De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

KINDERMISHANDELING Signalen, risico’s en gevolgen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "KINDERMISHANDELING Signalen, risico’s en gevolgen."— Transcript van de presentatie:

1 KINDERMISHANDELING Signalen, risico’s en gevolgen

2 Inhoud Definitie Verschillende vormen Signalen Risicofactoren Gevolgen

3 Definitie Kindermishandeling is elke vorm van voor een minderjarige bedreigende of geweldadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard, die de ouders of andere personen ten opzichte van wie de minderjarige in een relatie van afhankelijkheid of van onvrijheid staat, actief of passief opdringen, waardoor ernstige schade wordt berokkend of dreigt te worden berokkend aan de minderjarige in de vorm van fysiek of psychisch letsel. (KNMG- Meldcode 2012)

4 Vormen Lichamelijke verwaarlozing Affectieve verwaarlozing
Lichamelijke mishandeling Psychisch geweld Seksueel misbruik Getuige zijn van huiselijk geweld Pediatric condition falsification

5 Signalen verdacht letsel (o.a. haematomen, brandwonden, fracturen)
discrepantie tussen het gevonden letsel en de anamnese delay opvallend gedrag tijdens het consult groeistoornis gedragsstoornis ontwikkelingsstoornis

6 Vervolg signalen (psycho)somatische klachten voedingsproblemen
relatiestoornissen in het gezin ouder-kindrelatie verstoord slechte hygiëne en verzorging van kind

7 Risicofactoren Ouders, voorgeschiedenis en huidige problemen
Kind, eigen problematiek Gezin en omgeving, multiproblem, sociaal netwerk Hulpverleningsgeschiedenis Gebrekkige pedagogische kwaliteiten

8 Differentiaal diagnose
Neem vermoeden kindermishandeling op in je DD als er meerdere signalen zijn of een duidelijk signaal Neem het ook op als er belangrijke risicofactoren aanwezig zijn in een gezin.

9 Gevolgen Lichamelijke ziekten (o.a. HVZ, obesitas, COPD, DM, verslavingen, hersenveranderingen) Psychische problemen en psychiatrische ziektebeelden (o.a. depressie, TS, persoonlijkheidsproblematiek) Sociaal maatschappelijke problemen (relaties, crimineel gedrag)

10 VRAGEN?

11 Samenvatting * Diverse vormen van kindermishandeling * Signalen km op lichamelijk terrein en in gedrag * Gevolgen van km zijn zowel fysiek, als geestelijk, als sociaal.


Download ppt "KINDERMISHANDELING Signalen, risico’s en gevolgen."

Verwante presentaties


Ads door Google