De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Raamwerk rekenen/wiskunde mbo

Verwante presentaties


Presentatie over: "Raamwerk rekenen/wiskunde mbo"— Transcript van de presentatie:

1 Raamwerk rekenen/wiskunde mbo
Zadkine 19 mei 2008 vincent jonker, arthur bakker, monica wijers

2 Rekenen/wiskunde in een beroepsopleiding ?!
Roept u maar! in uw eigen opeleiding…….. in de opleiding tot..... administrateur all round metselaar apothekersassistent autotechnicus fotograaf agrarisch ondernemer

3 Het zit er in: Tijd plannen, bijhouden Rekenen met procenten
Meten en wegen Productinformatie lezen en gebruiken Mengen, verdunnen, Tekening lezen Hoeveelheden berekenen

4 Waar staat dat dan? KSE/KSB? Kwalificatiedossiers?

5 Wat valt op? Grote verschillen tussen dossiers
Rekenen/wiskunde vaak impliciet Zorgen: Bij ‘exacte/technische’ opleidingen: rekenen/ wiskunde verdwijnt Bij ‘zorg’ en ‘sociale’ opleidingen: rekenen/wiskunde is verzwaring (blokkade) Media en politiek: ze kunnen niet meer rekenen

6 Raamwerk rekenen/wiskunde mbo
6

7 Raamwerk rekenen/wiskunde
Om rekenen/wiskunde zichtbaar te maken en inhoud en niveau vast te leggen Om communicatie te vergemakkelijken (het is niet altijd makkelijk: ‘in een beroepsopleiding praten over theorie’) Het gaat om het gebruiken en toepassen van rekenen/wiskunde

8 Versie 0.9

9 9

10 Opdrachtgever GPM 10

11 kolommen Rekenwiskundige deelgebieden, maar dan zoals ze zich voordoen in toepassingen In termen aangeduid die herkenbaar zijn vanuit ‘de praktijk’ (voor niet-wiskundigen)

12 voorbeeld: kolom

13 Rijen = niveaus naar boven toe, toenemend:
complexiteit van de situatie (on)bekendheid van situatie aantal (rekenwiskundige) handelingen abstractiegraad verantwoordelijkheid en risico’s soms ook: ‘lastigere’ reken/wiskunde ‘onderwerpen’

14 voorbeeld: rij X2 14

15 vulling cellen Globaal niveau: ‘een zin’
Detailleren volgens vast format Detaillering is voorbeeldmatig, geen afstreeplijst Vaardigheid één zin Deelvaardigheden verschillende zinnen Voorbeelden/Situaties voorbeelden Achterliggende wiskunde wiskunde erachter 15

16 16

17 Voorbeelden plaatsen in het raamwerk

18 Voorbeeld 1 Waar plaats je dit?

19 Voorbeeld 2 Waar plaats je dit?

20 Voorbeeld 3 Waar plaats je dit?

21 Voorbeeld 4 Waar plaats je dit?

22 Voorbeeld 5

23 En de basisvaardigheden?
niet te typeren in het raamwerk wel als een onderliggende laag

24 Expertgroep doorlopende leerlijnen taal en rekenen
Verwijst naar raamwerk Burgerschapsniveau afgestemd 2F Onderhoudsverplichting (rekenen op vmbo verplicht) Genuanceerd wb niveaus rekenen/wiskunde mbo

25

26 Keuzes maken over... beginnen met basisvaardigheden of met beroepstaken? basisvaardigheden kaal onderhouden of door het gebruik? hetzelfde voor iedereen of differentiatie? basisvaardigheden wel of niet apart toetsen?

27 Rekenen/wiskunde in llb

28 Beheersingsniveaus voor burgerschap - voorstel
en 2f Niveau 1 Niveau 3 Niveau 4

29 mbo niveau 2 DLL niveau 2F

30 niveau rekenen/wiskunde in llb
Kan hoger of lager zijn dan niveau in dossier Aan werken in kerntaken burgerschap Los daarvan specifieke doorstroomprogramma’s (Centrale) examinering of toetsing? Onderwijs én examinering: het document Leren, Loopbaan en Burgerschap maakt deel uit van het onderwijs én de examinering. In dit opzicht wijkt de status van het document dus niet af van die van Leren en Burgerschap, verbonden aan de eerste generatie kwalificatieprofielen met het oude format.

31 Centrale examinering taal en rekenen ?

32 Hoe verder met het raamwerk rekenen/wiskunde?

33 Implementatie raamwerk (1)
Samen met colo en Kenniscentra

34 Implementatie raamwerk (2)
Samen met opleidingen Uitwerken beheersingsniveaus Reken/wiskundebeleid Inrichting onderwijs Rol docenten Toetsing Intake Onderwijsmateriaal ..... Leerlijnen Relatie met LLB ....

35 Implementatiescenario’s
Beoogde resultaten Reken Handreikingen Implementatiescenario’s Versie 1.0

36 Implementatiescenario’s
Aanpak Reken Handreikingen Implementatiescenario’s Validatie Versie 1.0 Pilots Resultaten

37 Veelgestelde vragen

38 Integratie vs apart vak
Integratie kan, mits …… Rekenen/wiskunde zichtbaar gemaakt Heldere standaarden en ‘op niveau’ aanwezig Beoordeelbaar (stelt ook eisen aan beoordelaars) Soms (ook) nodig: Basiskennis en vaardigheden ‘ophalen’ Ondersteunend traject (individueel?) Doorstroomtraject Is in eerste instantie zaak van opleiding

39 Docenten rekenen/wiskunde
Zijn er docenten rekenen/wiskunde nodig? Afhankelijk van onderwijsmodel Als experts binnen opleidingsteam Als beoordelaars van rekenen/wiskunde in beroepstaken Als ontwerpers van rekenen/wiskunde in beroepstaken …..

40 Les- en toetsmateriaal
Is er (nieuw) materiaal nodig? Hangt af van huidige situatie op opleiding 24 cellen = 24 modulen lijkt niet passend Onderhoud kan (deels) via gebruiken Opfrissen en remediëren Doorstroommodules Goede voorbeelden van geïntegreerde beroeps- en burgerschapstaken wenselijk …….

41 slot raamwerk staat online, interactief en pdf (download)
contactgegevens:


Download ppt "Raamwerk rekenen/wiskunde mbo"

Verwante presentaties


Ads door Google