De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Initiatief van het Kennisnetwerk CVA Nederland Zorgstandaarden onderlegger veranderende zorg 2010 Verkenning (nut/noodzaak) 2011 Ontwikkeling, met Platform.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Initiatief van het Kennisnetwerk CVA Nederland Zorgstandaarden onderlegger veranderende zorg 2010 Verkenning (nut/noodzaak) 2011 Ontwikkeling, met Platform."— Transcript van de presentatie:

1 Initiatief van het Kennisnetwerk CVA Nederland Zorgstandaarden onderlegger veranderende zorg 2010 Verkenning (nut/noodzaak) 2011 Ontwikkeling, met Platform Vitale Vaten Onderzoek patiëntenperspectief, met patiëntenorganisaties Eerste concept in oktober 2011 2012 Commentaarronde en autorisatieronde in 2012 2 november 2012: Lancering Zorgstandaard CVA/TIA

2 De professionele zorg voor de patiënt met een CVA/TIA/beroerte én de zorg voor/door naasten Vanuit patiëntenperspectief Functioneel Multidisciplinair Van Preventie, Diagnose, Behandeling tot in de chronische fase Organisatorische aspecten Generieke zorg voor chronisch zieken (zorgmodules) Kwaliteitsindicatoren Gebaseerd op evidence (26 richtlijnen/afspraken!) én best- practice elementen Zorgstandaard CVA/TIA

3 Verschillende dimensies m.b.t. zorgstandaarden 1.Zorgstandaarden zijn gebaseerd op richtlijnen. Patïentenperspectief ook bij richtlijnontwikkeling. 2.Patiëntenperspectief op de ziekte specifieke zorg over het gehele zorgcontinuüm (zorgstandaard) 3.Patiëntenversies van zorgstandaarden 4.In de spreekkamer: Individuele behoeften/wensen in een zorgplan d.m.v. gedeelde besluitvorming Zorgstandaard CVA/TIA

4 Model zorgstandaarden Begeleiding, verzorging monitoring BehandelingDiagnosePreventie 1 Ziekte specifiek Ziekte specifiek Ziekte specifiek Ziekte specifiek 2 3 4 Generieke componenten (zorgmodules) Organisatie Kwaliteitsindicatoren

5 Basis: -Raamwerk voor de Zorgstandaard, gebaseerd op het Chronic Care Model -WHO International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) anatomische eigenschappen, lichaamsfuncties, activiteiten, participatie, contextuele en persoonlijke factoren -Fasering CVA zorg: acuut, revalidatie en chronische fase Zorgstandaard CVA/TIA

6 Patiëntenperspectief Literatuuronderzoek Focusgroepen Interview

7 Patiëntenperspectief

8

9

10

11 Patiëntenversie Gewone taal Geen medische vaktaal Verrijkt met hulpmiddelen (websites, checklist, instanties..) Bron: Kwaliteit in Zicht, PGO support Patiëntenperspectief

12 1.Nederlandse CVA vereniging Samen Verder 2.Patiëntenorganisatie Afasie Vereniging Nederland 3.Vereniging Cerebraal 4.Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie 5.Nederlandse Vereniging van Klinische Neurofysiologie 6.Vereniging voor Klinische Linguïstiek 7.Nederlandse Vereniging van Diëtisten 8.Nederlandse Vereniging Medisch Managers Ambulancezorg 9.Nederlandse Vereniging Maatschappelijk Werk 10.Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter Bevordering der Pharmacie 11.Verenso 12.Vereniging van Revalidatieartsen 13.Nederlands Instituut van Psychologen 14.Ergotherapie Nederland 15.Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (Neurorevalidatie) 16.Nederlands Huisartsengenootschap (Adhesiebetuiging) 17.…. Geautoriseerd door:

13 Zorgstandaard CVA/TIA Mw Elly van Gorp Nederlandse CVA­vereniging Samen Verder Patiëntenorganisatie Afasie Vereniging Nederland Vereniging Cerebraal


Download ppt "Initiatief van het Kennisnetwerk CVA Nederland Zorgstandaarden onderlegger veranderende zorg 2010 Verkenning (nut/noodzaak) 2011 Ontwikkeling, met Platform."

Verwante presentaties


Ads door Google