De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Overzicht Kanttekeningen bij enkele aanbevelingen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Overzicht Kanttekeningen bij enkele aanbevelingen"— Transcript van de presentatie:

0 Vrijheidsberoving en -beperking van kinderen in het licht van de mensen- en kinderrechten
Wouter Vandenhole

1 Overzicht Kanttekeningen bij enkele aanbevelingen
Inleiding Kanttekeningen bij enkele aanbevelingen ° ruimer normatief kader + Europees Verdrag over de Rechten van de Mens (EVRM) + (Herzien) Europees Sociaal Handvest ((H)ESH) => strategisch belang Conclusies

2 Globale aanbevelingen
Specifieke gegevensinzameling en –verwerking cruciaal Cf. aanbevelingen Comité Onderzoek naar de beleving en de gevolgen van vrijheidsberoving en –beperking belang multidisciplinariteit (cf. belang van het kind) Armoede: maatschappelijke problemen => individuele problemen Alert blijven: risico’s kaping kinderrechtendiscours -> responsabilisering minimalisme

3 Vrijheidsberoving: gesloten centra
Stopzetten Argumenten: Recht op vrijheid (art. 5(e) EVRM): vrijheidsberoving van minderjarigen toegelaten “om toezicht uit te oefenen op opvoeding” Verbod onmenselijke behandeling (art. 3 EVRM): opsluiten extreem jonge niet-begeleide minderjarigen in gesloten centra voor volwassenen onmenselijke behandeling (ratio: gebrek aan menselijkheid) EHRM 12 oktober 2006, Mubilanzila Mayeka en Kaniki Mitunga t. België Non-discriminatie (interpretatieve verklaring)? Groeiende bezorgdheid Raad van Europa: Commissioner, ENOC, Europese Ministers van Justitie

4 Vrijheidsberoving: MOF
Gesloten federaal centrum Vrijheidsberoving (> gevangenneming): ultieme maatregel – kortst mogelijke duur? Recht op vrijheid (art. 5(e) EVRM): vrijheidsberoving van minderjarigen toegelaten “om toezicht uit te oefenen op opvoeding” CPT Standards; zie ook aanbevelingen CPT-Comité European Rules for Juvenile Offenders subject to Community Sanctions or Measures or Deprived of Their Liberty : equivalent EPR voor minderjarigen in voorbereiding

5 Vrijheidsberoving: MOF
Gesloten afdeling psychiatrie: gescheiden van volwassenen Proeftuin: afstand van recht op gezinsleven? Toelaatbaar? Voorwaarden EHRM: Ondubbelzinnig vastgesteld Niet ingaan tegen een algemeen belang Inmenging in recht op gezinsleven toelaatbaar indien wettelijke basis, legitiem doel, noodzakelijk en proportioneel

6 Kinderen van gedetineerde ouders
Zie Basiswet van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van gedetineerden: Bestemming gevangenissen: gedetineerden met kinderen -3 Moeders niet opsluiten in strafcel (tuchtsanctie) Bezoek: dagelijks – 3 per week – minstens 1 dag in weekend en woensdagnamiddag – kinderen recht op bezoek Omstandigheden die banden met affectief milieu in stand houden of bevorderen, inzonderheid indien bezoek minderjarige aan ouder

7 Vrijheidsbeperking: residentiële zorg
Multidisciplinair: uithuisplaatsing in instelling van zeer jonge kinderen altijd schadelijk Uithuisplaatsing: Recht op eerbiediging gezinsleven (art. 8 EVRM): inmenging => wettelijke basis, legitiem doel, noodzakelijk en proportioneel onmiddellijk beginnen werken aan herstel van gezinsleven belang kind doorslaggevend Art. 17 (H)ESH: gepaste en redelijke criteria die wettelijk vastgelegd zijn in mate noodzakelijk voor de bescherming en belang van kind en rehabilitatie van het gezin

8 Conclusies Normatief kader: internationaal en nationaal Implementatie
Vrijheidsberoving Gezinsleven Onmenselijke en vernederende behandeling Implementatie Structurele oorzaken: multidisciplinariteit – blijvend aandachtspunt


Download ppt "Overzicht Kanttekeningen bij enkele aanbevelingen"

Verwante presentaties


Ads door Google