De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Klimaten in Indonesië.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Klimaten in Indonesië."— Transcript van de presentatie:

1 Klimaten in Indonesië

2 Indonesië kent drie klimaten:
Af-klimaat (tropisch regenwoudklimaat) Aw-klimaat (moessonklimaat) Cf-klimaat (in berggebieden) Aan de hand van deze dia kunt u kort de kenmerken van de klimaten en de betekenis van de Köppenletters herhalen. Gaat u ook kort in op het Cf-klimaat. Dat ligt bij berggebieden op Java, Borneo, Sulawasi en in Irian Jaya. U kunt deze gebieden aanwijzen op de klimaatkaart uit de Grote Bosatlas.

3 Af-klimaat Komt voor in het grootste deel van Indonesië
Neerslag wordt veroorzaakt door stijgingsregens en stuwingregens U kunt aan de hand van de afbeelding uitleggen hoe stijgingsregens ontstaan. Dit is herhaling uit de onderbouw. Tip: op de site van Schooltv-Beeldbank staat een filmpje (animatie) waarin het ontstaan van stijgingsregens en stuwingregens wordt uitgelegd. De titel is “Stijgingsregen, stuwingsregen en frontale regen” en het filmpje duurt 3.00 minuten. U kunt ook het laatste deel over frontale regens niet laten zien. Dan duurt het filmpje 1:25 minuten.

4 Aw-klimaat Komt voor in het zuidoostelijk deel van Indonesië
Neerslag wordt veroorzaakt door de moesson Aan de hand van deze dia kunt u kort de kenmerken van het Aw-klimaat herhalen. (‘Wintertrocken’ is wel een vreemd begrip in een land waar het altijd minimaal 18 graden Celsius is.) Met de volgende dia’s kunt u het ontstaan van de moesson uitleggen.

5 De grote windsystemen Bij de evenaar is het altijd erg warm, waardoor de lucht stijgt en wegstroomt: het tropisch minimum. Bij de polen is het altijd erg koud. Door afkoeling en dalende lucht ontstaat het polair maximum. Bij 30o-breedte ligt het subtropisch maximum. Bij 60o-breedte ligt het subpolair minimum. Aan de hand van deze dia kunt u uitleggen hoe de minima en maxima op 0, 30, 60 en 90 graden ontstaan. Tip: U kunt de dia ook aanpassen en er een afbeelding boven zetten, waarin u de lage en hoge drukgebieden tekent en de windstromingen zoals die plaatsvinden vlak aan het aardoppervlak en in de atmosfeer. Zodat de kinderen zien dat de lucht over het aardoppervlak beweegt.

6 De Wet van Buys Ballot De wind waait van een maximum (hoge druk) naar een minimum (lage druk). Door de draaiing van de aarde krijgt de wind op het noordelijk halfrond een afwijking naar rechts en op het zuidelijk halfrond naar links. De werking van de Wet van Buys Ballot is herhaling uit de onderbouw. U kunt nog noemen dat deze afwijking het Corioliseffect wordt genoemd. En dat de afwijking naar links of rechts alleen geldt als je met de rug naar de wind staat of met de wind meekijkt.

7 De passaten Aan de hand van het grote windsysteem en de Wet van Buys Ballot kun je zien dat er drie grote systemen zijn: 1. De passaten 2. De westenwinden 3. De poolwinden U kunt toelichten dat de passaten van belang zijn voor het verhaal over het ontstaan van de moesson.

8 ITC Het gaat bij deze dia erom dat leerlingen weten dat door de scheve stand van de aardas en de draaiing van de aarde om de zon, de loodrechte zonnestand op de aarde verschuift. De leerlingen hebben in de onderbouw geleerd dat het tropisch minimum verschuift, maar het begrip intertropische convergentiezone is nieuw. Gaat u kort in op de ligging van het ITC; het ligt niet in een rechte lijn, maar heeft allerlei bochten. Kunnen de leerlingen bedenken waardoor dat komt? (Boven het land is het warmer dan boven zee) De loodrechte stand van de zon staat niet altijd precies op de evenaar, maar ‘loopt’ heen en weer tussen de keerkringen. Het tropisch minimum verschuift met de stand van de zon mee. Deze zone met lage druk heet: de intertropische convergentiezone (ITC).

9 Moesson in juli In juli waait de zuidoost-passaat naar de evenaar. Daar verandert hij van richting en stroomt er een zuidwestelijke moessonwind naar het minimum bovenste het vasteland van Zuidoost-Azië. U kunt nog even kort herhalen waarom het lage druk gebied nu boven Zuidoost-Azië ligt. Wijst u de leerlingen ook op de windrichting die van richting verandert bij de evenaar (Wet van Buys Ballot).

10 Moesson in juli De zuidoost-passaat bevat weinig waterdamp (korte weg over de Indische Oceaan). Daarom in het zuidoosten van Indonesië relatief weinig neerslag in juli. Juli is ‘winter’ op het zuidelijk halfrond, dus Aw-klimaat. U kunt op de wereldkaart (in de klas of atlas) aanwijzen dat de weg die de wind aflegt van het hoge druk gebied boven Australië naar het zuidoosten van Indonesië erg kort is. De zuidoostpassaat kan dus weinig vocht opnemen terwijl hij over de Indische Oceaan waait. U kunt nog een opmerking maken over het feit dat winter in dit gebied waar het altijd warmer is dan 18 graden Celsius een beetje een vreemd begrip is. Vertelt u ook dat de meer naar het westen gelegen regio’s wel redelijk wat neerslag ontvangen. Daar heeft de wind een langere weg over de warme zee afgelegd en daarom kan daar meer neerslag gevormd worden.

11 Moesson in januari De noordoostpassaat waait naar het minimum op het zuidelijk halfrond en verandert bij de evenaar in een noordwestelijke moessonwind. Herhaal kort waarom de ligging van het hoge en lage druk gebied in januari anders is dan in juli.

12 Moesson in januari De noordwest-moesson bevat veel waterdamp (lange weg over de Indische Oceaan). Boven Indonesië stijgt de vochtige lucht door opwarming van de aarde en gebergten. In januari valt dus zeer veel neerslag: de moessonregens. Wijst u de leerlingen er op dat de meest westelijke eilanden, maar ook Sulawasi, Borneo en de Molukken een Af-klimaat hebben. Alleen de oostelijke eilanden hebben een (relatief) droge periode.

13 Moessons in Indonesië Bekijkt u samen met de leerlingen de uitvergrote afbeeldingen van de situatie in Indonesië. Deze figuren zien er weer wat anders uit. Herkennen de leerlingen de ligging van de lage en hoge drukgebieden? Herkennen ze de noordwestmoesson en de zuidwestmoesson?


Download ppt "Klimaten in Indonesië."

Verwante presentaties


Ads door Google