De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Opzet van onderzoek in de chronische fase Werktitel: “CVA-APK” CVA-keten Regio Zuid-Kennemerland 2010-2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Opzet van onderzoek in de chronische fase Werktitel: “CVA-APK” CVA-keten Regio Zuid-Kennemerland 2010-2013."— Transcript van de presentatie:

1 Opzet van onderzoek in de chronische fase Werktitel: “CVA-APK” CVA-keten Regio Zuid-Kennemerland 2010-2013

2 Tineke Krikke-Sjardijn, 31-3-2011 "het venijn zit in de staart" Tineke Krikke-Sjardijn specialist ouderen geneeskunde Stichting Sint Jacob, HaarlemTineke Krikke-Sjardijn specialist ouderen geneeskunde Stichting Sint Jacob, Haarlem Namens de CVA ketenNamens de CVA keten Regio Zuid-Kennemerland

3 Tineke Krikke-Sjardijn, 31-3-2011 "het venijn zit in de staart" Aanleiding onderzoeksopzet 1 Meer dan 10 jaar intensieve ervaring met CVA patiënten zorg herzien patiënten met recidief CVA, andere comorbiditeit of gedecompenseerde mantelzorger Deelname aan werkgroep laatste herziening CBO richtlijn beroerte Weinig bekend zijn over de problemen in de chronische fase van een CVA Weinig bekend zijn over de meest effectieve wijze om de nazorg te organiseren

4 Tineke Krikke-Sjardijn, 31-3-2011 "het venijn zit in de staart" Aanleiding onderzoeksopzet 2 Chronic Care model beveelt een coördinator voor elke chronisch zieke / gehandicapte aan ziekte- en/of handicapgestuurde ketenzorg zoals diabeteszorg blijkt heel goed invulbaar door gespecialiseerd verpleegkundigen of POH’s goed denkbaar is een vergelijkbaar model te ontwikkelen voor de CVA patiënt in de chronische fase

5 Tineke Krikke-Sjardijn, 31-3-2011 "het venijn zit in de staart" Aannames onderzoeksopzet 1 Patiënten met een CVA ervaren op langere termijn cognitieve en emotionele problemen Mantelzorgers ervaren, vooral op langere termijn, een grote belasting Problemen die samenhangen met het eerder doorgemaakte CVA worden niet als zodanig herkend en er mee in verband gebracht De vraaggestuurde 1 e lijnszorg is niet pro-actief CVA patiënten kunnen, uit de aard van hun aandoening, onvoldoende adequaat een zorgvraag stellen

6 Tineke Krikke-Sjardijn, 31-3-2011 "het venijn zit in de staart" Aannames onderzoeksopzet 2 Problemen die samenhangen met het eerder doorgemaakte CVA worden niet als zodanig herkend en er mee in verband gebracht –Niet door de getroffene zelf –Niet door de reguliere 1e lijnshulpverleners

7 Tineke Krikke-Sjardijn, 31-3-2011 "het venijn zit in de staart"

8 Schuif je aan bij Joop?

9 Tineke Krikke-Sjardijn, 31-3-2011 "het venijn zit in de staart"

10 Onderzoeksopzet 1 Doel Inzicht in woon- zorgsituatie en handicapstatus Aanbod van passende interventies, met als resultaat een zo optimaal mogelijke thuissituatie

11 Tineke Krikke-Sjardijn, 31-3-2011 "het venijn zit in de staart" Onderzoeksopzet 2 Doel: Adequaat gebruik van bestaande voorzieningen in de 1 e lijn Terugdringen van medisch/paramedisch shoppen Toename van opvolging voorschriften secundaire preventie / cardiovasculair risicomanagement Gezamenlijk met de 1 e lijn ontwikkeld zorgplan Minder belaste mantelzorg Grotere tevredenheid van cliënten en mantelzorgers

12 Tineke Krikke-Sjardijn, 31-3-2011 "het venijn zit in de staart" Onderzoeksopzet 3 Scope: Alle thuiswonende CVA patiënten, van 60 jaar en ouder, op het moment van optreden van het CVA, en hun mantelzorgers in de regio Zuid-Kennemerland. Alle ketenpartners van de CVA-zorgketen Zuid-Kennemerland Alle andere aanbieders van zorg- en dienstverlening naar wie de patiënt na de screening verwezen kan worden. Scholing van en uitvoering door nader te vormen team, waarin POH een centrale rol kan vervullen

13 Tineke Krikke-Sjardijn, 31-3-2011 "het venijn zit in de staart" Onderzoeksopzet 4 Drie fasen: 1.Exploratie van de screening: resultaat is een beschrijving van de belangrijkste vragen die leven bij deze cliënten en mantelzorgers 2.Selectie, organisatie en standaardisatie van interventies 3.Wetenschappelijk onderzoeken : het effect van de geselecteerde interventies meten / beschrijven

14 Tineke Krikke-Sjardijn, 31-3-2011 "het venijn zit in de staart" Onderzoeksopzet 5 A.Uitvoeren van screening mbv SIGEB door CVA-TB (Signaleringsinstrument voor de lange termijn Gevolgen van een Beroerte, Unimaas) 12 domeinen: –ADL, IADL, sociale activiteiten, cognitie, communicatie, emotioneel/psychisch, vermoeidheid, risicomanagement (leefstijl / medicatie), medische controle, medicatie, relatie met naasten, informatie / voorlichting –Verdiepingsslagen met gevalideerde instrumenten

15 Tineke Krikke-Sjardijn, 31-3-2011 "het venijn zit in de staart" Onderzoeksopzet 6 Methodiek van screening: B. Screening door SOG (in CVA gespecialiseerd) met vervolgonderzoek op uitslag SIGEB C. Geïndiceerd vervolgonderzoek/-behandeling D. Gezamenlijk opmaken eindconclusie en advisering aan huisarts E. Afsluitend gesprek met cliënt en mantelzorger

16 Tineke Krikke-Sjardijn, 31-3-2011 "het venijn zit in de staart" Onderzoeksopzet 7 Huidige situatie: Onderzoeksvoorstel geformuleerd in samenwerking met Gerion-Vrije Universiteit Universiteit Maastricht Nederlandse Hart Stichting Alle ketenpartners van de CVA-zorgketen Zuid-Kennemerland Cva-“Samen Sterk Verder” (samenwerkingsverband patiënten-verenigingen Cerebraal, Afasievereniging en Samen Verder) Financiering toegekend: start :1-11-2010

17 Tineke Krikke-Sjardijn, 31-3-2011 "het venijn zit in de staart" Ervaringen pilot  Na 1 jaar radiostilte  Medicatie-advies cf huidige richtlijn  Hulpmiddelen-jungle  Oppasdienst  Activiteitenbehoefte mantelzorger  Reisbureau  Begrip voor / kennis van  Vergelijkende klinimetrie

18 Tineke Krikke-Sjardijn, 31-3-2011 "het venijn zit in de staart" +/- 250.000 CVA- cliënten in chronische fase: We moeten samen optrekken!


Download ppt "Opzet van onderzoek in de chronische fase Werktitel: “CVA-APK” CVA-keten Regio Zuid-Kennemerland 2010-2013."

Verwante presentaties


Ads door Google