De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Budgetteren in de praktijk

Verwante presentaties


Presentatie over: "Budgetteren in de praktijk"— Transcript van de presentatie:

1 Budgetteren in de praktijk
Ontwikkeld voor SL Business Seminars door drs. H.C.A. Slobbe

2 Onderwerpen: Introductie budgetteren Doelen van budgetteren
Soorten budgetten Afdelingsbudget Investeringsanalyse

3 Introductie budgetteren:

4 Liquiditeiten- beheer Management accounting
Plaats in de organisatie: Verkoop Debiteuren Producten / diensten Credit management Facturatie Incasso Geldontvangsten Kern activiteiten (waardecreatie) Liquide middelen Financial accounting Liquiditeiten- beheer Valutabeheer Betalingen Excasso Crediteuren Productie middelen Activabeheer Inkoop Cash management Management accounting

5 VASTE ACTIVA WERKKAPITAAL BELEGGINGEN EIGEN VERMOGEN VOORZIENINGEN SCHULDEN BALANS PER 1/1/XXXX ONTVANGSTEN UITGAVEN -/- SALDO- VERANDERING LIQUIDE MIDDELEN OMZET BEDRIJFSKOSTEN -/- BEDRIJFSRESULTAAT RENTE /- WINST VOOR BEL. VASTE ACTIVA WERKKAPITAAL BELEGGINGEN EIGEN VERMOGEN VOORZIENINGEN SCHULDEN BALANS PER 31/12/XXXX

6 Doelen van Budgetteren
Intelligentiedoel Machtigingsdoel Taakstellingsdoel Sturingsdoel

7 Valkuilen een budget beantwoordt niet aan doel 1 (begrotingsdoel)
een budget beantwoordt niet aan doel 2 (machtigingsdoel) een budget beantwoordt niet aan doel 3 (taakstellingsdoel) doel 4 (stuurmechanisme) wordt niet gehaald Het koeievlaai-model

8 Soorten budgetten: Vaste en variabele budgetten
Directe en indirecte budgetten Functionele indeling Categorische indeling Investeringsbudgetten Activity based versus zero based

9 Afdelingsbudget: Vaststellen van de output Vertaling naar activiteiten
Monetiseren van de uitkomsten Uitonderhandelen van SLA Afspraken maken over de facturering Koppeling met balanced scorecard

10 Hoe maakt u een investeringsbeoordeling?
Vaststellen van de werkelijke investering Vaststellen van de cashflows Bepalen van de resultaten in de komende jaren Toepassen van gevoeligheidsanalyse Berekening van Most-expected-scenario Toepassing van het veel-ogen-principe

11 Investeringsbudgetteren
Return On Investment (GBR) Netto Contante Waarde (DCF) Interne Rentevoet (IRR) Terugverdientijd (Payback Time)

12 Voorbeeld in getallen:
Investering 5 jaar een cashflow van Afschrijving in 5 jaar van Winst per jaar

13 Return on Investment (ROI)
Gemiddelde Winst/Gemiddelde Investering (%) 300/500 x 100% = 60%

14 Netto Contante Waarde (Discounted Cash Flow)
Bij 10%: Jaar 0= Jaar 1= 1/1,10 x Jaar 2= 1/1,102 x Jaar 3= 1/1,103 x Jaar 4= 1/1,104 x Jaar 5= 1/1,105 x Totaal

15 Interne Rentevoet (Internal Rate of Return)
Via trial and error zoeken naar een rentevoet waarbij de netto contante waarde 0 is: 41,1168 % een soort zuivere ROI eigenlijk!

16 Terugverdientijd (Pay Back Time)
De meest makkelijke en snelle methode om de investering te beoordelen: Investering gedeeld door de cashflow per jaar 1000/500= 2 In twee jaar draait de investering break-even!

17 Normen: Return On Investment (boven de 25%)
Netto Contante Waarde (positief bij toepassing Wacc) Interne Rentevoet (minimaal Wacc) Terugverdientijd (1/3 economische levensduur)


Download ppt "Budgetteren in de praktijk"

Verwante presentaties


Ads door Google