De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Beau Mertens & Robert Vanhees

Verwante presentaties


Presentatie over: "Beau Mertens & Robert Vanhees"— Transcript van de presentatie:

1 Beau Mertens & Robert Vanhees
Allereerst wil ik namens Robert Vanhees en mezelf jullie welkom heten bij de eerste les van het ondernemersplan. Het ondernemingsplan

2 Agenda Ondernemingsplan Zakelijke gegevens Het product
Missie en Doelstellingen Curriculum Vitae Ondernemerskwaliteiten Huisvesting Rechtsvorm Vergunningen en regels Belastingen Subsidies Verzekeringen Personeel & Administratie

3 Het ondernemingsplan De onderneming Marketing Financieel plan Bijlagen
Het ondernemersplan zal de volgende hoofdstukken bevatten. Vandaag zullen wij met jullie hfd 1 de onderneming en hfd 4 Organisatie bespreken. De andere hoofdstukken worden tijdens de volgende lessen behandeld. Ter info: het is de bedoeling dat jullie in hfd 6 alle Bijlagen van het ondernemersplan stoppen. Denk hierbij aan: CV, de evt. testen enz.

4 Zakelijke gegevens Bedrijfsnaam/ Logo Adres Telefoonnummer Website
adres Het is belangrijk dat jullie gaan nadenken over een pakkende en duidelijke bedrijfsnaam. Als je een bedrijf start zul je veel tijd, energie en geld steken in het bedrijf om deze bekend te maken bij je klanten. De bedrijfsnaam veranderen in een later staduim doe je dus niet zomaar, daarom is het belangrijk om hier goed over na te denken. Ook kunnen jullie misschien al gaan nadenken over een logo die past bij jullie bedrijfsnaam. Let op! Je kunt niet zomaar elke naam kiezen die je leuk lijkt. Als deze naam al wordt gebruikt door een ander bedrijf in de buurt of in het land kunt je met dit bedrijf grote problemen krijgen. Daarom doe je een handelsnaamonderzoek, dit kun je zelf doen via internet. Of de KvK inschakelen ( tegen vergoeding). Verder mag je naam niet misleidend zijn zoals; Nederlands Centrum voor Transport als je maar 1 vrachtauto hebt rijden. Het adres is natuurlijk afhankelijk van de vestigingsplaats, deze zullen jullie later bepalen. Het telefoonnummer, hier zal het nummer worden ingevuld door een door jullie aangestelde verantwoordelijke. Verder Gaan jullie tijdens de marketing lessen nadenken over de invulling van de promotie, hierbij zal ook gesproken worden over een Website en adres. De gegevens hiervan zullen onder de zakelijke gegevens worden ingevuld.

5 Het product Het product en de klant De productie van het product
Haalbaarheid van het idee Bescherming van het product Jullie idee resulteert in een product of dienst. Het product en de klant Je wilt natuurlijk dat de klant je product gaat aanschaffen. Het is dus belangrijk dat jullie al vroeg een beeld gaan vormen van het product en de doelgroep ( de doelgroep zijn de mensen waarvan jij verwacht dat zij jou product gaan aanschaffen). In dit stadium ga je al globaal een aantal vragen stellen. De verdieping zal plaatsvinden tijdens de marketinglessen. Om te beginnen is het handig om het idee uit te schrijven, dit met max. tien regels. Daarna ga je een aantal vragen beantwoorden: Maak een zo gedetailleerd mogelijke beschrijving van het product/ de dienst. Welke eigenschappen heeft het product? Hoe zit het in elkaar? Omschrijf de doelgroepen voor jullie product zo nauwkeurig mogelijk. Wie gaan je product kopen? ( dit kunnen er meerdere zijn). Leg uit in welke behoefte jullie product voorziet bij de doelgroep(en). Waarom zou de klant het product kopen? Aan welke behoeften van de klant voldoet het product? Welk probleem wordt er met jullie product opgelost? De productie van het product Bij de productie van het product is het de bedoeling dat jullie een idee krijgen bij de manier of wijze waarop jullie product wordt gemaakt. Hier moeten jullie al over nadenken. Kan het product kant en klaar worden ingekocht? Of dient er zelf geproduceerd te worden? Zo ja, wat is daar allemaal voor nodig? Welke grondstoffen, machines, personeel, huisvesting enz. Haalbaarheid van het idee Een volgende vraag die jullie jezelf moeten stellen is of het idee wel haalbaar is? Er zijn ontzettend veel ondernemers die enthousiast zijn over hun idee, maar dienen na 1 jaar te stoppen omdat het niet haalbaar blijkt te zijn. Een idee kan geweldig zijn, maar er moeten wel klanten zijn die het product willen kopen en er het geld voor willen betalen! Het is belangrijk dat jullie kritisch naar alle onderdelen van het ondernemersplan kijken. Bescherming van het product. Stel jullie hebben een geweldig idee, dan wil je natuurlijk voorkomen dat de concurrent er met dit idee van door gaat! Ook kan het zo zijn dat je de merknaam van het product wilt beschermen dat het niet gebruikt kan worden voor anderen producten. Dan kun je er als ondernemer voor kiezen om op sommige unieke onderdelen van product(en) of diensten wettelijke bescherming aan te vragen via zoals dat netjes heet : Intellectueel eigendom. Voorbeeld: auteursrecht. Voor een ondernemer zijn twee varianten van belang: Octrooi ( patent). Dit kun je aanvragen, nadeel is erg kostbaar en ingewikkeld en anderen kunnen het inzien. Je kunt het merk inschrijven in het Merkenregister bij het Benelux- Merkenbureau. Tip: als je een briljant idee hebt is het misschien verstandig om na te gaan of iemand er al octrooi op heeft. Link naar sites:

