De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Patiëntenparticipatie: Ook in de stroke service?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Patiëntenparticipatie: Ook in de stroke service?"— Transcript van de presentatie:

1

2 Patiëntenparticipatie: Ook in de stroke service?
Ir Karin Idema, Stichting Hoofd Hart en Vaten Consulent Nederlandse CVA-verenigimg “Samen Verder”

3 Patiëntenparticipatie
Het actief betrekken van het patiëntenperspectief bij het verbeteren van zorg. Dit kan zowel individueel als op (zorg)procesniveau als op organisatieniveau zijn.

4 Waarom patiëntenparticipatie ?
Ervaringsdeskundigheid kan nieuwe informatie opleveren Patiënt/partner weet als geen ander knelpunten in de zorg Op effectieve manier betrekken patiënten levert nieuwe inzichten op ten behoeve van verbetering in de zorg

5 Hoe patiënten betrekken?
Verschillende methoden van participatie Toolbox: helpt keuze te maken tussen de verschillende methoden* In welke mate & welke rol: participatieladder * Toolbox patiëntenparticipatie in ketenzorg, feb. 2007 Download:

6 Participatieladder

7 Keuze instrument Afhankelijk van doel, participatieniveau, fase verbeterproject, beschikbare tijd, financiën: Voor je kiest: checklist & beslisschema toolbox Patiëntenparticipatie: continu proces!

8 Focusgroep Panel van 6-10 patiënten met ervaring over (sub)thema
Gestructureerde discussie olv 1-2 onafhankelijke gespreksleiders Sessie van ca. 2 uur; 3-5 maal georganiseerd Ervaringen: Maastricht

9 Ronde tafelgesprek Jaardoel: verbeteren van de beeldvorming over de revalidatieafdeling in de verpleeghuizen Ronde tafelgesprekken CVA-patienten en naasten (opgenomen in verpleeghuis) Gesprekken gebruikt als input voor verbeteracties beeldvorming Ervaring: Vitalisgroep, Eindhoven

10 Patiëntenpanel Zwolle
Patiënttevredenheidsonderzoeken: 2005: patiënten panel 2006: patiënten panel en vragenlijst Rapport: CVA keten opnieuw door patiënten bekeken Ervaring: Stroke Service Zwolle

11 De wandeling Informatieuitwisseling tijdens wandeling in tweetallen (mantelzorger + verpleegkundige stroke unit) Vooraf en na afloop begeleiding van de 2 groepen (mantelzorgers, verpleegkundigen); daarna centrale terugkoppeling Ervaring: St. Elisabeth ziekenhuis, Tilburg

12 Spiegelbijeenkomst Doel: feedback en informatie krijgen over ervaren zorg in directe confrontatie met zorgverleners Groepsgesprek olv onafhankelijke gespreksleider 8-12 patiënten delen ervaringen in kring met lotgenoten Betrokken zorgverleners (multidisciplinair) mogen enkel luisteren Naderhand: mogelijkheid vragen stellen en napraten Ervaring: CVA keten NW Veluwe (draaiboek Spiegelbijeenkomst te downloaden: kennisnetwerkcva.nl)

13 Do’s & Don’ts patiëntenparticipatie
DON’T

14 Ingebrachte punten nav Do – Don’t discussie
Hiaten verwachtingen zorgverleners – patiënten Acute fase voor veel CVA-patiënten black box: betrek mantelzorgers Patiëntenparticipatie = kwalitatief. 100% representativiteit deelnemers daarom niet noodzakelijk Zorg voor draagkracht Raad van Bestuur

15 Ingebrachte punten nav Do – Don’t discussie II
Probleem is vinden van geschikte “participatie-patiënten”: via patientenvereniging of door bijv. bij ontslag lijstje aan te leggen van mogelijk hiervoor geschikte patiënten Laat CVA-patiënt andere patiënten motiveren om deel te nemen aan participatie Koppel participatie met iets leuks, bijv. borrel

16 Discussiepunten Probleem: CVA…
Patiëntenparticipatie: kan dit ketenbreed? Acute vs chronische fase Selectie patiënten/mantelzorgers

17 Helsingborg declaration
Last van beroerte zal afnemen als leken en professionals samenwerken om de zorg voor CVA-patiënten te verbeteren Lokale samenwerkingsverbanden van CVA- patiënten en hun zorgverleners moeten worden aangemoedigd

18 Er is meer: patiëntenervaringen
CQ-index = Consumer Quality Index: gestandaardiseerde systematiek voor het meten, analyseren en rapporteren van klantervaringen in de zorg CQ-index beroerte moet nog ontwikkeld worden i.s.m.

19 Meer informatie www.cbo.nl www.snellerbeter.nl www.patientervaring.nl

20


Download ppt "Patiëntenparticipatie: Ook in de stroke service?"

Verwante presentaties


Ads door Google