aanbieden om informatie te geven, op zo’n manier dat de client dit aanbod kan weigeren of uitstellen. Bij het geven van informatie of advies is het belangrijk om dit neutraal te doen, meerdere opties ter keuze aan te bieden en vervolgens te vragen wat de client van de informatie vindt.

9 Blaise Pascal Frans wis- en natuurkundige en filosoof 1623-1662
Filmpje Gewoonlijk worden wij eerder overtuigd door de redenen die wij zelf gevonden hebben dan door die, welke in de geest van een ander zijn opgekomen Blaise Pascal Frans wis- en natuurkundige en filosoof

10 Voorbeeld filmpje van M.I. gesprek
1ste keer gewoon kijken. 2e keer kijken en opschrijven welke technieken, theorieën van M.I. je terug ziet in het voorbeeld gesprek.

11 Oefenen Casus: Mevrouw B. heeft overgewicht. Dit brengt gezondheidsrisico’s met zich mee. Mevrouw wil wel afvallen want haar kleding past niet meer, maar ze vindt eten zo lekker en gezellig. De een is verpleegkundige, de ander mevrouw B, de derde observeert.


Download ppt "Motivational Interviewing"

Verwante presentaties


Ads door Google