6 Missie en Doelstellingen
Visie Doelstellingen De missie van Google is sinds jaar en dag om alle informatie wereldwijd toegankelijk en bruikbaar te maken. In een ondernemingsplan beschrijf je ook de missie van je onderneming. Een ander woord is Mission Statement. Hierin staat wat de onderneming wil uitdragen naar de buitenwereld en deze geeft richting aan het verder uitwerken van jullie ondernemingsplan. Alles wat je doet voor je onderneming is gebaseerd op je missie. Ook jullie moeten een eigen missie samenstellen voor jullie onderneming. Een aantal vragen die jullie jezelf kunnen stellen zijn: Wie zijn we? Wat doen we? Wie zijn onze klanten en in welke behoefte voorzien onze producten? Welke normen en waarden staan centraal in ons handelen, denk hierbij aan: milieubewustzijn, maatschappelijk verantwoord. In de missie ligt besloten waarin jouw onderneming zich onderscheidt van andere. Hij moet dus zo kort en concreet mogelijk zijn. Een kind zou hem moeten kunnen begrijpen. Voor ideeën kunnen jullie eens zoeken op internet. De visie, oftewel Corporate Vision genoemd is gebaseerd op de missie. Een visie is een toekomstbeeld dat je van je onderneming hebt en geeft dus aan wat je ervan verwacht in de toekomst. Er staat iets over de toekomstige “omgeving” van je bedrijf, wat je gedroomde positie daarin is en via welke weg je daar denkt te komen. Ook deze dient kort en krachtig te zijn. Welke doelen willen jullie gaan bereiken met de onderneming? Formuleer drie doelstellingen voor jullie onderneming, zorg ervoor dat de markt en financiën hierin opgenomen wordt. Denk bijvoorbeeld aan: Hoe groot willen wij worden? Hoe snel willen wij het geïnvesteerde geld terugverdienen? Verder dienen de doelstellingen geformuleerd te worden volgens het SMART Principe. Voor info over SMART doelstellingen kijk op Wikipedia. Zoeken SMART of kijk voor link op Hyves. De visie van Google is het leveren van relevante zoekresultaten uit alle gegevensbronnen – het Internet, de lokale computer van de gebruiker en het bedrijfsnetwerk.

