De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Luchtdrukverschillen en wind

Verwante presentaties


Presentatie over: "Luchtdrukverschillen en wind"— Transcript van de presentatie:

1 Luchtdrukverschillen en wind

2 Bij B wordt het aardoppervlak en dus ook de lucht erboven sterker verwarmd dan bij A. De luchtdeeltjes in kolom B gaan harder bewegen  de luchtkolom zet uit. Boven de blauwe lijn is er bij B wel lucht, maar bij A niet. Gevolg…. Als het overal op aarde even warm zou zijn, dan zouden er geen luchtdrukverschillen zijn. Zowel bij A als bij B zou de luchtdruk 1013 hectopascal zijn. Maar het is niet overal even warm……. Waar wordt het warmer, bij A of bij B? Waarom wordt het daar ook alweer warmer? 1013 hp 1013 hp kouder warmer

3 De lucht die door verwarming is opgestegen in kolom B stroomt op grote hoogte naar kolom A en koelt daarbij af. Bij B aangekomen daalt de lucht. Er is een circulatiecel ontstaan ! ….op grote hoogte stroomt lucht van B naar A. Daardoor neemt het aantal luchtdeeltjes in kolom B af en in kolom A toe. In kolom A is de luchtdruk gestegen naar 1026 HP. Dat is een hoge drukgebied. In kolom B is de luchtdruk gedaald naar 1000 HP. Dat is een lage drukgebied. Doordat er nu aan het aardoppervlak sprake is van luchtdrukverschillen gaat de lucht daar stromen van a naar b. Daar staat wind ! 1026 HP HP H L 1013 hp wind kouder warmer

4 In een lage drukgebied komt van alle kanten lucht aan gestroomd, die bij x op elkaar botst en alleen nog maar kan stijgen. De stijgende lucht koelt af, waardoor de waterdamp in de lucht condenseert en er wolken ontstaan. Een lage drukgebied gaat vaak samen met regenachtig weer. Kenmerken van het weer in een lage drukgebied ? x In een hoge drukgebied daalt de lucht, botst op het aardoppervlak en stroomt rustig naar alle kanten weg. De dalende lucht, wordt warmer en eventuele wolken(druppels) verdampen. Het is helder weer. ‘s Avonds kan het daardoor sterk afkoelen, waardoor dicht aan de grond mist kan ontstaan. Kenmerken van het weer in een hoge drukgebied ?

5 Uitleg: het grote windsysteem  aantekening WB blz 46
-Zonnestralen vallen loodrecht op de evenaar. Het aardoppervlak wordt warm. -Het aardoppervlak verwarmt de lucht. -Warme lucht stijgt op. -Er ontstaat een lagedrukgebied aan het aardoppervlak. Hoge druk = als het gewicht van de dampkring hoger is de 1013 mb/hp (millibar / hectopascal) Doordat lucht daalt / erbij komt, die ergens anders is opgestegen. Lage druk = als het gewicht van de dampkring lager is de 1013 mb/hp (millibar / hectopascal) Doordat lucht opstijgt en ergens anders weer daalt. H +++ Subtropisch maximum +++++ L Equatoriaal minimum H +++ Subtropisch maximum +++++ -De lucht daalt op ongeveer -De opgestegen lucht daalt weer op 30° NB en 30° ZB. Hier ontstaat een hogedrukgebied aan het aardoppervlak

6 En verder…… -Is het op de polen extreem koud. De lucht krimpt / daalt. Polair maximum ++ -Aan het aardoppervlak ontstaat een hogedrukgebied. -Van het polair maximum stroomt lucht naar lagere breedte. ++ -Van het subtropisch maximum stroomt de lucht naar lagere en hogere breedte. Polair maximum

7 Hoge- of lage druk is bepalend voor het weerbeeld
En dan…… -botsen op ongeveer 60°NB en 60 °ZB de warme subtropische lucht op de koude polaire lucht. De warme lucht stijgt tegen de koude lucht  lagedrukgebied aan het aardoppervlak: het subpolair minimum L - - subpolair minimum - - Hoge- of lage druk is bepalend voor het weerbeeld L - - subpolair minimum - - -De stijgende en dalende luchtstromen vormen circulatiecellen. De luchtstroom langs het aardoppervlak = wind Wind !

