De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatie avond 4e klas

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatie avond 4e klas"— Transcript van de presentatie:

1 Informatie avond 4e klas

2 Programma Inloop  19:00 Kennismaking mentor, ouders en leerlingen
vernieuwd mentoraat Algemene info Afsluiting  20:30

3 Aanspreekpunten Mentor Docent Marcel Lensink
Afdelingsleider middenbouw

4 Ken uw kind  Vul de vragenlijst ‘Ken uw kind’ in Klaar met invullen?
Vergelijk uw antwoorden met die van uw kind

5 Doel: Leerling haalt diploma Welke verantwoordelijkheid ligt bij wie?

6 Samen

7 “Parental involvement has a positive impact on children’s academic achievement”
(William H. Jeynes; 2007) (Henderson & Mapp, 2002)

8 Verwachtingen van: (verantwoordelijkheden)
Leerling  Ouder  School 

9 Samen verantwoordelijk voor onderwijs
Leerling: Doet z’n best om goed te leren en heeft schoolspullen mee Elke schooldag op tijd aanwezig en mist geen les Ouder op de hoogte houden van schoolzaken Hulp vragen wanneer nodig aan ouder of school Meedoen aan buitenschoolse activiteiten -………………………. Als één persoon een hoek laat vallen, valt de driehoek en daarmee de prestatie

10 Samen verantwoordelijk voor onderwijs
Mentor / school: Zet zich in voor goed onderwijs Ondersteunt leerling bij vragen over schoolwerk, schoolloopbaan/ studiekeuzes, omgang met klasgenoten en docenten Doet moeite om contact te maken en houden met ouders / verzorgers Houdt ouders / verzorgers op de hoogte van leerprestaties en andere schoolzaken Bij verzuim of mindere prestaties ouders op de hoogte brengt en samen met ouders en leerling naar oplossing zoekt Heeft meldplicht bij externe instanties bij veelvuldig verzuim of ziekteverlof Opkomt voor belangen van de leerling naar collega’s Is bereikbaar voor ouders / verzorgers ………………………… Als één persoon een hoek laat vallen, valt de driehoek en daarmee de prestatie

11 Samen verantwoordelijk voor onderwijs
Ouders / verzorgers Praat met kind over school en schoolbaankeuzes Helpt kind elke dag op school aanwezig te zijn Helpt kind aanwezig te zijn bij alle lessen met benodigde spullen Meldt kind tijdig af bij ziekte (en aanmelden bij beter zijn) Helpt kind huiswerk te organiseren en op een rustige plek te maken Stimuleert deelname buitenschoolse activiteiten Zijn aanwezig bij ouderavonden, voortgangsgesprekken etc.. Leest nieuwsbrieven en reageert wanneer school u probeer te bereiken Zorgt ervoor dat school juiste communicatie gegevens heeft Informeert school / mentor als er thuis iets gebeurt wat van invloed kan zijn op de prestaties / gedrag van uw kind.

12 Dit jaar: Opbrengstgericht mentoraat
Leerling maakt leerplan voor dit schooljaar Wordt besproken met mentor, leerling en ouder / verzorger in een gesprek (20 min). Taken, rollen en verwachtingen worden vastgelegd en ondertekend door zowel ouder, leerling als mentor

13 Maken afspraak Lijst invullen voordat u naar huis gaat

14 Praktische onderwijszaken
Wat is er anders in de 4e klas? Studiewijzers, Magister Werken naar meer zelfstandigheid Werken aan examendossier

15 Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)
Toetsweken (ET = examentoets OT = Overgangstoets) Plichten en rechten Zie site:

16 Mentoruur Contactuur, leren plannen, studiekeuze
individuele begeleiding, mediawijsheid, voorbereiding stage, maken huiswerk LOB = loopbaanoriëntatie en - begeleiding

17 Leerlingparticipatie
Leerlingenraad Cultuurraad Sportraad Topscore Brugklas mentor ……..

18 Stage = Beroepsoriëntatie  10 november

19 Praag = buitenschoolse activiteit waarvan wij verwachten dat een ieder mee gaat.  30 maart

20 Afsluiting Nieuwsbrieven voor alle informatie per periode
Site voor protocollen Afspraak voor ouder – leerling gesprek Lijst controle (adres / / tel. nmr.?)


Download ppt "Informatie avond 4e klas"

Verwante presentaties


Ads door Google