De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WELKOM OP DE INFORMATIE-AVOND VAN:

Verwante presentaties


Presentatie over: "WELKOM OP DE INFORMATIE-AVOND VAN:"— Transcript van de presentatie:

1

2 WELKOM OP DE INFORMATIE-AVOND VAN:
KLAS 2

3 PROGRAMMA: 19.30 uur: Opening
19.35 uur: Algemene zaken in klas 2 en toelichting op het vervolg na klas 2 door dhr. Bisschops 20.15 uur: Korte pauze om koffie/thee te halen 20.25 uur: Kennis maken met de mentor en andere ouders in een van de lokalen 21.15 uur: Afsluitende borrel in de aula

4 VERANDERINGEN T.O.V. KLAS 1:
Minder lessen van de mentor. De mentor is iets meer op afstand en hij is vooral bezig met stimuleren en sturen. nieuwe vakken in klas 2: economie natuur/scheikunde PSO praktische sector oriëntatie

5 STUDIEHOUDING: Leren plannen en organiseren
Een lees- en studeermethode aanleren Leren memoriseren Herhalen en leerstofoverzichten maken Controleren

6 WAT DOET U ALS OUDERS: Maak afspraken over het huiswerk
(raadpleeg Magister voor de cijfers en voor het huiswerk) Maak een leerschema met uw zoon/dochter en vul ook de vaste activiteiten in Blijf het hele jaar controleren..... … en blijf stimuleren dat het schoolwerk gemaakt wordt

7 Dit geldt vooral ook voor het leer-werk voor overhoringen en toetsen
Het PTO (zie de schoolsite) kan daarbij een handig hulpmiddel zijn Successen belonen Tijd nemen/maken om (bij) te praten

8 WELKE LEERWEGEN ZIJN ER IN HET V.M.B.O.?
theoretische gemengde kader - beroepsgerichte basis - beroepsgerichte

9 WELKE SECTOREN ZIJN ER BINNEN DE LEERWEGEN:
techniek zorg en welzijn economie landbouw

10 Advisering in klas 2 Toetsing en advisering door het zorgteam (herhalingsonderzoek) Advisering door de vakleer- krachten Advisering n.a.v. het 2e rapport Praktische Sector Oriëntatie (PSO) in de mentorles

11 ADVIES Schriftelijk advies Gesprek met de mentor over het advies Gesprek met de decaan bij eventuele uitstroom

12 Verder in de bovenbouw Sint Jorisschool
De leerling heeft een: positief T-advies

13 Niet naar de bovenbouw Sint Jorisschool
Voortzetten in VMBO T/G/K/B op een andere school Aanmelden van leerling op school van keuze

14 VOORLICHTING Algemene ouderavond klas 2 Jorakel (nr. 2 op 27-09)
Prikbord (bij decaan) Decaan

15 Streaming klas 3 Speciale voorziening voor Dyslexie/dyscalculie
Vakverlichting Meer tijd vrij maken voor andere vakken

16 Om welke vakken gaat het?
De docentenvergadering geeft een advies voor het laten vallen één vak: Duits (= taal) NASK (= rekenvak)

17 Mentoren van klas 2 Klas 2a Dhr. A. Seegers Lokaal 15

18 Mentoren klas 2 Klas 2b Mevr. A. Jakobi Lokaal 10

19 Lokaalverdeling 2a: Dhr. A. Seegers (lokaal 15)
2b: Mevr. A. Jakobi (lokaal 10)

20 KOFFIE & THEE


Download ppt "WELKOM OP DE INFORMATIE-AVOND VAN:"

Verwante presentaties


Ads door Google