De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

HULPMIDDELEN IN DE AARDRIJKSKUNDE

Verwante presentaties


Presentatie over: "HULPMIDDELEN IN DE AARDRIJKSKUNDE"— Transcript van de presentatie:

1 HULPMIDDELEN IN DE AARDRIJKSKUNDE
HOOFDSTUK 2 HULPMIDDELEN IN DE AARDRIJKSKUNDE

2 KAART VERKLEINDE, VEREENVOUDIGDE, GETEKENDE WEERGAVE VAN DE WERKELIJKHEID

3 KAARTLEZEN

4 KAARTLEZEN

5 KAARTLEZEN

6 KAARTLEZEN

7 KAARTLEZEN

8 KAARTLEZEN WINDROOS OF NOORDPIJL TITEL LEGENDA SCHAAL

9 SCHAAL VERHOUDING TUSSEN KAART EN WERKELIJKHEID 1: 50.000
1 CM OP DE KAART IS IN WERKELIJKHEID CM

10 KAARTVAARDIGHEDEN KAARTLEZEN KAARTANALYSE KAARTINTERPRETATIE
ORDENEN IN DEELGEBIEDEN VERBANDEN ZOEKEN KAARTINTERPRETATIE VERKLAREN: TOEVAL OF NIET

11 STAATKUNDIGE OVERZICHTSKAARTEN
HIEROP STAAN DE STATEN/LANDEN AFGEBEELD. VAAK VIND JE ER OOK NOG DE BELANGRIJKSTE PLAATSEN EN VERBINDINGS-WEGEN.

12 NATUURKUNDIGE OVERZICHTSKAART
BELANGRIJKSTE NATUURLIJKE ELEMENTEN IN EEN GEBIED, ZOALS RIVIEREN, EN GEBERGTES.

13 THEMATISCHE KAART OP EEN THEMATISCHE KAART WORDEN BEPAALDE ONDERWERPEN IN KAART GEBRACHT.

14 TOPOGRAFISCHE KAART ZEER NAUWKEURIGE OVERZICHTSKAART
(MET HOOGTELIJNEN)

15 PLAATSBEPALING OP AARDE
DE AARDE IS EEN BOL EN HET IS DAAROM MOEILIJK OM OP DIE BOL DE PRECIEZE PLAATS TE BEPALEN. DAARVOOR HEEFT MEN HET GEOGRAFISCHE COÖRDINATEN-SYSTEEM (HET GRAADNET) UITGEVONDEN.

16 DE SCHEIDINGSLIJN NOEMT MEN DE EVENAAR OF EQUATOR
MEN HEEFT DE AARDE EERST IN EEN NOORDELIJK DEEL, HET NOORDELIJK HALFROND EN EEN ZUIDELIJK DEEL, HET ZUIDELIJK HALFROND VERDEELD. DE SCHEIDINGSLIJN NOEMT MEN DE EVENAAR OF EQUATOR

17

18 JE KUNT 90 CIRKELS VAN 1 GRAAD TEKENEN TUSSEN EVENAAR EN NOORDPOOL EN TUSSEN EVENAAR EN ZUIDPOOL
DEZE CIRKELS NOEMEN WE PARALLELLEN. HET BETEKENT DUS OOK DAT WE KUNNEN ZEGGEN DAT DE NOORDPOOL EN DE ZUIDPOOL OP 90º VAN DE EVENAAR LIGGEN. ZO LIGT DAN ELKE PLAATS OP AARDE OP EEN BEPAALDE HOEVEELHEID GRADEN TEN OPZICHTE VAN DE EVENAAR

19 A LIGT BIJVOORBEELD 30º TEN NOORDEN VAN DE EVENAAR OF TE WEL OP 30º NB
Noordpool 90º 75º A LIGT BIJVOORBEELD 30º TEN NOORDEN VAN DE EVENAAR OF TE WEL OP 30º NB 60º 45º 30º A 15º . 90º aardas Zuidpool