8 Hier ligt Nederland ! Zuidwesten wind !
Polair Maximum En hoe ziet het grote windsysteem er dan uit? Subpolair minimum Subtropisch maximum 1-De luchtdrukverdeling op aarde… + Equatoiraal minimum ITCZ Hier ligt Nederland ! Zuidwesten wind ! 2-Buijs Ballot toepassen ! 2a-Lucht stroomt van H  L + 2b-afwijking naar rechts op het NH …en naar links op het ZH

9 Hoe ziet het er dan in werkelijkheid uit ? Klik HIER !
Het grote windsysteem. Dit plaatje ken je, maar…. ….dit plaatje gaat alleen op als 1-het aardoppervlak alleen uit zee OF alleen uit land bestaat. 2-de aardas recht staat. Hoe ziet het er dan in werkelijkheid uit ? Klik HIER !

10 - - - - - - - - - - -ITCZ - - - - - - - - - - - - -
DUS………. de aardas staat (23 ½ °) scheef ! -Nu schijnt de zon loodrecht op 23 ½ ° NB. Dat is de situatie op…. + ….21 juni -Het equatoriaal minimum schuift naar het NH. ITCZ -De andere drukgebieden schuiven mee ! +

11 Dat betekent voor de wind in de tropen ……
-Dat op het traject van H naar L de evenaar wordt overgestoken.. -En als je dan regel 2 van Buijs Ballot toepast… -…krijgt de wind op het zuidelijk halfrond een afwijking naar links -…en op het noordelijk halfrond naar rechts

12 In werkelijkheid vormen de verschillende drukgebieden geen rechte lijn !
We gaan eerst eens kijken bij de slingerende, oost-west bewegende golvende lijn van het subpolair minimum op het noordelijk halfrond. Daarmee kunnen we het wisselvallige weer in Nederland verklaren. Daarna gaan we kijken naar de slingerende noord-zuid verschuivende lijn van de ITCZ in de tropen. Daar gaan we op zoek naar het verschil tussen een passaat en een moesson.

13 Polaire lucht Subtropische lucht Nederland bevindt zich daardoor afwisselend in de warme subtropische lucht en de koude polaire lucht. De wisseling van die luchtsoorten gaat gepaard met frontale neerslag. De scheidingslijn tussen de polaire en de subtropische lucht is een golvende lijn die zich van west  oost verplaatst. (Straalstroom !) Gevolg: veel fronten en depressies die overtrekken / wisselvallig weer.

14 L L L In deze golven ontstaan ook nog eens depressies / lagedrukgebieden. En in een lagedrukgebied …….. Is het bewolkt weer en valt er neerslag !

15 L Isobarenkaart Hoge en lage druk
Teken de wind in rond de verschillende drukgebieden !

16 Aantekening op WB blz 47/48 Klik HIER ! Het verschuiven van de ITCZ.
Waarom verschuift de ITCZ? Waarom is het geen rechte lijn? Wat zijn de gevolgen? Teken de wind in! Denk aan Buys Ballot! Aantekening op WB blz 47/48 Klik HIER ! De ITCZ is het equatoriaal minimum dat ontstaat op die plaats waar de zon het aardoppervlak het sterkst verwarmd. Deze plaats met loodrechte inval van de zon verschuift met de seizoenen. (doordat de aardas scheef staat) Het equatoriaal minimum / ITCZ schuift boven land verder van de evenaar weg doordat land sneller opwarmt dan de oceanen.

17 Het verschuiven van de ITCZ.
Waarom verschuift de ITCZ? Waarom is het geen rechte lijn? Wat zijn de gevolgen? Teken de wind in! Denk aan Buys Ballot! De ITCZ is het equatoriaal minimum dat ontstaat op die plaats waar de zon het aardoppervlak het sterkst verwarmd. Deze plaats met loodrechte inval van de zon verschuift met de seizoenen. (doordat de aardas scheef staat) Het equatoriaal minimum / ITCZ schuift boven land verder van de evenaar weg doordat land sneller opwarmt dan de oceanen.

