De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Belang van biodiversiteit

Verwante presentaties


Presentatie over: "Belang van biodiversiteit"— Transcript van de presentatie:

1 Belang van biodiversiteit
Voedselrelaties Belang van biodiversiteit

2 Wat betekent biodiversiteit?
Biodiversiteit: verscheidenheid aan leven, meer bepaald verscheidenheid aan soorten, verscheidenheid aan individuen binnen een soort en verscheidenheid aan leefgebieden.  Niet gelijkmatig verdeeld op aarde! Biodiversiteit Biodiversiteit – ecologisch evenwicht Biodiversiteit – verscheidenheid binnen de soort Biodiversiteit - mens Negatieve invloed van de mens Zee Bos Positieve invloed van de mens Biodiversiteit binnen een soort Weide

3 Biodiversiteit – ecologisch evenwicht
Aantal planten vermindert  aantal planteneters daalt  planten kunnen zich weer beter ontwikkelen. Aantal roofdieren te groot  minder prooidieren  aantal roofdieren vermindert  aantal prooidieren stijgt weer. Dieren eten meerdere soorten prooidieren of plantensoorten  sterven niet uit. Biodiversiteit Biodiversiteit – ecologisch evenwicht Biodiversiteit – verscheidenheid binnen de soort Biodiversiteit - mens Negatieve invloed van de mens Biodiversiteit is belangrijk voor: in stand houden van ecologisch evenwicht; hoe groter, hoe kleiner de kans op verstoring van het ecologisch evenwicht. Positieve invloed van de mens Ecologisch evenwicht: alle soorten planten en dieren in een biotoop zijn in de juiste verhouding aanwezig.

4 Biodiversiteit – verscheidenheid binnen de soort
Grote verscheidenheid aan individuen binnen de soort Soort kan zich beter aanpassen aan veranderende omstandigheden. Biodiversiteit Biodiversiteit – ecologisch evenwicht Biodiversiteit – verscheidenheid binnen de soort Biodiversiteit - mens Negatieve invloed van de mens Positieve invloed van de mens Jachtluipaard (kleine populatie) Goudvink (grote populatie)

5 Biodiversiteit – de mens
Biodiversiteit is heel belangrijk voor de mens! Verscheidenheid aan bijen, vlinders, …  goede bestuiving  veel land- en tuinbouwgewassen; Verscheidenheid aan insecteneters  beperking insectenplagen; Stoffen in diverse planten  ontwikkeling geneesmiddelen; Verscheidenheid aan planten en dieren  kledij en hout; Hoge biodiversiteit  ecologisch evenwicht  zuivere lucht en water; Natuurgebieden: toeristische trekpleisters voor de mens om zich te ontspannen. Biodiversiteit Biodiversiteit – ecologisch evenwicht Biodiversiteit – verscheidenheid binnen de soort Biodiversiteit - mens Negatieve invloed van de mens Positieve invloed van de mens Schapen Zijderups

6 Negatieve invloeden van de mens
Activiteiten van de mens hebben een negatieve invloed op de biodiversiteit: overbevissing  schuil- en voortplantingsplaatsen worden vernield; ontbossing  droger klimaat, bodemerosie, overstromingen, verdwijnen van plant- en diersoorten; bodem-, water- en luchtvervuiling; Klimaatsveranderingen als gevolg van versterkt broeikaseffect; Versnippering van leefgebieden; Exoten invoeren. Biodiversiteit Biodiversiteit – ecologisch evenwicht Biodiversiteit – verscheidenheid binnen de soort Biodiversiteit - mens Negatieve invloed van de mens Positieve invloed van de mens

