De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Paragraaf 2: Natuurlijke en landschappelijke kenmerken.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Paragraaf 2: Natuurlijke en landschappelijke kenmerken."— Transcript van de presentatie:

1 Paragraaf 2: Natuurlijke en landschappelijke kenmerken.

2 KENNEN / KUNNEN NA BESTUDERING PAR 2.
-Beschrijf en verklaar de klimatologische kenmerken van Indonesië. -Welke natuurlijke vegetatie kenmerkt Indonesië en welke samenhang is er met het klimaat? -Van welke natuurlijke hulpbronnen kan Indonesië gebruik maken?

3 Vijf factoren die de temperatuur op aarde bepalen:
Die moet je kennen !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

4 1-Breedteligging. (Let op de seizoenen!)
Begrippen: -Bolvorm -Invalshoek -hoge breedte -lage breedte

5 2-Hoogteligging. Begrip: Temperatuurgradiënt

6 3-Gesteldheid van het aardoppervlak.
Niet alle soorten aardoppervlak worden door de zon even sterk verwarmt. Begrip: albedo = Hoeveelheid weerkaatst zonlicht. Vier redenen waarom land sneller opwarmt dan water ! ?

7 Verschillen in verwarming tussen water en land.

8 4-De ligging van gebergten.
Gebergten kunnen transport van warmte en koude belemmeren  klimaatscheiding.

9 -Loef- en lijzijde / regenschaduw.
-Wel / geen matigende invloed van de zee.

10 5-Transport van warmte en koude door zeestromen en wind.

11 Temperatuurverschillen  luchtdrukverschillen  wind

12 Wet van Buys Ballot. 1-Lucht stroomt van een hogedrukgebied naar een lagedrukgebied. 2-Lucht krijgt op het noordelijk halfrond een afwijking naar rechts en op het zuidelijk halfrond naar links. (Als je met je rug in de wind staat) Dit komt door de rotatie van de aarde. (Corioliseffect).

13 Eenvoudig schema van de grote windsystemen.
Let op: -gelijke verdeling van land en zee ! -rechte aardas  geen seizoenen !

14 Köppen  kennen Hoofdletter A, C of D + …..:
-f = droge periode ontbreekt / fehlt -w = wintertrocken / droge winter -s = sommertrocken / droge winter

15 Beschrijf en verklaar de verschillen in neerslag !

16 Het verschuiven van de ITC.
Waarom verschuift de ICT? Waarom is het geen rechte lijn? Teken de wind in! Denk aan Buys Ballot!

17 Het grote windsysteem. (Rechte aardas !)

18 http://home. planet. nl/~kalsb004/geobronnenbb/animaties/Windsystemen

19

20 Moesson. Waarom kent het Zuidoosten van Indonesië een Aw-klimaat? Köppen kennen !! Begrippen: Hogedrukgebied Lagedrukgebied Wet v Buys Ballot ITC Stijgingsregen Stuwingsregen

21 Dit is de situatie in……………….. (maand ?)
Waarom ? H Wind ? L

22 Dit is de situatie in ………………….. (maand ?)
Want ? Wind ? Gevolg ? L

23 In juli ligt de ITC boven het Aziatische vaste land
In juli ligt de ITC boven het Aziatische vaste land. -Deze landmassa warmt in de zomer gemakkelijk op. (geen matigende invloed van zee / hoge stand van de zon) -Sterke verwarming  opstijgende lucht  lagedrukgebied. -Relatieve afkoeling boven Australië zorgt daar voor hoge druk. -Droge lucht stroomt (dankzij Buys Ballot) van Australie, via een kort stukje overzee = weinig opname van vocht, over Indonesië in de richting van de ITC boven Azië. -Op aantal eilanden in deze periode wel meer neerslag als gevolg van stuwingsregen (Gebergte) en wat langere weg over zee.

24 In januari ligt de ITC boven Australië, omdat…..
Boven het Aziatische vaste land ligt dan een omvangrijk hogedrukgebied omdat… De wind komt dan in Indonesië uit ……… richting, omdat……. De aangevoerde lucht is dan DROOG / VOCHTIG, omdat………

25 Mangrovebossen.

26 Tropisch regenwoud

27 Indonesië is rijk aan natuurlijke hulpbronnen


Download ppt "Paragraaf 2: Natuurlijke en landschappelijke kenmerken."

Verwante presentaties


Ads door Google