De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Workshop Open Leercentrum

Verwante presentaties


Presentatie over: "Workshop Open Leercentrum"— Transcript van de presentatie:

1 Workshop Open Leercentrum
Resultaten

2 Indicatoren van kwetsbaarheid
Voorbeeld van indicator: “tempo van leren”  OLC kan ondersteunend werken: herhalen van de leerstof, bijsturen

3 Doelstellingen van OLC
Voorbeeld van uitleg over portfolio: Tijd en ruimte in OLC voorhanden om individueel te begeleiden, om individuele vragen te ondersteunen, om opdrachten individueel te overlopen Voorbeeld van combinatie gezin – school: Les gemist  kan ingehaald worden via OLC  elektronisch leerplatform biedt waaier van mogelijkheden

4 OLC biedt hulp Ondersteuningsmogelijkheden van een OLC:
Al stukje aan bod gekomen bij de doelstellingen van een OLC (zie voorbeelden vorige dia’s) Aanleren van gemiste basiskennis / vaardigheden Bijv. leren typen, in Word leren werken Individuele begeleiding  OLC-begeleider moet kunnen differentiëren om deze begeleiding te kunnen bieden Geen beoordeling door OLC-begeleider

5 OLC biedt hulp Geen afleiding van ganse klas: bijv. bij concentratieproblemen OLC-begeleider is in praktijk vaak vertrouwenspersoon

6 Praktijk van een OLC Vaste plaats – vaste openingsuren
Nodige ondersteunende middelen (PC’s, internet, elektronisch leerplatform, …) Vaste begeleider Opvolging en kwaliteitscontrole: Aanwezigheidslijsten Individuele fiche per cursist: reden van deelname aan OLC, vorderingen van cursist

7 Ervaringen met OLC Verloop van OLC in de praktijk
Differentiatie door OLC-begeleider Voorbereidingen door OLC-begeleider: Inschrijvingen voor OLC geven richting aan mbt ondersteuningsvragen

8 Toelichting bij Knelpunten / valkuilen:
Beperkt of niet aangepast aanbod Competenties van OLC-begeleider Middelen voor OLC


Download ppt "Workshop Open Leercentrum"

Verwante presentaties


Ads door Google