De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

SCHRIFTELIJK STUDIEMATERIAAL INLEIDING Annemie Borremans, maart 2005.

Verwante presentaties


Presentatie over: "SCHRIFTELIJK STUDIEMATERIAAL INLEIDING Annemie Borremans, maart 2005."— Transcript van de presentatie:

1 SCHRIFTELIJK STUDIEMATERIAAL INLEIDING Annemie Borremans, maart 2005

2 Leertypologie in functie van tijd en ruimte TIJD --------------------- PLAATS SYNCHROONASYNCHROON LOKAAL Klassikaal leren (contactonderwijs) ‘Resource-based’ leren ON CAMPUS VERSPREID TelelerenAfstandsleren OFF CAMPUS DocentgestuurdZelfstudie/ open leren

3 Onderwijsprogramma versus studieprogramma Doceren centraal Kennisoverdracht Lesuren (activiteiten leerkracht) Leerkracht = lesgever Studeren centraal Kennisverwerving Studie-uren (activiteiten studenten) Leerkracht = leerprocesbegeleider

4 Handboek versus open leermateriaal Structuur vanuit auteur Oriëntatie op inhoud Grote brokken Veel tekst, weinig witte ruimte Passieve schrijfstijl Weinig samenvatting en overzicht Beeldmateriaal zonder meer Geen hulp bij leerproces Structuur vanuit student Oriëntatie op proces Kleine eenheden Veel witte ruimte Actieve schrijfstijl Veel samenvatting en overzicht Hulp bij lezen beeldmateriaal Studeeraanwijzingen, opgaven

5 SOORTEN SCHRIFTELIJKE CURSUSSEN voor AFSTANDSONDERWIJS PAPIEREN DOCENT Leereenhedenvariant Tekstboek – werkboekvariant Cursusboek - bronmateriaalvariant

6 SCHRIFTELIJKE CURSUS volgens LEEREENHEDENMODEL Colofon (teamwerk) Inhoudsopgave Inleiding Boekdelen, blokken, hoofdstukken, leereenheden Eindtoets Overzichtslijsten: register, afkortingen, glossarium..

7 ONDERDELEN van een LEEREENHEID Inhoudsopgave Inleiding Leerkern Leerstof/leesstof Voorbeelden en illustraties Beeldmateriaal Opgaven en vragen Kernbegrippen en kernrelaties Studeeraanwijzingen Zelftoets Terugkoppeling Literatuur, noten en bijlagen

8 VOORBEELDEN van STUDEERAANWIJZINGEN (1) Met betrekking tot de INHOUD - Verklaring afkorting, symbool - ‘Merk de gelijkenis op met..’ - ‘Verwar dit niet met..’

9 VOORBEELDEN van STUDEERAANWIJZINGEN (2) Met betrekking tot de BENADERING VAN DE TEKST - ‘Controleer deze berekening met een rekenmachine.’ - ‘Onthoud deze gedachtengang in eigen woorden.’ - ‘Lees de tabel op volgende wijze: kijk eerst..’

10 VOORBEELDEN van STUDEERAANWIJZINGEN (3) Met betrekking tot VERWIJZINGEN BIJ DE TEKST - ‘Zo je dit begrip reeds kent, sla deze paragraaf dan over.’ - ‘Deze redenering komt uitgebreider aan bod in paragraaf..’ - ‘Een illustratie hiervan is te vinden in...’

11 VOORBEELDEN van OPGAVEN (1) Activeren van VOORKENNIS - ‘Schrijf op wat je reeds weet over dit onderwerp.’ - ‘Noteer enkele vragen waarop je een antwoord verwacht.’

12 VOORBEELDEN van OPGAVEN (2) Stimuleren het ACTIEF VERWERKEN van de INHOUD - ‘Stel het vorige in een schema voor.’ - ‘Geef de overeenkomsten/verschillen tussen...’ - ‘Situeer dit deel in het geheel van de cursus.’

13 VOORBEELDEN van OPGAVEN (3) Zetten aan tot TOEPASSEN van de LEERSTOF - ‘Pas dit toe op volgende situatie.’ - ‘Bewijs het volgende..’’ - ‘Bedenk zelf een toepassing.’

14 VOORBEELDEN van OPGAVEN (4) Zetten aan tot KRITISCH DENKEN, REFLECTIE, ZELFEVALUATIE - ‘Geef je eigen mening over..’ - ‘Formuleer een advies, rekening houdend met..’ - ‘Ga na op welke wijze je tot het antwoord bent gekomen.’ - ‘Noteer de elementen waarbij je moeilijkheden had.’

15 Activerend schriftelijk studiemateriaal bij CONTACTONDERWIJS KAAS MET GATEN RUIMTE VOOR INVULLING DOOR STUDENT VAN Structuurpunten Voorbeelden Synthese, samenvatting, overzicht Begrippen, symbolen, formules Tekeningen Markeringen Persoonlijke bedenkingen Examentips Notities


Download ppt "SCHRIFTELIJK STUDIEMATERIAAL INLEIDING Annemie Borremans, maart 2005."

Verwante presentaties


Ads door Google