De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het efficiënt gebruik van het verpleegdossier

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het efficiënt gebruik van het verpleegdossier"— Transcript van de presentatie:

1 Het efficiënt gebruik van het verpleegdossier
Een beschrijvend onderzoek over het praktisch gebruik van het verpleegdossier op de pediatrie

2 Verpleegdossier Gepersonaliseerd dossier
VD en medisch dossier = patiëntendossier Bevat alle verpleegkundige gegevens Wettelijk verplicht Basis voor systematisch verpleegkundig handelen

3 Verpleegdossier Inhoud: Anamneseblad Orderblad Observatieblad
Zorgenplan Parameterblad

4 MZG Registratie van de toegediende verpleegkundige zorgen
Ondersteunen van gezondheidsbeleid door algemene en individuele feedback Situering t.o.v. ander ZH, eventueel aanpassing beleid Basis voor de financiering van een ziekenhuis

5 MZG Inhoud: Algemene gegevens van de instelling
Toegediende verpleegkundige zorgen: 6 domeinen, 23 klassen, 78 items Gegevens van patiënten Gegevens per verpleegafdeling

6 Probleemstelling Wat wordt er wel/niet ingevuld? Reden?
Opinie van de verpleegkundigen over het gebruik van het dossier?

7 Onderzoeksopzet Doelstelling: Items te veel/te weinig?
Correct gebruik? Overbodige notaties? Onderzoek: Survey, praktijkgericht, beschrijvend

8 Onderzoeksopzet Populatie: Pediatrie, AZ Groeninge, campus OLV en SN
Steekproef 10 verpleegkundigen (aselect gekozen uit beide afdelingen)

9 Onderzoeksopzet Meetinstrument Vragenlijst Observatielijst: items MZG
items dossier

10 Praktijk Oud dossier: Observatie gebruik Mening verpleegkundigen
Nieuw dossier Vergelijking oud dossier

11 Oud dossier Steekproef: 10 verpleegkundigen Vragenlijsten:
100% goede globale mening 40% ontdekten gebreken Geen overbodige items: 100% 70% plaats tekort voor observaties Invullen neemt veel tijd in: 20%

12 Oud dossier: eigen observaties
Zorgenplan Wondzorg Heparineslotje Monitoring Zuurstoftoediening Onderzoeken Gewicht Voeding Tijdstip

13 Nieuw dossier: vergelijking
Parameterblad Zuurstof, monitoring, gewicht Meer observatiemogelijkheden Bewustzijn Wondzorg Preoperatieve voorbereiding Katheterzorg en medicatie Voeding GVO, isolatie, emoties, gedrag

14 Nieuw dossier: vragenlijsten
90% zorgenplan ingewikkeld => tijd! 85% overbodige items 40% plaats tekort voor observatie Ontbrekende items: 30% Globale mening: 70% goed 40% wil terug naar het oude dossier

15 Nieuw dossier: eigen observatie
Vooral zorgenblad vergt moeite Parameter- en observatieblad verloopt goed Preoperatief en wondzorg minder gebruikt Medicatie en onderzoeken: geen problemen Vergt vooral aanpassing van de verpleegkundigen

16 Besluit Over het algemeen zijn de verpleegkundigen tevreden over het nieuwe dossier. Er moeten wel nog enkele schoonheidsfoutjes uit gehaald worden. De verpleegkundigen hebben ook nog wat tijd nodig om te wennen aan het nieuwe dossier.

17 Eigen evaluatie Niet alle doelen bereikt: Opgedane kennis:
reden waarom iets niet wordt ingevuld? nieuwe dossier Opgedane kennis: Leren werken met het nieuwe verpleegkundig dossier Meer inzicht in MZG

18 Obstakels Goede respons bij het oude dossier
Weinig respons bij het nieuwe dossier Vertraging bij invoering nieuw dossier

19 Errata lijst p2: OLV vergeten p19: dubbele alinea
p24-25: onjuiste uitlijning p25: titel onderaan de pagina

20 Bedankt voor uw aandacht en aanwezigheid!


Download ppt "Het efficiënt gebruik van het verpleegdossier"

Verwante presentaties


Ads door Google