De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Inleiding in de statistiek voor de gedragswetenschappen Met ondersteuning van SPSS Guido Valkeneers.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Inleiding in de statistiek voor de gedragswetenschappen Met ondersteuning van SPSS Guido Valkeneers."— Transcript van de presentatie:

1 Inleiding in de statistiek voor de gedragswetenschappen Met ondersteuning van SPSS
Guido Valkeneers

2 Inleiding in de statistiek Hoofdstuk IV Frequentieverdelingen & SPSS Descriptives

3 Doelstellingen hoofdstuk IV
De student verstaat een aantal begrippen, zoals frequentieverdeling, enz… De student kan een univariate en meerdimensionele tabel van de resultaten opstellen; De student kent de diverse vormen van grafische voorstelling van gegevens; De student weet hoe het schaalniveau een impact heeft op de wijze van grafische voorstelling; De student kan percentielen/decielen/kwartielen bepalen uit een frequentietabel; De student kan via SPSS een frequentietabel maken en een eenvoudige grafische voorstelling van de gegevens.

4 4.1. Frequentietabel Datamatrix bevat de resultaten van het onderzoek; dit is onoverzichtelijk Een frequentieverdeling geeft een beter overzicht. Één dimensionale tabel versus meer dimensionale tabel.

5 4.1. De frequentietabel Één dimensionale tabel

6 4.1. De frequentietabel Meer dimensionale tabel (zgn. kruistabel)
Cfr. Hoofdstuk IX

7 4.1. De frequentietabel Eendimensionale tabel
Frequentie is het aantal keren dat een bepaalde waarde voorkomt - absolute frequentie - relatieve frequentie (%) - absolute cumulatieve frequentie - cumulatieve proportie (%) (beide laatsten worden niet gebruikt bij nominale waarden)

8 4.1. De frequentietabel Lft Freq Prop. Cum freq Cum prop

9 4.2. Grafieken Nominale waarden Ordinale waarden Interval/ratio niveau

10 A. nominale waarden: gebruik een taartdiagram

11 B. Ordinale gegevens

12 B. Ordinale gegevens: gebruik een staafdiagram

13 C. Scale Datamatrix Taalvaardigheid, Rekenvaardigheid, Leeftijd en
Geslacht

14 SPSS biedt een overzicht van de resultaten, middels een
Scale niveau SPSS biedt een overzicht van de resultaten, middels een frequentietabel

15 Grafische voorstelling: histogram

16 Gegroepeerde frequentietabel
Enkel om de gegevens overzichtelijk voor te stellen; informatie gaat verloren Voor de komst van SPSS gebruikelijke wijze van voorstelling; Hoeveel klassen? Turven van aantallen, enz… verwijzen we naar het pre-SPSS tijdperk. Geen verdere analyse van de gegevens aan de hand van dergelijke tabel.

17 Histogram

18 Frequentietabel en histogram met SPSS
SPSS zal voor een frequentietabel niet automatisch een gegroepeerde tabel maken. Dit is wel mogelijk via recode van de gegevens. Eventueel een stem-and-leaf plot. Als histogram zal SPSS bij een grote diversiteit van waarden automatisch de waarden in klassen indelen

19 SPSS aanmaken van tabel

20 SPSS aanmaken van een tabel

21 SPSS output van een tabel

22 Aanmaken van een kruistabel

23 Dialoogvenster Crosstabs

24 SPSS output kruistabel

25 SPSS aanmaken van een taartdiagram
Analyze – Descriptives statistics - Frequencies

26 SPSS aanmaken van een taartdiagram

27 SPSS output taartdiagram (Pie Chart)

28 SPSS aanmaken van een staafdiagram

29 SPSS output van een staafdiagram (bar chart)

30 SPSS aanmaken van histogram

31 SPSS output van een histogram

32 4.2.4. Maak een stem-and-leaf plot

33 SPSS maak een stem-and-leaf plot

34 Stem-and-leaf plot

35 4.2.5.Boxplot maken in SPSS

36 SPSS keuze van boxplot

37 Boxplot aanmaken

38 Boxplot gezondheidsbesef

39 SPSS werken interactieve grafiek
Hoe zou de verdeling zijn van de diploma’s bij dames en heren in deze steekproef? Gebruik de gegevens van busters.sav

40 4.2.6. Geclusterd staafdiagram

41 Geclusterd Staafdiagram

42 PASW geclusterd staafdiagram
SPSS geclusterd staafdiagram PASW geclusterd staafdiagram

43 4.2.7. SPSS gestapeld staafdiagram

44 4.3. Select cases

45 4.3. Selectie van cases

46 4.4. Positie van een score in een verdeling van uitslagen
Het percentiel P van een ruwe score is het percentage metingen dat kleiner is (of gelijk aan) dan deze ruwe score. Dus hoeveel procent van de observaties ligt beneden deze score?

47 Percentielscores Voorbeeld: op een taaltest behaalde Jan een score van 112/ Is dat een goede score? Kijk hiervoor naar het percentiel. Als 20% van de leerlingen een betere score behaalde, zeggen we dat de uitslag 112 het 80ste percentiel is, ofwel P80=112 Als 70% van de leerlingen een betere score behaalde, zeggen we dat deze uitslag het 30ste percentiel is, ofwel P30=112

48 Percentiel Cumulatief percent biedt inzicht in percentiel

49 Percentiel Welk is het percentiel bij een bepaalde score? D.i. hoeveel procent van de observaties zijn lager (of gelijk aan) dan deze score? Welke score komt overeen met een bepaald percentiel? Beneden welke waarde situeren zich een bepaald percentage observaties? Gebruik steeds de frequentietabel GEEN berekeningen uit een gegroepeerde tabel.

50 Voorbeeld Pc

51

52 Varianten van de percentielscore
Decielscore. We verdelen de uitslagen in 10 delen, zodanig dat in elk onderdeel 10% van de observaties zich situeren; dus D1 = Pc10, D2 = Pc20, enz… Kwartielscores. We verdelen de uitslagen in vier onderdelen, die elk 25% van de observaties bevatten. dus Q1 = Pc25; Q2 = Pc 50 en Q3 = Pc75

53 Opgaven uit het handboek

54 Inleiding in de statistiek
Voor vragen: Gebruik het beschikbare forum van Toledo.

55 Statistiek deel I Inleiding in de statistiek Met ondersteuning van SPSS
Guido Valkeneers


Download ppt "Inleiding in de statistiek voor de gedragswetenschappen Met ondersteuning van SPSS Guido Valkeneers."

Verwante presentaties


Ads door Google