De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom informatieavond “schooltijden”

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom informatieavond “schooltijden”"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom informatieavond “schooltijden”
bijeenkomst ouders/verzorgers 20 maart 2014

2 Agenda In(aan)leiding & doel van deze avond
Samenvatting proces werkgroep Schooltijden Schooltijden – “het voorstel” Vervolgtraject ‘schooltijden’ Vragen – gedachten – meningen – tips – opmerkingen………

3 Voorstellen Werkgroep schooltijden:
Harold Jessurun – lid (o)mr – ouders Rianne Cageling – lid (p)mr – team Kitty Leibbrand – lid or en trainee (o)mr Yvonne Beeks – team(coörd. bb) Gé Koedijk – directie/bestuur Info/voorlichting gegeven aan de diverse geledingen (or/mr/team/bestuur).

4 Doel van deze avond: Presenteren van een voorstel en dit bespreken met de hier aanwezigen en vervolgens dit vanwege besluitvorming voorleggen aan: De school-bevoegd gezag De MR (blijven) zoeken naar draagvlak bij alle betrokken partijen.

5 (o.a. resultaten vragenlijst april en november 2013 !!)
Aanleiding - 1 Nieuwe en bestaande ouders vragen naar andere schooltijden Alle Oldenzaalse basisscholen werken volgend schooljaar met “andere tijden” De dagindeling op school past niet/minder met indeling van werk en zorg Signalen van steeds meer ouders (o.a. resultaten vragenlijst april en november 2013 !!)

6 Resultaten enquete nov ‘13

7 Resultaten enquete nov ‘13

8 Aanleiding - 2 Meer kinderen in tussenschoolse opvang zorgt voor druk tussenschoolse opvang Groei van 2 en werkende alleenstaande ouders die participeren op de arbeidsmarkt Huidige schooltijden dateren uit 1901 Verbeteren en optimalisering van het onderwijs; op korte maar ook op de langere termijn

9 Agenda In(aan)leiding & doel van deze avond
Samenvatting proces werkgroep Schooltijden Schooltijden – “het voorstel” Vervolgtraject ‘schooltijden’ Vragen – gedachten – meningen – tips – opmerkingen………

10 Samenvatting proces werkgroep Schooltijden
Uitgangspunten: We houden ons aan de wet. We spelen in op maatschappelijke ontwikkelingen. We houden ons aan lunchtijd is geen pauzetijd voor de leerkracht en is geen lestijd voor de leerling (inspectie). We willen goed onderwijs en houden rekening met het jonge kind. Verschillende opties voor wat betreft onderwijstijdenmodellen en de voor- en nadelen zijn uitvoerig met elkaar besproken, tevens is gekeken naar opmerkingen enquête en ingezonden mails.

11 Samenvatting proces werkgroep Schooltijden
Doel andere schooltijden: Rust en structuur in de school. Effectieve leertijd. Veiligheid binnen en buiten de school. Professionele cultuur. Pedagogisch klimaat (leerkracht is de hele dag aanspreekpunt).

12 Agenda In(aan)leiding & doel van deze avond
Samenvatting proces werkgroep Schooltijden Schooltijden – “het voorstel” Vervolgtraject ‘schooltijden’ Vragen – gedachten – meningen – tips – opmerkingen………

13 “Combinatie” rooster ma t/m vr van 8.30 tot naar school (= 5 gelijke dagen); groep 1 en 2 op wo van tot (= continu rooster) Karakteristieken: Geen vrije woensdag voor groep 3-8, wel voor de “jongsten” in 1 en 2 (breek van de week) Geen aparte overblijfvoorziening (TSO) Leerkrachten lunchen met kinderen in de klas Leerkrachten gebruiken langere middagen voor… Veel gelijke schooltijden kleuter- en rest…

14 Schooltijden – “het voorstel”
Maar……. Na berekeningen….. Dit kan pas met ingang van het schooljaar !! Dus…… is nodig als overgangsjaar !!

15 Schooltijden – “het voorstel”
Overgangsjaar: Groepen 1 t/m 8; iedere ochtend van uur. Groepen 3 t/m 8; ma/di/do/vr-middag van uur. Groep 2; ma/di/do-middag van uur. Groepen 1: ma/do-middag van uur. Maar ook: Extra uren huidige groep 4 in dit schooljaar (schoolreisdagen groep 8 en vrijdagmiddag)

16

17

18

19

20 De leerling Voordelen: Nadelen: Meer structuur, rust
Geen lange middagpauze Per dag meestal 1 vertrouwd aanspreekpunt Kinderen zien ouders niet tussen de middag Minder deelname in drukke momenten verkeer Mogelijk meer variatie in opvang na schooltijd Gelijkheid/alle kinderen eten op school Meer vrije tijd

21 De ouder: Voordelen: Nadelen: Alle kinderen tegelijk naar school
Na school eerder oppas nodig 1 breng en 1 haalmoment Niet samen eten ouder/opa/oma… Geen dubbele oppas meer nodig Eventueel werktijden aanpassen Geen TSO regelen Meer BSO (hogere kosten)

22 De leerkracht: Voordelen: Nadelen: Rust en structuur in de groep
1 voorbereidingsmoment voor de hele dag Per dag minder aanspreekmomenten Kortere pauze Pedagogische band tussen leerkracht en leerling versterkt door informele sfeer tussen de middag Nakijkwerk alleen na school Opgestarte activiteiten hoeven niet langdurig onderbroken te worden, concentratie wordt beter vastgehouden Minder tijd voor jezelf tijdens middagpauze Meer overlegtijd na schooltijd Schoolteam: minder ontmoetingsmogelijkheden tussen de middag

23 Agenda In(aan)leiding & doel van deze avond
Samenvatting proces werkgroep Schooltijden Schooltijden – “het voorstel” Vervolgtraject ‘schooltijden’ Vragen – gedachten – meningen – tips – opmerkingen………

24 Hoe verder..? Na verwerken reacties info avond voorleggen aan bevoegd gezag en MR. Instemming van de (O)MR en (P)MR wat betreft aanpassing schooltijden (= vaststelling onderwijstijd) en wijziging arbeids- en rusttijdenregeling personeel. Formatief regelen “overgangsjaar” en aanpassen lesroosters. Pragmatische voorbereiding op “combinatie rooster”; o.a. aansluiting BSO – Kiekeboe, rooster van toezicht; aanpassen lesroosters etc.

25 Hoe verder..? Ouders die nog (extra) vragen hebben of een reactie willen geven, kunnen dit bij voorkeur melden via: De overstap raakt zowel de organisatie van uw gezin als de organisatie van de school; zorgvuldigheid blijft daarom geboden.

26 Agenda In(aan)leiding & doel van deze avond
Begripsverheldering Schooltijden Schooltijden – diverse modellen Vervolgtraject ‘schooltijden’ Vragen – gedachten – meningen – tips – opmerkingen………

27 Gedachten Opmerkingen Meningen Vragen tips
Jullie…..?...! Gedachten Opmerkingen Meningen Vragen tips


Download ppt "Welkom informatieavond “schooltijden”"

Verwante presentaties


Ads door Google