De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Les 20 Hoekgrootte.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Les 20 Hoekgrootte."— Transcript van de presentatie:

1 Les 20 Hoekgrootte

2 . . . B A C De delen van een hoek. Kenpijl benen hoekpunt
Een hoek is het gebied de gevormd wordt door twee benen( twee halve rechten) met eenzelfde beginpunt . B Kenpijl Geeft de draairichting van de hoek aan benen . A . hoekpunt C Om een hoek te benoemen zijn er twee mogelijkheden met drie letters: hoek BÂC of hoek CÂB met één letter: hoek Â

3 De eenheid die je gebruikt om hoeken te meten is de graad.
De graad is het 90ste deel van een rechte hoek We noteren dat als ° Een rechte hoek is 90° Een scherpe hoek is kleiner dan 90° Een stompe hoek is groter dan 90°

4 Bekijk rustig deze animatie twee keer.
Lees aandachtig wat erbij staat geschreven

5 Bekijk deze animatie twee keer.
Lees aandachtig wat erbij staat geschreven

6 De geodriehoek De nullijn of tekenzijde Het draaipunt de graadboog
De graadverdeling

7 Een hoek tekenen met een geodriehoek
Om bijvoorbeeld de hoek BÂC van 45° te tekenen ga je als volgt te werk. Neem zelf een potlood, een blad papier,een geodriehoek Doe stap voor stap mee op je blad wanneer dat van je gevraagd wordt. Help elkaar indien nodig.

8 A . Teken een been van de hoek
Noteer de letter A bij het beginpunt van het been van de hoek. A .

9 Leg de geodriehoek zodanig dat zijn draaipunt samenvalt met het punt A

10 Draai nu de geodriehoek zodat het streepje van 45° samenvalt met het been van de hoek.
Let erop dat het draaipunt van de geodriehoek op A blijft liggen. A .

11 A . Teken een been van de hoek langs de tekenzijde van de geodriehoek.
(beginpunt=draaipunt) A .

12 Noteer de punten B en C op de benen van de hoek en trek de kenpijl.
Nu heb je de hoek BÂC van 45°. A . . B . C

13 Een hoek meten met een geodriehoek
Neem zelf een potlood, je werkboek op blz.22 nr 1,een geodriehoek . één van jullie beiden meet hoek , de andere hoek C Doe stap voor stap mee op je blad wanneer dat van je gevraagd wordt. Help elkaar indien nodig.

14 Leg de geodriehoek met het draaipunt op het hoekpunt van de hoek die je moet meten. Wanneer de benen van de hoek te kort zijn om een duidelijke meting uit te voeren, mag je deze altijd verlengen. . B A . . C

15 . B A . . C Draai de geodriehoek zodat:
-één been van de hoek samenvalt met de tekenzijde. -het andere been van de hoek onder de geodriehoek ligt! . B A . . C

16 Noteer het kleinste maatgetal dat het been onder de geodriehoek aanwijst, als de hoek die je meet een scherpe hoek is. ofwel Noteer het grootste maatgetal dat het been onder de geodriehoek aanwijst, als de hoek die je meet een stompe hoek is. A . . B . C

17 Nog eens alles samengevat:
Bekijk rustig deze animatie twee keer. Lees aandachtig wat erbij staat geschreven

18 Wistjedatjes Hoeken en graden worden niet allen gebruikt om in je werkboek hoeken te meten. Zo worden graden ook gebruikt om een richting te bepalen ( vooral in de scheep- en luchtvaart)

19 De koers is de hoek met het Noorden die je moet maken om van de ene plek naar de ander te komen.   Van A naar B is  90º   (met het Noorden) Van B naar C is 180º  (met het Noorden) Van C naar D is 270º  (met het Noorden)  Van A naar D is 225º  (met het Noorden)   De hoek tussen het Noorden en je richting noemt men de Koershoek.

20 De wijzers van een klok maken ook een hoek.
Je kan ook de grootte van die hoek bepalen.  3 uur = 90º (rechte hoek) 1 uur is   90º : 3 = 30º 5 uur is 5 x 30º = 150º 6 uur is  6 x 30º = 180º  ( gestrekte hoek) 8 uur is 8 x 30º = 240º 10 uur  is  10 x 30º = 300º  

21 De hoeken van een driehoek zijn samen altijd 180º
  De hoeken van een driehoek zijn samen altijd 180º.Bekijkt de animatie twee keer

22 De hoeken van een vierhoek zijn samen altijd 360º
De hoeken van een vierhoek zijn samen altijd 360º . Bekijkt de animatie twee keer

23 Als de computer online is kunnen jullie met zijn tweeën een rekenspel spelen: hoeken raden.
Voor het spel begint moeten jullie uw naam invullen.Druk dan op Volgende Daarna moet je om de beurt de grootte schatten van een opgegeven hoek.( nooit meer dan 180°) Je stelt je getal in door met het pijltje te schuiven op de schuifbalk. Daarna druk je op OK Nadat jullie beiden de hoekgroote hebben ingesteld, druk je op bereken. Jullie score wordt dan bepaald. Klik nu op onderstaande link.


Download ppt "Les 20 Hoekgrootte."

Verwante presentaties


Ads door Google