De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Klinische psychologen en hun aansprakelijkheid

Verwante presentaties


Presentatie over: "Klinische psychologen en hun aansprakelijkheid"— Transcript van de presentatie:

1 Klinische psychologen en hun aansprakelijkheid

2 Inleiding Steeds vaker aandacht besteed aan juridisch aspect Belemmerd
ondersteuning kan bieden bij de behandeling van en de communicatie met patiënten of cliënten Artikel: relevante wetten toz van klinisch psychologen

3 Registratie als klinisch psycholoog
Specialismeregister voor klinisch psychologen en BIG-register psychotherapeuten op te heffen. Specialistische diskundigheid is diagnostiek en behandeling van complexe vormen van psychopathologie. Ook deskundigheid psychotherapie Wanneer ingeschreven NIP tot specialisme worden toegelaten

4 Indien niet, psycholoog binnen 5jaar zich bekwaamt in dat onderdeel
Gezondheidspsychologen ingeschreven als klinisch psycholoog geldt zelfde overgangsregeling

5 Tuchtrechterlijke aansprakelijkheid
3.1. Tuchtrecht en maatregelen BIG-registratie -> niet alleen recht beschermde beroepstitel maar ook zich houden aan Wet BIG geregelde tuchtrecht Tuchtcollege bepaald als klacht gegrond is of ongegrond. Gegrond: - Waarschuwing - Berisping - Geldboete van max 4500euro

6 - Schorsing BIG-register (max. 1jaar)
- Gedeeltelijke ontzegging beroep uitoefenen. - doorhaling inschrijving BIG-register Wanneer doorhaalt in BIG-register niet geoorloofd tot verder beroepsuitoefing.

7 3.2. Reikwijdte van tuchtrecht
‘Alle verrichtingen rechtstreeks betrekking hebben op persoon en van ziekte genezen, voor het ontstaan van ziekte te behoeden of gezondheidstoestand te beoordelen.’ ‘Alle andere verrichtingen met betrekking op een persoon en diens gezondheid te bevorderen of bewaken.’

8 Op basis van tuchtnormen:
Persoon wiens gezondheidstoestand bijstand verleent of bijstand is ingeroepen. Degene die bijstand tot zijn gezondheidstoestand behoeft De naaste betrekkingen van de onder 1 en 2 bedoelde personen

9 3.3. Tuchtrechterlijke beoordeling
= Aangeklaagde beroepsbeoefenaar binnen de grenzen van bekwame beroepsuitoefening is gebleven? Tuchtcolleges veel bezig met aanklagen van gezondheidspsychologen behandelen vb. Geheimhoudingsplicht. Grootste aantal: verstrekken van informatie aan derden. Gedragsregels worden in acht genomen

10 Civielrechterlijke aansprakelijkheid
Indien fout is gemaakt en patiënt lijdt schade kan psycholoog of instelling aansprakelijk gesteld worden -> schadevergoeding dit gedrag = wanprestatie of onrechtmatige daad. Bij schade kijken resultaat of inspanningsverbintenis is.

11 Wanneer klacht -> kijken naar overeenstemming tussen verschillende beroepsuitoefenaars.
Is gebaseerd op vakliteratuur, gedragsregels en beroepscodes (Beroepscode voor psychologen 1998). Wanneer handelt volgens gangbare methode -> niet altijd sprake van fout

12 Bekwaam handelen als psycholoog?
Sprake van bekwaam handelen -> vakgenoot zou hetzelfde doen. Betreffende klinische psycholoog hoeft dus niet aan hoogste normen te voldoen. Wel aan de professionele norm!

13 Strafrechterlijke aansprakelijkeheid
Wetboek van Strafrecht Gaat over delictsomschrijvingen met strafrechterlijke vervolging. Het Openbaar Ministerie Opsporing en vervolging van strafbare feiten Wederrechtelijkheid en schuld Wederrechtelijkheid ontbreekt bij de betreffende handeling medisch is.

14 Strafrechterlijke vervolging van instelling
Wanneer een strafrechterlijke verwijtbare fout is gemaakt door organisatorische fout of wanneer moeilijk vast te stellen hoe fout is ontstaan.

15 Klachtrecht en aansprakelijkheid
Cliënt kan een ingerichte klachtenprocedure behandelen bij ontevredenheid -> klachtrecht cliënten zorgsector zijn verplicht regeling te treffen. Toetsingskader: bij fout handelen of nalaten van de zorgaanbieder -> onderzoek oorzaak fout. Klachtenfunctionaris: eerste opvang van klachten en kan bemiddelingspoging doen tussen klager en aangeklaagde

16 Bestuurrechterlijke aansprakelijkheid
Kwaliteitswet zorginstellingen: bevordering van de volksgezondheid. Kwaliteitsnorm: in kwaliteitsweg zorginstellingen opgesteld. Doel: Doeltreffend, doelmatig en patiëntgericht handelen. Gezondheidsinspectie: toezicht houden op naleving van deze gezondheidsnormen.

17 Enkele conclusies en aanbevelingen
Handeling van klinisch psychologen moet volgens de professionele normen. Ook moet men bekwaam en redelijk handelen zoals een vakgenoot dit zou doen. Daarnaast zijn er ook nog beroepscodes en gedragsregels die gelden.


Download ppt "Klinische psychologen en hun aansprakelijkheid"

Verwante presentaties


Ads door Google