De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD

Verwante presentaties


Presentatie over: "CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD"— Transcript van de presentatie:

1 CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD 5.09.2008

2 CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD Jakobijnenstraat 4, 9000 Gent

3 CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD 5.09.2008
AGENDA Samenstelling huidig CKB Gent Stad Bevoegdheden CKB Schema’s Meerjarenplan Budget Rekening Workload CKB Gent Stad Budget 2009 CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD

4 CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD 5.09.2008
AGENDA Samenstelling huidig CKB Gent Stad Bevoegdheden CKB Schema’s Meerjarenplan Budget Rekening Workload CKB Gent Stad Budget 2009 CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD

5 CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD 5.09.2008
SAMENSTELLING FLOR BRONDEEL, afgevaardigde bisschop ETIENNE ROHAERT, voorzitter JOSIANE VANGLABEKE, secretaris JACQUES DE DECKER FILIP DE GEYTER JEAN-LOUIS MARTENS JOZEF REYNTJENS JAN VERMASSEN ROLAND HEBBELINCK, expert CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD

6 CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD 5.09.2008
AGENDA Samenstelling huidig CKB Gent Stad Bevoegdheden CKB Schema’s Meerjarenplan Budget Rekening Workload CKB Gent Stad Budget 2009 CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD

7 CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD 5.09.2008
BEVOEGDHEDEN C K B het gelijktijdig en gecoördineerd indienen bij de stad, het bisdom en de provincie van een meerjarenplan en de wijzigingen; het gecoördineerd indienen na advies van het bisdom bij de stad van het budget en de wijzigingen; het gezamenlijk indienen bij de stad en de provincie van de jaarrekeningen 4. Afspraken met de stad ivm MJP, Budget en prioriteiten CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD

8 CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD 5.09.2008
BEVOEGDHEDEN C K B (2) 5. het vaststellen van de bijdrage in de werkingskosten van het centraal kerkbestuur; 6. het aanwerven van personeel voor het CKB; 7. het verlenen van administratieve en technische ondersteuning bij de werking van de kerkfabrieken; 8. de in de plaatsstelling van een in gebreke blijvende kerkfabriek. CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD

9 CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD 5.09.2008
AGENDA Samenstelling huidig CKB Gent Stad Bevoegdheden CKB Schema’s Meerjarenplan Budget Rekening Workload CKB Gent Stad Budget 2009 CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD

10 VERLOOP MEERJARENPLAN
Het meerjarenplan = - financiële afspraken tussen de kerkfabriek en de gemeente voor een periode van zes jaar ( ). - moet opgemaakt worden binnen de zes maanden na de installatie van de nieuwe gemeenteraad na de verkiezingen CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD

11 VERLOOP MEERJARENPLAN (2)
Het meerjarenplan treedt in werking op 1 januari van het tweede jaar na de installatie van de nieuwe gemeenteraad. De gemeenteraadsverkiezingen hadden plaats in Het eerste meerjarenplan werd opgemaakt vóór 1 juli 2007 en treedt in werking op 1 januari 2008. CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD

12 CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD 5.09.2008
MJP KERKRAAD 31.05 C K B 30.06 BISDOM STAD PROVINCIE advies d = 15.08 STAD d = 30.11 POSITIEVE beslissing KERKRAAD C K B PROVINCIE CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD

13 CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD 5.09.2008
MJP STAD d = 30.11 NEGATIEVE beslissing KERKRAAD C K B PROVINCIE d = 30.12 UITSPRAAK KERKRAAD C K B BISDOM STAD CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD

14 CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD 5.09.2008
VERLOOP BUDGET De kerkraad stelt jaarlijks op basis van het meerjarenplan het budget van de kerkfabriek voor het volgende boekjaar vast en dient het in voorkomend geval voor 30 juni in bij het CKB. De budgetten worden na het advies van het bisdom jaarlijks voor 1 oktober gecoördineerd bij de gemeente ingediend door het CKB CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD

15 CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD 5.09.2008
BUDGET KERKRAAD 30.06 C K B advies BISDOM 01.10 STAD AKTE+BESLUIT d = 20.11 KERKRAAD C K B BISDOM PROVINCIE CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD

16 VERLOOP BUDGETWIJZIGING
De budgetwijzigingen worden voor 15 september van het lopende jaar gecoördineerd bij de gemeenteoverheid ingediend door het centraal kerkbestuur waaronder de kerkfabrieken ressorteren. CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD

17 CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD 5.09.2008
BUDGETWIJZ KERKRAAD 15.08 C K B advies BISDOM 15.09 STAD AKTE+BESLUIT d = 30.10 KERKRAAD C K B BISDOM PROVINCIE CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD

18 CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD 5.09.2008
VERLOOP REKENING De kerkraad stelt jaarlijks de rekening van het vorige jaar vast en dient ze vóór 1 april bij het CKB in. Het CKB dient vóór 1 juni alle rekeningen bij de gemeente en de provincie in. Binnen de termijn van 50 dagen, die ingaat op de dag na de dag van ontvangst van de rekeningen bij de gemeente, dient de gemeenteraad advies uit te brengen over de rekeningen en over te maken aan de provincie. CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD

19 CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD 5.09.2008
VERLOOP REKENING Binnen de termijn van 200 dagen, die ingaat na het inkomen van de rekeningen bij de provincie, dient de provincie zich uit te spreken over de goedkeuring van de rekening van elke individuele kerkfabriek en de bedragen definitief vast te stellen en deelt zijn beslissing aan het CKB mee. Deze beslissing wordt eveneens overgemaakt aan de gemeente, de kerkraad, de penningmeester en het bisdom. CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD

20 CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD 5.09.2008
REKENING KERKRAAD 31.03 C K B 31.05 STAD PROVINCIE advies d = 20.07 PROVINCIE GOEDKEURING d = volgend jaar C K B KERKRAAD BISDOM STAD CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD

21 CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD 5.09.2008
AGENDA Samenstelling huidig CKB Gent Stad Bevoegdheden CKB Wetteksten Meerjarenplan Budget Rekening Workload CKB Gent Stad Budget 2009 CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD

22 AANTAL VERGADERINGEN CKB GENT STAD 2005-2008
CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD

23 TOTAAL UREN IN VERGADERINGEN CKB GENT STAD 2005-2008
CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD

24 OPVOLGING IN UREN CKB GENT STAD
CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD

25 TOTAAL OPVOLGING IN UREN CKB GENT STAD
CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD

26 TOTAAL UREN in vergaderingen en opvolging CKB GENT STAD
CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD

27 CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD 5.09.2008
AGENDA Samenstelling huidig CKB Gent Stad Bevoegdheden CKB Wetteksten Meerjarenplan Budget Rekening Workload CKB Gent Stad Budget 2009 CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD

28 VERGELIJKING EREDIENST in €
CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD

29 VERGELIJKING GEBOUWEN in €
CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD

30 VERGELIJKING BESTUUR in €
CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD

31 VERGELIJKING ONTVANGSTEN in €
CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD

32 VERGELIJKING UITGAVEN in €
CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD

33 CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD 5.09.2008
VERGELIJKING B 2008/2009 TOTAAL EXPLOITATIE VOOR TOELAGE in € (inkl K-waarde =L) CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD

34 CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD 5.09.2008
DE LEDEN VAN HET HUIDIG CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD DANKEN U VOOR HET VERTROUWEN EN DE MEDEWERKING CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD


Download ppt "CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD"

Verwante presentaties


Ads door Google