De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Best practice Doel: voorlichting team

Verwante presentaties


Presentatie over: "Best practice Doel: voorlichting team"— Transcript van de presentatie:

1 Best practice Doel: voorlichting team
Werkwijze: ppt als ondersteuning van verhaal Goed: goede opbouw en informatief Bron: Lia Edel, locatiemanager Amsta Wittenberg

2 Implementatie meldcode ouderenmishandeling Wittenberg
Sociale veiligheid Implementatie meldcode ouderenmishandeling Wittenberg

3 Inhoud Inleiding Wat is ouderenmishandeling? Beleid, risicofactoren
Preventie, signalering en bespreekbaar maken Meldplicht en meldcode Plan van aanpak

4 Inleiding Thuissituatie: 1 op de 20 ouderen heeft te maken met een vorm van ouderenmishandeling Intramuraal? 2011: Veldhuis van Zanten actieplan ‘ouderen in veilige handen’. Onderscheid meldplicht en meldcode

5 Definitie “Onder mishandeling van een oudere persoon (iemand van 65 jaar of ouder) verstaan wij het handelen of het nalaten van handelen van al degenen die in een terugkerende persoonlijke of professionele relatie met de oudere staan, waardoor de oudere persoon (herhaaldelijk) lichamelijke en/of psychische en/of materiële schade lijdt, dan wel vermoedelijk lijden zal, en waarbij van de kant van de oudere sprake is van een vorm van gedeeltelijke of volledige afhankelijkheid.”

6 Uitgangspunten Zowel opzettelijke mishandeling als ontspoorde zorg
Zowel persoonlijke als professionele relaties Handelingen én het nalaten daarvan Verschillende verschijningsvormen

7 Verschijningsvormen Lichamelijke mishandeling Psychische mishandeling
Verwaarlozing Financiële uitbuiting Seksueel misbruik

8 Plegers Familie, vrienden, sociale netwerk van de oudere
Leveranciers, taxichauffeurs etc. niet uit directe netwerk van de oudere, niet aan zorginstelling verbonden Medewerkers van de organisatie waar oudere verblijft Medebewoners

9 Beleid Grensoverschrijdend gedrag en ouderenmishandeling staan niet langer los van het algemene beleid. Aandacht voor sociale veiligheid maakt deel uit van de dagelijkse zorg en verpleging. De focus ligt op het positieve, niet op het negatieve. In de alledaagse omgang aandacht is voor beroepshouding, hanteren van grenzen en signaleren.

10 Risicofactoren en beschermende factoren
Oudere Pleger Organisatie Maatschappelijk

11 Preventie Agendering, bespreekbaar maken, bewustwording
Gedragsregels en richtlijnen Screening sollicitanten

12 Meldplicht, in ontwikkeling
Meldcode, 5 stappen In kaart brengen van signalen Collegiale consultatie, zo nodig raadplegen SHG Gesprek met cliënt Inschatten risico, aard en ernst van het geweld Beslissen: Hulp organiseren of melden

13 Plan van aanpak Wittenberg
Inrichten werkgroep Sociale Veiligheid Wittenberg, die een link heeft naar Amsta centraal. Starten met klinische lessen in de multidisciplinaire teams met voorbeelden ter bewustwording. Risicoanalyse per team aan de hand van de handreiking van Movisie. Opstellen van gedetailleerd actieplan per afdeling.


Download ppt "Best practice Doel: voorlichting team"

Verwante presentaties


Ads door Google