7 Positieve invloed van de mens
Activiteiten van de mens kunnen ook een positieve invloed hebben op de biodiversiteit: Natuurbehoud en natuurbeheer: beheerswerken in natuurgebieden  verbetering leefomstandigheden planten en dieren; Behoud van kleine landschapselementen: - mininatuurreservaatjes (hagen, rietkragen, …); - verbinding tussen verschillende stukjes natuurgebied (houtwal, ecoduct, …); - bodemerosie tegengaan: hellingen beplanten; Exoten bestrijden. Biodiversiteit Biodiversiteit – ecologisch evenwicht Biodiversiteit – verscheidenheid binnen de soort Biodiversiteit - mens Negatieve invloed van de mens Positieve invloed van de mens

8 Biodiversiteit is groter in tropische gebieden dan in poolgebieden.

9 Biodiversiteit is groter in een loofbos dan in een naaldbos.

10 Biodiversiteit is groter in een hooiweide dan in een graasweide.

11 Biodiversiteit binnen de mensensoort

12 Vos Braambes Konijn Fazant De vos eet meerdere soorten organismen.

13 Het jachtluipaard is met uitsterven bedreigd, dus een kleine populatie
Het jachtluipaard is met uitsterven bedreigd, dus een kleine populatie. Er heerst vaak inteelt waardoor de diersoort vatbaarder is voor ziekten.

14 Deze goudvinken behoren tot dezelfde soort, maar hebben een andere snavel. Een dikkere snavel kan ook hardere zaden. Deze verscheidenheid vergroot de overlevingskans.

15 Schapen zijn belangrijk voor de mens: vlees en wol voor kleding.

16 Zijdedraad wordt gewonnen uit de cocon van de zijderups.

17 Grote sleepnetten geven geen kans tot ontsnappen.
Zeeschildpad verstrikt in een vissersnet.

18 Grootschalige ontbossing met rampzalige gevolgen.
Door de kaalslag wordt vruchtbare grond weggespoeld. Droger klimaat leidt tot woestijnvorming.

19 Huishoudelijk afval is niet biologisch afbreekbaar.
Afvalwater bedreigt waterplanten en waterdieren. Sproeimiddelen komen in de voedselketen terecht.

20 Weerkaatste zonnestralen
Invallende zonnestralen Teruggekaatste warmte Roeipootkreeftjes vormen een belangrijke voedselbron voor vele vissen, maar hun aantal daalt als gevolg van de klimaatsverandering. Het broeikaseffect (schematisch) Het versterkte broeikaseffect, als gevolg van te hoge uitstoot van broeikasgassen, zorgt voor een klimaatsverandering. Bepaalde planten- en diersoorten kunnen niet meer overleven door de opwarming.

21 Waterpest produceert zuurstofgas als er voldoende zonlicht is.
Grote waternavel (exoot) is een drijvende plant die al het zonlicht wegneemt voor de onderwaterplanten. De invoer van exoten (bv. Grote waternavel) kan een bedreiging vormen voor de plaatselijke biodiversiteit. Bepaalde inheemse planten- en diersoorten kunnen verdwijnen. Vb. Onderwaterplanten produceren minder zuurstofgas door de grote waternavel waardoor veel vissen sterven.

22 Natuurgebieden worden extra beschermd.

23 Beheerswerk: jaarlijks moeten knotwilgen geknot worden
Beheerswerk: jaarlijks moeten knotwilgen geknot worden. Op knotwilgen leven heel wat organismen. Beheerswerk: door begrazing krijgen zeldzame kruiden de kans om te groeien.

24 Een bomenrij langs een gracht: verstevigt de oever, herbergt organismen en biedt beschutting voor het vee.

25 Een ecoduct verbindt een versnippert natuurgebied met elkaar zodat dieren veilig kunnen oversteken.
Een houtwal vormt de grens tussen zonnige, droge plekjes en schaduwrijke, vochtige plekjes.

26 De Amerikaanse brulkikker (+/- 20 cm) vormt een bedreiging voor onze inheemse soorten.
De bestrijding van grote waternavel.


Download ppt "Belang van biodiversiteit"

Verwante presentaties


Ads door Google