De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

STUDIEDAG WANNEER LIEFDE UITMONDT IN EEN GEVECHT… DETERMINANTEN, SCREENING & INTERDISCIPLINAIRE AANPAK Faculteit Rechtsgeleerdheid Zeger van Hee - Tiensestraat.

Verwante presentaties


Presentatie over: "STUDIEDAG WANNEER LIEFDE UITMONDT IN EEN GEVECHT… DETERMINANTEN, SCREENING & INTERDISCIPLINAIRE AANPAK Faculteit Rechtsgeleerdheid Zeger van Hee - Tiensestraat."— Transcript van de presentatie:

1 STUDIEDAG WANNEER LIEFDE UITMONDT IN EEN GEVECHT… DETERMINANTEN, SCREENING & INTERDISCIPLINAIRE AANPAK Faculteit Rechtsgeleerdheid Zeger van Hee - Tiensestraat 41 - 3000 Leuven Dinsdag 2 juni 2009

2 1/1 VROEGDETECTIE VAN STALKING EN PARTNERGEWELD: WHAT WORKS? Anne Groenen KHK Geel, Linc

3 1/1 INLEIDING vroegtijdige screening: waarom??? beleidsprioriteit

4 1/1 INLEIDING Col 3 (2006): “Er moeten instrumenten voorzien worden waarmee IFG geïdentificeerd kan worden”. Col 4 (2006): “Het optreden van de politionele en gerechtelijke overheden moet gekenmerkt worden door snelheid, vastberadenheid alsook door een besluitvorming gebaseerd op een goede inschatting van de situatie … en een inschatting met betrekking tot het gevaar dat het geweld zich opnieuw zou voordoen”.

5 1/1 INLEIDING OM Vervotte (2006): “ Signalen en situaties van intrafamiliaal geweld moeten vooreerst gezien en (h)erkend worden. Vervolgens moeten mensen die geweld meemaken weten waar ze dit kunnen melden en zien dat er gevolg aan gegeven wordt.” NAP Partnergeweld (2008-2009): “Er moet gewerkt worden aan de ontwikkeling van referentieinstrumenten voor personen die beroepshalve bezig zijn met deze problematiek alsook het versterken van de informatie- uitwisseling tussen hen en het voorzien van basis- en voortgezette opleidingen.”

6 1/1 1. HOE VER STAAN WE VANDAAG? vroegtijdige screening: wie wat wanneer

7 1/1 1. HOE VER STAAN WE VANDAAG? maatschappelijke en wetenschappelijke evoluties: andere snelheid in ontwikkeling van instrumenten verschillende beroepsgroepen: andere inschatting van dezelfde casussen van partnergeweld (vb. MGS, 2005) verschillende beroepsgroepen: andere perceptie over belang en taak van risico-inschatting door verschillende beroepsgroepen (vb. MGS, 2009) slachtoffers: andere beoordeling van de efficiëntie van verschillende beroepsgroepen (vb. Galeazzi et al., 2009)

8 1/1 1. HOE VER STAAN WE VANDAAG? algemene doelstellingen risico-inschatting: 1. beveiliging van de maatschappij tegen “hoog risicodaders” 2. verlenen van verlof en invrijheidsstelling aan laagrisicodaders (De Ruiter, 2008) 3. vroegtijdige screening van risico’s (nieuw)

9 1/1 2. ALGEMENE RICHTLIJNEN vroegtijdige screening: hoe

10 1/1 2. ALGEMENE RICHTLIJNEN globaal drie soorten: ongestructureerde klinische methode actuariële methode gestructureerde professionele beoordeling

11 1/1 2. ALGEMENE RICHTLIJNEN algemene risicotaxatie-instrumenten specifieke risicotaxatie-instrumenten gevalideerd (niet) gevalideerd SARA (partnergeweld)DAS (gevaarlijkheid) SVR-20 (seksueel geweld) K-SID (huiselijk geweld) DVI (huiselijk geweld)Checklisten HKT-30 (algemeen/seksueel geweld) … B-Safer (partnergeweld) …

12 1/1 2. ALGEMENE RICHTLIJNEN voorkeur: gevalideerde risicotaxatie-instrumenten gestructureerde professionele beoordelingsmodellen combinatie van algemene en specifieke risicofactoren ruimte voor eigen inbreng van beoordelaar inschatten van verschillende risico’s inschatten door verschillende professionelen inschatting door pleger en slachtoffer

13 1/1 2. ALGEMENE RICHTLIJNEN belang van inschatten van verschillende risico’s: (Mullen et al., 2006, Groenen et al. 2008) 1. ernst van de feiten: (duur, aard en frequentie antecedenten, evolutie) 2. risico’s verbonden met het slachtoffer (psychologisch, sociaal, fysiek, economisch, materieel) 3. risico’s verbonden met de pleger (psychologisch, sociaal, fysiek, economisch, materieel) 4. beschermende factoren verbonden met het slachtoffer (psychologisch, sociaal, fysiek, economisch, materieel) 5. beschermende factoren verbonden met de pleger (psychologisch, sociaal, fysiek, economisch, materieel)

14 1/1 2. ALGEMENE RICHTLIJNEN resultaat (De Ruiter, 2008) : geen optelsom laag-matig-hoog risico uitgangspunt voor interventieplan regelmatig herhalen toepasbaar: alle beroepsgroepen

15 1/1 3. UITDAGINGEN VOOR DE TOEKOMST vroegtijdige screening toekomst

16 1/1 3. UITDAGINGEN VOOR DE TOEKOMST no risk in de risk society: meer gefundeerd beleid verantwoorde visie: methodologisch, theoretisch en praktisch en ethisch: invloed basisratio specificiteit doelgroep statische-dynamische factoren conformiteit in risico-inschatting

17 1/1 3. UITDAGINGEN VOOR DE TOEKOMST uniformiteit in instrumenten: nood aan verdere valideringstesten (cfr. B-Safer) toepasbaar en toegepast door verschillende beroepsgroepen uniformiteit in risicocommunicatie: nood aan informatie over wie doet wat wanneer en hoe nood aan richtlijnen inzake communicatie over risico’s realistische wetenschap en praktijk: beloftevolle instrumenten, maar niet zonder risico toepassen


Download ppt "STUDIEDAG WANNEER LIEFDE UITMONDT IN EEN GEVECHT… DETERMINANTEN, SCREENING & INTERDISCIPLINAIRE AANPAK Faculteit Rechtsgeleerdheid Zeger van Hee - Tiensestraat."

Verwante presentaties


Ads door Google