De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorlichtingsavond TK2 Welkom. Winnaars van 2013  Dendron College scoort hoog op de theoretische en de kaderberoeps- gerichte leerweg.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorlichtingsavond TK2 Welkom. Winnaars van 2013  Dendron College scoort hoog op de theoretische en de kaderberoeps- gerichte leerweg."— Transcript van de presentatie:

1 Voorlichtingsavond TK2 Welkom

2 Winnaars van 2013  Dendron College scoort hoog op de theoretische en de kaderberoeps- gerichte leerweg.

3 Programma  Welkomstwoord door Anouk Clerx  Waarom deze bijeenkomst?  Vier presentaties over de keuze in leerjaar 3  Theoretische leerweg  Metalektro  Bouwen, wonen en interieur  Zorg en Welzijn  Eén presentatie over internetgebruik onder de jeugd  Verdelen van de groepen

4 Op naar het 3 e jaar..  Welkom  Van het VMBO naar het MBO  Verschillen theoretisch - kader  Normen  Keuzeproces  Doorstroming HAVO  Rondvraag

5 Leerwegen op het VMBO  Theoretische leerweg  Gemengde leerweg (niet op Dendron College)  Kaderberoepsgerichte leerweg  Basisberoepsgerichte leerweg (LWOO)

6 Sectoren in het VMBO Techniek Bouwen, Wonen en Interieur (BWI) Metalektro (ME) Motorvoertuigentechniek (MVT) Zorg en Welzijn Verzorging (VZ) Uiterlijke verzorging (UV)

7 Sectoren in het VMBO Economie Administratie Consumptief Handel en Verkoop, Mode en Commercie Landbouw Tuinbouw Bosbouw Veehouderij Levensmiddelentechnologie

8 Doorstroming MBO Basisberoepsgerichte leerweg (LWOO) Niveau 1 of 2 Kaderberoepsgerichte leerweg Niveau 3 of 4 Theoretische leerweg Niveau 3 of 4

9 ‘Verschil’ Theoretisch-Kader 75% van de examenvragen is hetzelfde AVO vakkenBGV vakken TheoretischKern- + verrijkingsdeel Kaderberoeps- gericht KerndeelKern- + verrijkingsdeel

10 ‘Verschil’ Theoretisch-Kader Studiebelasting Meer theorie Meer vakken Meer huiswerk: 1,5 uur per dag

11 Normen Mogelijke eindexamenvakken: NE, DU, EN, GS, AK, WI, NSK1, BI, EC A- Bij 61 punten of meer kiest de leerling zelf - 52 t/m 60 is bespreken voor T of K. Vergadering geeft een bindend besluit af. B1 Kiest de leerling voor de sector TN in de kaderleerweg dan moet hij 12 punten halen voor de vakken WI en NS. B2 Kiest de leerling voor de sector ZW in de kaderleerweg dan moet hij 6 punten halen voor het vak BI.

12 Normen CTotaal aantal punten > aantal vakken x 6 + 2 Voldoet men niet aan C dan is de leerling automatisch een bespreekgeval. DRekenen moet voldoende zijn. Voldoet men niet aan D dan is de leerling automatisch een bespreekgeval.

13 Keuzeproces De lessen P.S.O. De loopbaanoriëntatie in de studieles Voorlichting NSK2 en MA2 Gastlessen BIT-test April, de leerling maakt zijn/haar keuze

14 Keuzeproces Kader Keuze Sector Techniek Zorg & Welzijn Economie Landbouw Keuze afdeling Verzorging Metalektro Bouwen, Wonen en Interieur

15 Keuzeproces Theoretisch Keuze vakken 2 vakken kiezen uit: o Geschiedenis o Aardrijkskunde o Natuur-/scheikunde 1 o Natuur/scheikunde 2 o Maatschappijleer 2 1 vak kiezen uit: o Tekenen o Handvaardigheid o Muziek** ** Muziek is geen eindexamenvak

16 Doorstroming naar de HAVO Cultuur en Maatschappij (CM) DU en GS Economie en Maatschappij (EM) WI, GS en EC Natuur en Gezondheid (NG) WI, BI en SK (NASK2) Natuur en Techniek (NT) WI, NSK1 en SK (NASK2)

17 De heer Houba Voor al uw vragen over loopbaanoriëntatie even bellen of mailen: hoh@dendron.nlhoh@dendron.nl

18 Vragen?

19 Voorlichtingsavond TK2 Bedankt voor uw aandacht!!


Download ppt "Voorlichtingsavond TK2 Welkom. Winnaars van 2013  Dendron College scoort hoog op de theoretische en de kaderberoeps- gerichte leerweg."

Verwante presentaties


Ads door Google