De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Collectieve schuldenregeling, budgetbeheer en budgetbegeleiding

Verwante presentaties


Presentatie over: "Collectieve schuldenregeling, budgetbeheer en budgetbegeleiding"— Transcript van de presentatie:

1 Collectieve schuldenregeling, budgetbeheer en budgetbegeleiding
Leie en Ommeland

2 Dienst schuldbemiddeling OCMW Gavere, Nazareth, De Pinte en Sint-Martens-Latem
Tony Van Loon, jurist (26,6/38) Jeremie Dhondt, maatschappelijk werker (38/38) Ann Van Keirsbulck, administratief bediende (16/38) Stagiairs

3 Taakverdeling: jurist
Opstellen van het verzoekschrift ter inleiding van de procedure van de collectieve schuldenregeling Begeleidende gesprekken op weg naar de procedure Opstellen inventaris v/d goederen Uitvoering procedure superviseren (regelingen nazien, voorbereiding opstellen van de zittingen,…) Opstellen ereloonnota’s, briefwisseling, juridisch advies, Opvolgen rechtspraak Opstellen jaarverslagen

4 Taakverdeling: maatschappelijk werker
Intakegesprekken om te zien of de procedure van de collectieve schuldenregeling is aangewezen Voorbereiden van de verzoekschriften, minnelijke regelingen en gerechtelijke regelingen Budgetbeheer van de dossiers collectieve schuldenregeling Psychosociale begeleiding Ondersteuning collega’s Preventieprojecten Opstellen jaarverslagen

5 Taakverdeling: administratief bediende
Algemeen klassement Briefwisseling in het kader van de collectieve schuldenregeling (vb. versturen minnelijke regelingen) Opvolgen jaaroverzicht inkomsten en uitgaven Kopiëren faxen

6 Wanneer wordt gekozen voor collectieve schuldenregeling?
Als de mensen het zelf willen! Als personen in een duurzame of structurele onmogelijkheid zijn om hun financiële verplichtingen na te komen. Met andere woorden: Als de schuldenlast zodanig groot is dat ze niet meer in een tijdspanne van 3 à 5 jaar kan worden afbetaald. Als de afbetalingen niet in verhouding staan tot de intresten en kosten. Als de belaging van de deurwaarders te zwaar doorweegt en dus niet constructief meewerken binnen budgetbeheer.

7 Leefgeld Wat? Uitgangspunt: menswaardig bestaan voor de schuldenaar
Rekening houden met de lange duur van de procedure. De meeste procedures lopen over 5 tot 10 jaar. Hoe? De cliënten zelf eerst een overzicht laten maken met de inkomsten en vaste kosten. Uiteindelijk samen het leefgeld bepalen op basis van de gegevens. ‘Proefperiode’ afspreken. Na bepaalde tijd opnieuw evalueren. Hoeveel? Individuele benadering per dossier. Binnen procedure CSR leefgeld voor alleenstaande: absoluut minimum van 250 euro leefgeld per maand. Doorgaans schommelt dit tussen 250 euro en 400 euro. Indexatie van het leefgeld.

8 Meervoudig gekwetsten
Bij 1/3 van onze dossiers verslavingsproblematiek (alcohol, medicatie, gokken, drugs, …) Bij 1/3 relatiebreuken (oorzaak? Meer of net minder druk?) Opvoedingsproblemen, thuisbegeleiding,… Depressie, psychosomatische klachten Maatschappelijk positie van het gezin Schulden uit vroegere faillissement of zelfstandige activiteiten Leefstijl, grenzeloos gedrag (gevolgen van oververwenning, verwaarlozing)

9 Handvatten Genogram Mildheid Tempo van de cliënt
Jaaroverzicht inkomsten en uitgaven (meer dan cijfertjes alleen) Overleg met collega’s

10


Download ppt "Collectieve schuldenregeling, budgetbeheer en budgetbegeleiding"

Verwante presentaties


Ads door Google