De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De CQ-index in vogelvlucht

Verwante presentaties


Presentatie over: "De CQ-index in vogelvlucht"— Transcript van de presentatie:

1 De CQ-index in vogelvlucht
Diana Delnoij 24 april 2007

2 Wat is de CQ-index? Afkorting van Consumer Quality Index
Verwijzend naar: CAHPS® meetinstrumenten (Harvard, RAND) QUOTE meetinstrumenten (NIVEL) Meetinstrumenten die kwaliteit van zorg meten vanuit het perspectief van de klant, ontwikkeld op basis van: Focusgroepgesprekken met patiënten/cliënten Betrokkenheid van patiënten/cliënten-organisaties naast zorgaanbieders en zorgverzekeraars Gericht op genereren van relevante, betrouwbare en vergelijkbare informatie over prestaties van aanbieders en verzekeraars CQ-index® is een keurmerk

3 Toekenning van het keurmerk CQ-index
Het keurmerk wordt toegekend aan vergelijkende informatie over prestaties van zorgaanbieders / zorgverzekeraars indien: Gebruik gemaakt is van een goedgekeurd CQI meetinstrument (vragenlijst of interviewprotocol); Gemeten is door een CQI geaccrediteerde meetorganisatie; Conform het CQI handboek en werkinstructies. Het keurmerk geeft aan dat de gepubliceerde informatie relevant, betrouwbaar en vergelijkbaar is. Het keurmerk bestaat uit het logo van het Centrum Klantervaring Zorg met de tekst: Deze informatie is tot stand gekomen volgens de eisen van de CQ-index.

4 CQI Meetinstrumenten

5 Zorg en zorgverzekering
Verpleging, verzorging & thuiszorg Gehandicaptenzorg GGZ Diabetes Reuma COPD Borstkanker Rughernia Spataderen Ziekenhuiszorg Heup/-knieoperaties Staaroperaties Fysiotherapie Huisartsenzorg Geboortezorg Farmacie Eerstelijnszorg

6

7 Bij CQ-index betrokken organisaties:
Opdrachtgevers: ZonMw Ministerie van VWS NPCF Agis Zorgverzekeringen Stichting Miletus Stichting Ketenzorg COPD Ontwikkelaars en meetorganisaties: NIVEL Afdeling Sociale Geneeskunde AMC Trimbosinstituut ARGO Rijksuniversiteit Groningen Significant Mailstreet Cliënt & Kwaliteit LSR/Klanq Facit Prismant Perspectief

8 Kijk op onze website voor een actueel overzicht:

9 Wat meet een CQI meetinstrument?
Wat vinden patiënten/cliënten belangrijk in de zorg? Krijgen ze dat ook? (Wat zijn hun ervaringen?) Hoe beoordelen patiënten/cliënten de kwaliteit van zorg?

10 Krijgen patiënten wat ze belangrijk vinden
Krijgen patiënten wat ze belangrijk vinden? Belangscores CQI heup-/knieoperaties Bron: Gelsema e.a. NIVEL, 2006

11 Krijgen patiënten wat ze belangrijk vinden
Krijgen patiënten wat ze belangrijk vinden? Ervaringsscores CQI heup-/knieoperaties Bron: Gelsema e.a. NIVEL, 2006

12 CQI Accreditatie

13 CQI Accreditatie Toekenning aan meetorganisaties voor:
Onderzoeksactiviteiten (steekproeftrekking, analyse, rapportage) en/of; Dataverzameling met schriftelijke vragenlijsten en/of; Dataverzameling via mondelinge interviews: Bij ´gewone´ doelgroepen en/of; Bij complexe doelgroepen (psychiatrie, psychogeriatrie, mensen met verstandelijke beperkingen). Voor bepaalde capaciteit dataverzameling Indien voldaan aan de relevante eisen van de ISO (marktonderzoek) Aanvragen accreditatie vanaf medio juni 2007 Overgangsperiode van 12 maanden

14 CQI Handboek en werkinstructies

15 CQI Handboek en werkinstructies
Ontwikkeld door NIVEL in samenwerking met: Afdeling Sociale Geneeskunde AMC Stichting Miletus Significant Mailstreet Onderzoekersforum CQ-index Handboek CQI Meetinstrumenten: Introductie Deel 1: ontwikkelen van meetinstrumenten Deel 2: dataverzameling Deel 3: databewerking en analyse Deel 4: rapportage Werkinstructies behorende bij meetinstrumenten: Bijvoorbeeld Steekproefomvang en –trekking Constructie schaalscores Correctiefactoren (case mix adjusters)

16 Wat is de CQ-index niet?

17 CQ-index een keurslijf?
Voor elke doelgroep een passend instrument Voor elke doelgroep een passende methode van dataverzameling (Beperkte) mogelijkheid om eigen vragen toe te voegen

18 CQ-index maakt al het andere klantonderzoek overbodig?
CQ-index biedt Indicatie van kwaliteit in vergelijking met andere aanbieders/verzekeraars; Inzicht in discrepantie belang en ervaring; Indicatie van kwaliteitsdomeinen die voor verbetering vatbaar zijn. Aanvullend kwalitatief, verdiepend onderzoek kan nodig zijn om te achterhalen Waardoor de kwaliteit achterblijft bij wat wenselijk en/of elders haalbaar is Waar aangrijpingspunten zitten voor verandering/verbetering

19 Voor meer informatie: www.centrumklantervaringzorg.nl


Download ppt "De CQ-index in vogelvlucht"

Verwante presentaties


Ads door Google