De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatieavond HAVO 4. Begeleiding op school A. Weijenberg en A. Greven (na 5 november) Profielcoördinator NG/NT VWO (2008-2011) Docent Engels Profielcoördinator.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatieavond HAVO 4. Begeleiding op school A. Weijenberg en A. Greven (na 5 november) Profielcoördinator NG/NT VWO (2008-2011) Docent Engels Profielcoördinator."— Transcript van de presentatie:

1 Informatieavond HAVO 4

2 Begeleiding op school A. Weijenberg en A. Greven (na 5 november) Profielcoördinator NG/NT VWO (2008-2011) Docent Engels Profielcoördinator NG/NT Havo 4 en 5 Docente scheikunde

3 Gemeenschappelijk deel Nederlands Engels Maatschappijleer Lichamelijke opvoeding Culturele en kunstzinnige vorming Levensbeschouwing (schoolkeuze)

4 Natuur en gezondheid Profielvakken: Wiskunde A (of B), Biologie en Scheikunde Profielkeuzevak: Natuurkunde of Aardrijkskunde of NLT Vrije deelvak: keuze uit een grote groep vakken

5 Natuur en techniek Profielvakken: Wiskunde B, Natuurkunde en Scheikunde Profielkeuzevak: Informatica of Biologie of NLT of (Wiskunde D) Vrije deelvak: keuze uit een grote groep vakken

6 Onderwerpen 1.Jaarindeling: jaarrooster, trimesterrooster, lessentabel, studielast 2.Studiewijzers / PTA (Programma van Toetsing en Afsluiting 3.Schoolexamens en Centrale Examens 4.Combinatiecijfer: Levensbeschouwing, Maatschappijleer en Profielwerkstuk 5.Herkansingsregeling 6.Slaag / zakregeling

7 Overgangsnormen Een leerling wordt bevorderd wanneer hij of zij: Niet meer dan 3,0 verliespunten heeft voor alle cijfers en Deze maximaal verspreid zijn over drie vakken en Niet meer dan twee vakken onvoldoende heeft en Niet meer dan 1,5 verliespunt heeft in de vakken Nederlands, Engels en Wiskunde en Het gemiddelde der cijfers niet lager is dan 6,0

8 Overgangsnormen Een leerling is niet bevorderd wanneer hij of zij: 4,5 of meer verliespunten heeft, of Voor de reeds afgesloten vakken die deel uitmaken van het combinatiecijfer een eindcijfer lager dan 4 behaald heeft Buiten deze bepalingen beslist de vergadering b.v. bij ziekte van een leerling

9 Slaag / zakregeling In de cijferlijst mogen maximaal 2 onvoldoendes voorkomen. In de totale cijferlijst mag dus voorkomen: - 5 - 4 (compensatie noodzakelijk) - 5 en een tweede 5 (compensatie noodzakelijk) - 4 en een 5 (compensatie noodzakelijk) De cijfers van de CE vakken moeten gemiddeld 5,5 zijn. In de vakken Nederlands, Engels en Wiskunde mag maximaal één 5 voorkomen. CKV en LO moeten voldoende afgesloten zijn. Het punt van het combinatiecijfer mag niet lager dan een 4 zijn. Het afgeronde cijfer van elk vak dat onderdeel uitmaakt van het combinatiecijfer mag niet lager zijn dan een 4. ( Compensatie: de som der cijfers moet 6,0 of hoger zijn)

10 20 aug – 25 nov1 e trimester 13 okt – 21 okt:herfstvakantie 19 nov – 23 nov:1 e proefwerkweek 26 nov – 3 mrt2 e trimester 22 dec – 6 jan:kerstvakantie 8 jan:algemene ouderavond met alle vakdocenten 10 jan:ouderavond PC Belangrijke data dit schooljaar

11 9 feb – 17 feb carnavalsvakantie 25 feb – 1 mrt2 e proefwerkweek 4 mrt – 28 juni3 e trimester 18 mrt – 22 mrtreisweek 2 en 3 aprilouderavond PC Belangrijke data dit schooljaar

12 27 apr – 12 mei:voorjaarsvakantie 13 jun – 19 jun:3 e proefwerkweek 28 jun:rapportuitreiking Belangrijke data dit schooljaar

13 Digitale snelweg Via het ouderportaal heeft u toegang tot o.a. cijfers en aanwezigheid. (brief in uw bezit) Verder zal er veel informatie via de mail verstrekt worden, dus het is van belang dat de mailgegevens correct zijn binnen school.

14 Onderwerpen 1. Profielwerkstuk 2. Handelingsdelen 3. Absentieregeling 4. Ziekmelding bij SE 5. Doorstroom mogelijkheden Atheneum 6. Ouderavonden 7. Rapportages (geen tussenrapportages) 8. Faciliteiten binnen de school

15 9. Status proefwerken en schoolexamens 10. Inlevertijden (deadline) 11. Doubleren en vrijstellingen/ontheffingen 12. Buitenlandse reizen 13. Klankbordgroep Ouders Tweede Fase

16 Loopbaanoriëntatie Eerste begeleiding door profielcoördinator Coördinatoruur = vast in rooster Dhr. A. Erven, decaan havo en vwo, docent Maatschappijwetenschappen aja.erven@bernardinuscollege.nl

17 Oh ja; dit nog even…… Afwezigheid (gedurende het schooljaar en tijdens schoolexamens) Meeloopdagen Bijbaantjes Alles wat studeren in de weg kan staan

18 Goede begeleiding Samen verantwoordelijk!


Download ppt "Informatieavond HAVO 4. Begeleiding op school A. Weijenberg en A. Greven (na 5 november) Profielcoördinator NG/NT VWO (2008-2011) Docent Engels Profielcoördinator."

Verwante presentaties


Ads door Google