18 Het verschuiven van de ITCZ.
Waarom verschuift de ITCZ? Waarom is het geen rechte lijn? Wat zijn de gevolgen? Teken de wind in! Denk aan Buys Ballot! En als de ITCZ verschuift, dan schuift het regengebied mee. Zie ook het tweede deel van de clip in de volgende dia ! Stijgingsneerslag. 1-sterke verwarming. Lage breedteligging >> grote invalshoek van de zon. 2-lucht stijgt op 3-lucht koelt af 4-waterdamp condenseert 5-in de loop van de dag ontstaan wolken 6-dagelijks neerslag, vaak heftige buien.

19

20 Het verschuiven van de ITCZ.
Waarom verschuift de ITCZ? Waarom is het geen rechte lijn? Teken de wind in! Denk aan Buys Ballot! Klik in deze kaart voor een animatie waarin je zelf de ITCZ kunt verschuiven. De kaarten in de volgende dia’s komen van deze site. 1-Lucht stroom van een hogedrukgebied naar een lagedrukgebied. (van + naar -) 2-En krijgt daarbij op het noordelijk halfrond een afwijking naar rechts en op het zuidelijk halfrond naar links. (staande met je rug in de wind)

21 Maand: ……………… a -Gebruik de kaart op WB blz 48. -In welke maand doet deze situatie zich voor? -Teken de wind in cirkel A. Denk aan BB !

22 Maand: ……………… a -Gebruik de kaart op WB blz 48. -In welke maand doet deze situatie zich voor? -Teken de wind in cirkel A. Denk aan BB !

23 A B Welke kaart geeft de situatie weer in de maand juli ? B A
Klik op de pijl met het juiste antwoord

24 Klik in deze pijl voor de volgende vraag
B Antwoord B is fout, want de ITCZ –die ontstaat waar de zon het aardoppervlak het sterkst verwarmd- ligt op deze kaart op het zuidelijk halfrond. In januari schijnt de zon loodrecht op het zuidelijkhalfrond. Klik in deze pijl voor de volgende vraag

25 A JUIST ! De ITZC ligt op het noordelijk halfrond. In juni schijnt de zon loodrecht op het noordelijk halfrond. Klik HIER door naar de volgende vraag.

26 Klik op de pijl die de juiste windrichting aangeeft.
Ga er vanuit dat het subtropisch maximum ten zuiden van de evenaar ligt. A B C D H + H + H + H + H + H

27 -Lucht stroomt van een hogedrukgebied naar een lagedrukgebied.
FOUT ! Denk aan de wet van Buijs Ballot ! -Lucht stroomt van een hogedrukgebied naar een lagedrukgebied. -….en krijgt daarbij op het noordelijk halfrond een afwijking naar recht en op het zuidelijk halfrond naar links. A B C D Klik HIER en probeer het nog eens !!

28 Prima ! De lucht stroomt van het subtropisch maximum op het zuidelijk halfrond naar het lagedrukgebied van de ITCZ. Op het noordelijk halfrond krijgt de wind daarbij een afwijking naar rechts. Klik HIER door naar de volgende vraag. Of klik in de kaart om de gevolgen in Bangladesh te bekijken. Hogedruk

29 H A H B Je begrijpt nu dat……
Een wind die het ene halfjaar uit de ene richting en het andere halfjaar uit de andere richting waait noemen we een moesson ! H H A B Je begrijpt nu dat…… -Mumbai In juni / juli heeft te maken heeft met een aanlandige wind. -Mumbai in december / januari te maken heeft met een aflandige wind. Wanneer valt de meeste neerslag in Mumbai? Klik in de juiste pijl In de periode december / januari In de periode juni / juli

30 FOUT ! H Want………(klik verder)
De –AFLANDIGE- wind neemt de eigenschappen mee uit het gebied van herkomst. De lucht komt van het Aziatische continent en heeft dus geen vocht op kunnen nemen. Klik in deze pijl en probeer het nog eens ! FOUT ! Want………(klik verder) Je koos voor ‘B’ ?. B

31 H Dat is dus GOED ! A H Zo, zo, jij koos dus voor optie ‘A’!
Ddit was de uitleg over de moesson. A H Zoals je ziet komt de lucht uit het gebied van de evenaar en is dus warm. De warme lucht neemt veel vocht op uit de –eveneens warme- Indische Oceaan. De vochtige lucht zorgt voor veel neerslag in de periode juni / juli ! Zo, zo, jij koos dus voor optie ‘A’!


Download ppt "Luchtdrukverschillen en wind"

Verwante presentaties


Ads door Google