De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Abiotische en biotische factoren

Verwante presentaties


Presentatie over: "Abiotische en biotische factoren"— Transcript van de presentatie:

1 Abiotische en biotische factoren
Biotoopstudie Abiotische en biotische factoren

2 Wat z ijn abiotische factoren?
Abiotisch factoren: alle omgevingsfactoren (temperatuur, vochtigheid, licht, betreding) uit de niet-levende natuur die invloed hebben op de leefomstandigheden in een bepaald gebied. Abiotische factoren Invloed van abiotische factoren Biotische factoren Bodemhardheid; Waterdoorlatendheid van de bodem; Bodemvochtigheid; Bodemtemperatuur; Lichtsterkte. Biotoop

3 Invloed van abiotische factoren
Abiotische factoren zijn niet op alle plaatsen hetzelfde  variatie aan planten en dieren! Abiotische factoren Invloed van abiotische factoren Aanpassingen in de duinen Overzomeren als zaad; Droogteslaap; Verdamping beperken; Waterreserve aanleggen. Biotische factoren Biotoop Aanpassingen in het bos Hoeveelheid licht verschilt  etagegroei; Smalle kruinen; Schaduwplanten; Voorjaarsbloeiers. Etagegroei

4 Wat zijn biotische factoren?
Biotisch factoren: organismen (levende factoren) hebben invloed op het leven van andere organismen. Abiotische factoren Invloed van abiotische factoren Biotische factoren in de duinen Besdragende struiken; Konijnen; Fazanten; Vos; Biotische factoren Biotoop Vos Biotische factoren in het bos Bomen; Eekhoorns; Boommarters; Boommarter Biotische factoren in de weide Bloemen; Planteneters (konijn, haas); Weidebloemen

5 Wat is een biotoop? Biotoop: plaats met eigen biotische en abiotische omgevingsfactoren waar een specifieke levensgemeenschap van planten en dieren voorkomt. Abiotische factoren Invloed van abiotische factoren Biotische factoren Biotoop Duinen Loofbos

6 Valpen laten vallen doorheen pvc-buis.
Bodemhardheid meten (valpen en pvc-buis) Valpen laten vallen doorheen pvc-buis. Hoe dieper de pen in de grond zakt, hoe lager de bodemhardheid. Eenheid: centimeter (cm).

7 Waterdoorlaatbaarheid meten (pvc-ring en flesje water)
Water gieten in de pvc-ring en ga na hoe lang het duurt voor het water in de grond gaat. Hoe sneller het water in de grond gaat, hoe groter de doorlaatbaarheid. Eenheid: seconde (s).

8 Hoe hoger de waarde, hoe groter de bodemvochtigheid.
Vochtigheidsmeter Plaats sensor van vochtigheidsmeter in de bodem en lees na 1 minuut af. Hoe hoger de waarde, hoe groter de bodemvochtigheid. Eenheid: procent (%).

9 Hoe hoger de waarde, hoe groter de bodemtemperatuur.
Temperatuursensor Bodemthermometer Plaats sensor van de bodemthermometer in de bodem en lees na 1 minuut af. Hoe hoger de waarde, hoe groter de bodemtemperatuur. Eenheid: graden Celsius (°C).

10 Richt de lichtsensor naar de zon en lees de waarde af.
Lichtmeter (luxmeter) Richt de lichtsensor naar de zon en lees de waarde af. Hoe hoger de waarde, hoe groter de lichtsterkte. Eenheid: lux.

11 Duinen met specifieke abiotische en biotische factoren

12 Loofbos met specifieke abiotische en biotische factoren

13 Voorjaarsbloeiers vormen hun zaden al in de zomer  na zomer kieming.
Kandelaartje (voorjaarsbloeier) Muurpeper (vetplanten) Duindoorn met kleine blaadjes Voorjaarsbloeiers vormen hun zaden al in de zomer  na zomer kieming. Vetplanten slaan water op in de bladeren (dikke bladeren). Planten met kleine blaadjes beperken de verdamping. Sommige mossen doen een droogteslaap bij te weinig water en komen terug tot leven bij voldoende water. Duinsterretjesmos

14 Etagegroei De hoeveelheid licht verschilt in een bos  planten die minder licht nodig hebben, bevinden zich op een lagere etage.

15 De hoeveelheid licht verschilt in een bos:
Bomen (smalle kruinen) groeien naar het licht toe. Varens en schaduwplanten voelen zich goed thuis in het bos. Bosanemoon (voorjaarsbloeier) De hoeveelheid licht verschilt in een bos: Bomen groeien snel naar het licht: smalle kruinen; Schaduwplanten voelen zich thuis in de schaduw onder de bomen; Voorjaarsbloeiers bloeien in het voorjaar als er in het bos nog veel licht invalt en zaden zijn al verspreid in de zomer.

16 Vos beïnvloedt het leven van de fazanten.
Vos (roofdier) Vrouwtjesfazant verscholen in de struiken Vos beïnvloedt het leven van de fazanten. Besdragende struiken zorgen voor het voedsel van de fazant, maar is ook een schuilplaats voor de fazant. Mannetjesfazant verscholen in de struiken

17 De vruchten van beuken en eiken vormen voedsel voor de eekhoorns.
Eekhoorn eet vruchten. De vruchten van beuken en eiken vormen voedsel voor de eekhoorns. Eekhoorns vormen dan weer voedsel voor de boommarters. Boommarter jaagt op eekhoorns.

18 Boterbloem (lange stengels) Haas (bespeurt de omgeving) Paardenbloem (wortelrozet) Boterbloem heeft lange stengel om boven het gras meer zonlicht op te vangen. De haas voedt zich met kruiden en gras, maar graaft ook in een weide een leger, een ondiep kuiltje om uit te rusten. Paardenbloem vormt een wortelrozet zodat grassen rondom de plant geen kans krijgen om te groeien. De plant kan meer licht opnemen.


Download ppt "Abiotische en biotische factoren"

Verwante presentaties


Ads door Google