De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De voortrajecten vanuit het perspectief van de scholen Daniël De Block, Directeur Centrum voor Leren en Werken Gent.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De voortrajecten vanuit het perspectief van de scholen Daniël De Block, Directeur Centrum voor Leren en Werken Gent."— Transcript van de presentatie:

1 De voortrajecten vanuit het perspectief van de scholen Daniël De Block, Directeur Centrum voor Leren en Werken Gent

2 Historiek voortrajecten Stijging van het aantal NOB (niet onmiddelijk beschikbaren voor de arbeidsmarkt) - -geen arbeids -of andere verwachtingen (onbeslist, ongemotiveerd) -toenemend aantal jongeren met schoolse achterstand en/of problematisch schoolverleden -opeenstapeling negatieve ervaringen onderwijs (multiproblematiek) - gedragsproblemen en schoolmoeheid -instroom van moeilijk of niet bemiddelbaren (té grote afstand tot arbeidsmarkt): taal, thuissituatie... -problematische spijbelaars (cultuurverschillen) -instroom nieuwkomers (asielzoekers, niet begeleide minderjarigen...) -toename instroom BuSO leerlingen

3 Meerwaarde van de Voortrajecten aanleren van 'basis'competenties, nodig om door te stromen naar werk via andere dan schoolse methodieken werken aan motivatie en perspectief (persoonlijke ontwikkeling, aanpak multiproblematiek) ontlasting van de school door intense begeleiding van sterk problematische en onbesliste jongeren ondersteuning in het zoeken van 'individuele ontwikkelingstrajecten' voor jongeren (maatwerk in klein team) 'werkbaar' maken van de jongeren voor de school (opstart van gezamenlijk traject naar werk)

4 School en voortraject werken samen Onderdeel inschrijvingsprocedure (screening): polsen naar motivatie en vorige ervaringen Toeleiding na gesprek/contact aanbieder voortraject - Differentiatie (PAL) Bespreking Oriënteringsklassenraad: deelname voortrajecten (toeleiding richtingen) Doorstroming: permanent tijdens het jaar (realiseren van voltijds engagement en onderdeel traject)

5 naast of samen met de school? methodieken uit onderwijs en/of jeugdwerk (kleine groepen, ervaringsgericht, zelfreflexie) complementair ifv individueel traject (perspectief, ruimer dan werk) maar wel met behoud focus

6 Besluiten Sterke complementaire en voorwaardenscheppende meerwaarde Empowerment van jongeren zodat zij terug kunnen en durven leren en een perspectief zien Noodzakelijke "schakel" in het traject van bepaalde jongeren


Download ppt "De voortrajecten vanuit het perspectief van de scholen Daniël De Block, Directeur Centrum voor Leren en Werken Gent."

Verwante presentaties


Ads door Google