De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

A Supporting Technology for Rehabilitation In Dementia Herman Astrid Psychologe 10/11/2006.

Verwante presentaties


Presentatie over: "A Supporting Technology for Rehabilitation In Dementia Herman Astrid Psychologe 10/11/2006."— Transcript van de presentatie:

1 A Supporting Technology for Rehabilitation In Dementia Herman Astrid Psychologe 10/11/2006

2 “Kan het introduceren van een tablet-pc (touch-screen) tegemoet komen aan de individuele noden van de demente bejaarde, hun levenskwaliteit verhogen en een compensatie bieden voor hun cognitieve beperkingen? “ Centrale onderzoeksvraag

3 1. Ontwikkelen technologie 2. Individuele noden 3. Levenskwaliteit verhogen 4. Compensatie cognitieve beperkingen 5. Toegankelijk voor allochtone ouderen Doelstellingen en bijkomende onderzoeksvragen

4 Stappenplan 1. survey-onderzoek naar knelpunten in de thuissituatie 2. Ontwikkelen technologie 3. Selecteren kandidaten ( diagnose, cognitief niveau, motivatie en uitsluitingscriteria ) en samenstellen test- en controle groep 4. Uitgebreide (hetero-) anamneses en pre-testing 5. Opmaken trainingsschema’s gericht op de individuele noden

5 Stappenplan (2) 6. Programmeren van tablet-pc op basis van de trainingsschema’s (enkel voor testgroep) 7. Infosessie voor mantelzorg/ omgeving 8. Wekelijkse training en opvolging/ bijsturing in de cognitieve training voor een tijdsspanne van 9 weken (groep 1 en 2) 9. Evaluatiegesprekken en post-testing

6 Survey Peiling naar top-3 van meest voorkomende ‘knelpunten’ bij personen met een dementie in de thuissituatie. Vragenlijst naar 65 thuiszorgers uit de regio. 50 vragenlijsten werden ontvangen waarvan echter 20 correct ingevuld. Resultaten: Verlies van tijdsbesef (30%_ 85%) Nemen van medicatie (30%_55%)

7 Cognitieve vaardigheden: Oriëntatie Geheugen Aandacht Praxis Taal Executieve functies Ontwikkeling technologie

8 Het toestel heeft een twee zijdige functie 1) Vervanging/ ondersteuning in het dagschema: welke dag is het vandaag, wie is geweest, wanneer gebeurt wat.. eten, medicatie nemen met auditief signaal 2) Training van vaardigheden (oefeningen) Ontwikkeling technologie (2)

9 Resultaten 1. Alle deelnemers slaagden erin om toestel te hanteren = voldoende laagdrempelig 2. Personaliseren en aanpassen aan individuele noden = vrij positief 3. Niet iedereen blijkt ‘profijt’ te halen uit de technologie Cognitieve mogelijkheden van de persoon Ingesteldheid van de persoon Integratie van het toestel in het dagelijks functioneren 4. Geen generaliseerbaarheid naar dagelijks functioneren ↔ progressie op de getrainde vaardigheden

10 Resultaten (2) 5. Cognitieve achteruitgang kan niet tegen - gehouden worden (vergelijking resultaten pre-en post testing) 6. Confrontatie? Werken op hun individueel niveau (bv #sec, niveau van de oefeningen), zone van naaste ontwikkeling Succeservaringen en bekrachtiging / begeleiding Ondersteunen van hun nog intacte vaardigheden Zelfbeeld ondersteunen als zijnde iemand met mogelijkheden Gevoel iets actief te ondernemen = van invloed op kwaliteit van het leven 7. Hoge betrokkenheid van omgeving 8. Doorbreken van taboe rond dementie

11 Besluit en perspectieven (2) Niet verhoging van zelfredzaamheid, ADL, functioneren in de thuissituatie ed. Wel accent op belevingsaspect, zelfwaardegevoel, betrokkenheid ed. …komt tegemoet aan de noden personen met dementie stellen aan technologie…

12 Besluit en perspectieven (3) Kan deze technologie een meerwaarde betekenen in het uitstellen van opname van personen met een dementie? Geen eenduidig antwoord mogelijk… te kleine proefpopulatie te korte gebruiksperiode een nog onvoldoende ontwikkeld potentieel van de technologie (oefeningen aanbod, “intelligentie “ verbonden aan prestaties, GPS, telefonie en chat, stap voor stap kookprogramma’s, …)

13 Bedankt voor uw aandacht


Download ppt "A Supporting Technology for Rehabilitation In Dementia Herman Astrid Psychologe 10/11/2006."

Verwante presentaties


Ads door Google