20 BEHALVE LIJNEN DIE EVENWIJDIG LOPEN AAN DE EVENAAR KUN JE OOK LIJNEN VAN NOORDPOOL NAAR ZUIDPOOL TREKKEN. DIT ZIJN TELKENS HALVE CIRKELS. MEN NOEMT ZE MERIDIANEN. DE NUL-MERIDIAAN LOOPT OVER HET PLAATSJE GREENWICH TEN ZUIDEN VAN LONDEN. DE NUL-MERIDIAAN EN DE 180° MERIDIAAN VERDELEN DE AARDBOL IN EEN WESTELIJK EN EEN OOSTELIJK DEEL. MEN SPREEKT NU VAN WESTER LENGTE, W.L. EN OOSTERLENGTE, O.L.

21 Westerlengte Oosterlengte

22 ELKE PLAATS OP AARDE LIGT DUS OP EEN BEPAALDE BREEDTE TEN OPZICHTE VAN DE EVENAAR (TUSSEN DE 0º EN 90º) EN EEN BEPAALDE LENGTE TEN OPZICHTE VAN DE NULMERIDIAAN.(TUSSEN DE 0º EN 180º)

23 N.B. W.L N.B. O.L. Z.B. O.L. Z.B. W.L

24 TIJDSVERSCHIL DE AARDE DRAAIT IN 24 UUR OM HAAR EIGEN AS. DE ZON VERLICHT MAAR DE HELFT VAN DE AARDE OP EEN BEPAALD TIJDSTIP.

25 TIJDZONES DE AARDE IS VERDEELD IN TIJDZONES UIT 15 LENGTEGRADEN (MERIDIANEN) (360 GRADEN VAN DE EVENAAR DELEN DOOR 24).

26

27

28 KAARTPROJECTIE DE AARDE IS EEN BOL. HET IS ONMOGELIJK OM EEN BOL PLAT TE TEKENEN.

29

30

31 KEGELPROJECTIE

32 KEGELPROJECTIE

33 KEGELPROJECTIE HET OPPERVLAK VAN EEN BOL AFBEELDT OP EEN KEGEL. DEZE KEGEL KAN WORDEN AFGEWIKKELD ZODAT EEN PLAT VLAK ONTSTAAT. DEZE PROJECTIE IS WEL OPPERVLAKTEGE-TROUW, MAAR VORM EN AFSTAND KOMEN NIET OVEREEN MET DIE OP DE GLOBE.

34

35

36 CILINDERPROJECTIE DE AARDBOL WORDT AFGEBEELD OP EEN CILINDER, DIE DAARNA WORDT AFGEROLD. OP DE KAART SNIJDEN DE PARALLELLEN EN MERIDIANEN ELKAAR ONDER RECHTE HOEKEN. ER ONTSTAAT EEN RECHTHOEKIG GRAADNET.

37

38 ORTHOGRAFISCHE-PROJECTIE
KAARTPROJECTIE DIE ONTSTAAT DOOR DE AARDBOL AF TE BEELDEN OP EEN PLAT VLAK VANUIT EEN DENKBEELDIG ONEINDIG VER WEG GELEGEN PUNT IN DE RUIMTE, ZODAT DE PROJECTIELIJNEN PARALLEL LOPEN.

39

40 MERCATORPROJECTIE VORM VAN DE WERELDDELEN KLOPT, MAAR OPPERVLAKTE NIET. HOE DICHTER BIJ DE POLEN, HOE GROTER DE GEBIEDEN ZIJN AFGEBEELD.

41 MERCATORPROJECTIE ALASKA IS HIER ZO GROOT ALS BRAZILIË, TERWIJL HET IN WERKELIJK SLECHTS 1/5 VAN DE OPPER- VLAKTE TELT. GROENLAND IS ZO GROOT ALS AFRIKA, 17 X GROTER DAN IN WERKELIJKHEID.

42 PETERSPROJECTIE OPPERVLAKTE VAN DE GEBIEDEN KLOPPPEN, DE VORM NIET.


Download ppt "HULPMIDDELEN IN DE AARDRIJKSKUNDE"

Verwante presentaties


Ads door Google