De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

SOCIALE INNOVATIE EN DIVERSITEIT

Verwante presentaties


Presentatie over: "SOCIALE INNOVATIE EN DIVERSITEIT"— Transcript van de presentatie:

1 SOCIALE INNOVATIE EN DIVERSITEIT
LANDELIJK NETWERK DIVERSITEITSMANAGEMENT En BouwLokalen SOCIALE INNOVATIE EN DIVERSITEIT Nafize Sener / Jerome Balinge: Div Kenneth Erselina: Abell & Erselina

2 ≈ aanbod van diverse netwerken ≈
Wat is Div Brancheorganisaties en MKB-bedrijven Diversiteit in personeelsbestand Diversiteitsmanagement voor behoud ≈ aanbod van diverse netwerken ≈

3 Diversiteitsmanagement: herkennen van talenten uit diversiteit
Kernactiviteiten: Voorlichting /advies / informatie Goodpractises: goede voorbeelden Bewustwording en tools o.a. stappenplan Voor werkgevers, HR Managers en andere Leidinggevenden, Praktisch en op maat Toepassen stappenplan Doorverwijzen naar community

4 In vijf jaar verdubbeling van de omzet
Goed voorbeeld: Slagerij Schell, Winnaar Good Practice Prijs 2006 Slagerij Schell in Rotterdam: Freek Schell werft zijn medewerkers onder de vele nationaliteiten in de wijk rond de zaak. Hij laat hen vertellen welke vleesgerechten in hun eetcultuur gewenst zijn. Hij ontwikkelt met hen de juiste recepten en biedt nu producten aan van over de hele wereld. De klanten stromen toe. Want hier worden zij bediend in hun eigen taal, volgens hun eigen smaak en met de omgangsvormen als thuis. In vijf jaar tijd heeft Schell zijn omzet verdubbeld. Hij is in 2006 door Div onderscheiden als de meest diverse werkgever in de mkb-sector. In vijf jaar verdubbeling van de omzet

5 De Business Case voor Diversiteit
5

6 Abell & Erselina Making ‘diversity being valued’ - leren waarderen van diversiteit Optimaal benutten van diversiteit, zodat het in organisaties kan groeien en tot zijn recht komen Onderzoek & advies, executive search, trainingen & workshops Meer dan 25 jaar ervaring met diversiteitsmangement in binnen- en buitenland Zie ook: Dit is het standaardverhaal dat wij houden over wat wij verstaan onder diversiteit. Is dus een inleiding. 6

7 Diversity is hot but the results are not.....
7

8 Aandachtspunten Meer dan 25 jaar diversiteitsbeleid heeft voor de BV
Nederland niet tot het gewenste resultaat geleid. Voornaamste redenen hiervoor zijn: Wat en waarom vraag niet gesteld Bestaande organisatiecultuur > in zichzelf gekeerd Weerstand > organisatiebreed weinig tot geen draagvlak Geen duidelijk beeld waar de organisatie staat m.b.t. diversiteit Geen vastomlijnd plan met duidelijke (SMART) doelstellingen Ontbreken van allochtone rolmodellen op strategische posities Focus op instroom/recruitment 8

9 Diversit€it & Winst Diversiteit al lang veel meer dan een ‘social issue Diversiteit levert –mits goed gemanaged– betere producten en dienstverlening op Legitimiteit en herkenbaarheid Beter benutten van het arbeidspotentieel (arbeidsmarkt krimpt etc) Bereiken van ‘nieuwe’ doelgroepen Diversiteit is een gegeven > neemt toe en niet af 9

10 Diversit€it & Winst Voorbeelden uit de praktijk
Meer winst/ minder kosten Meer tevreden klanten Vergroten van het aantal studenten (opleidingscentra voor de bouw) Verlagen % (ziekte)verzuim Verkleinen van vroegtijdige uitstroom allochtone medewerkers (o.a. bouwsector) Meer innovatie Verkleinen ecologische voetafdruk 10

11 Succes is meer dan een Business Case
Uitgangspunten voor succesvolle implementatie Diversiteit heeft meer kans van slagen wanneer er sprake is van commitment van 'de top' en het als proces deel uitmaakt van de totale strategie van de organisatie Diversiteit is een veranderingsproces en vraagt om verschillende (systeem)interventies Diversiteit is een lange termijn investering Medewerkers zijn het belangrijkste kapitaal van een organisatie Een organisatie is afgestemd op diversiteit als zij de kwaliteiten van alle medewerkers, ongeacht afkomst, leeftijd, sekse etc. weet te benutten Een organisatie is een systeem (INK-model) De BC is slechts één van de succesfactoren en behalve vertrekpunt ook de rode draad in ons verhaal 11

12 Het INK-model Als basis voor het formuleren van de Business Case 12

13 Voorbeelden uit de praktijk
Politie Amsterdam Amstelland Rabobank Nederland Opleidingscentra voor de Bouw SDR Elektrotechniek B.V. (FILM) 13

14 De ‘Business Case’ Concrete Acties
Benoem de reden(en) waarom diversiteit noodzaak is Formuleer doel en doelstellingen (SMART) Stel een kosten/baten analyse op (waar ligt de winst en waarin drukt dat zich uit) Maak actie! (Bereiken, Binnenhalen, Benutten, Behouden) Monitor het proces > benoem proces- en resultaatindicatoren 14


Download ppt "SOCIALE INNOVATIE EN DIVERSITEIT"

Verwante presentaties


Ads door Google