7 Curriculum Vitae Persoonsgegevens Gevolgde opleidingen
Behaalde diploma’s Relevante ervaring Motieven om te starten als ondernemer Je pers. Fin. situatie inclusief bezittingen en schulden Het Curriculum Vitae is een document dat normaal gesproken wordt meegestuurd bij een sollicitatie. Het bevat systematische opsomming van je persoonsgegevens. Verder geeft het inzicht in je gevolgde opleidingen, cursussen, werkervaring en stages. Ieder lid van de groep dient een eigen CV samen te stellen. TIP: Een checklist voor het maken van een CV kun je vinden op onderstaande link. De gemaakte CV worden bewaard en toegevoegd aan hfd 6: Bijlagen

8 Ondernemerskwaliteiten
SWOT – analyse E-scan- de ondernemerstest Persoonlijkheidstest Ondernemerskwaliteiten formulier Het is belangrijk dat een ondernemer inzicht heeft in zijn eigen ondernemerskwaliteiten. Zoals bijvoorbeeld sterktes en zwaktes. Als er kwaliteiten ontbreken en men hier inzicht in heeft kan hierop ingespeeld worden. Zo bijvoorbeeld als een ondernemer geen financieel inzicht heeft, kan hij hiervoor een financieel adviseur of een boekhouder in dienst aannemen. Als team is het van belang om te inventariseren welke ondernemerskwaliteiten aanwezig zijn en welke ontbreken. Deze dienen dan aangevuld te worden. Om de ondernemerskwaliteiten te meten kunnen jullie gebruik maken van onderstaande voorbeelden: Bij een SWOT analyse worden de sterktes tegenover de zwaktes van een persoon gesteld. Hieruit kunnen zich kansen en bedreigingen vormen. Kansen kan men benutten om de onderneming nog succesvoller te maken, bedreigingen moet men in de gaten houden en evt. oplossingen voor zoeken. E- scan is een test op internet, deze test onderzoekt een aantal ondernemerskwaliteiten. De link voor deze test is te vinden op onderstaande link. Een andere test op internet is de persoonlijkheidstest, een verwijzing naar deze site is te vinden op onderstaande link. Ook kun je er als groep ervoor kiezen om een formulier met een aantal stellingen in te vullen, deze is eveneens te vinden op onderstaande link. Link naar deze site is te vinden op Hyves OIVJ?

9 Welke eisen stelt de onderneming aan de huisvesting?
Is de locatie representatief? Hoe is de bereikbaarheid? Parkeergelegenheid? Concurrenten? Leveranciers? Veiligheidseisen? Huisvestingskosten? Huren of kopen? A1 of juist een B2 Locatie? Vergunningen en bestemmingsplan. Jullie hebben een pand nodig om je bedrijf in te vestigen. De eerste vraag die jullie je moeten stellen is: welke eisen stelt de onderneming aan de huisvesting? Het is belangrijk dat jullie een lijst opstellen met eisen waaraan je vestigingsplaats moet voldoen. Vragen die je hiervoor kun gebruiken zijn…… Bepaal daarna je vestigingsplaats en onderbouw je keuze met argumenten. Check ook vooraf welke vergunningen er nodig zijn om je op deze locatie te vestigen. Verder is het handig om naar een bestemmingsplan te kijken, stel je wilt een horeca zaak vestigen op een locatie waar de gemeente als bestemming een bejaardentehuis heeft gepland.

10 Rechtsvorm Wat is een rechtsvorm? Welke rechtsvormen zijn er?
Criteria die de keuze voor de rechtsvorm bepalen Oprichtingeisen Kapitaal storten Kosten Handelsregister Belastingen Schuldeisers Een rechtsvorm is de juridische vorm dat een bedrijf aanneemt. Als starter heb je een keuze te maken welke rechtsvorm je aanneemt. Weten jullie welke rechtsvormen er allemaal zijn? Velen van jullie zullen kiezen voor de eenmanszaak of een VOF. Dit zijn geen rechtspersonen, de BV en NV zijn dit wel. Dat wil zeggen dat je bij een eenmanszaak bijvoorbeeld met je privé vermogen ook aansprakelijk bent. Bij een BV of NV geldt een zogenaamde hoofdelijke aansprakelijkheid, waardoor de directeur van een BV of NV niet met privé vermogen aansprakelijk is. Er zijn een aantal criteria voor bepalen van een rechtsvorm en enkele eisen die gesteld worden bij de start van een onderneming. Hier zie je enkele criteria waarmee jullie rekening moeten houden bij het maken van een keuze, ik loop ze even snel met jullie door. Welke oprichtingseisen heeft de rechtsvorm? Kun je ‘direct’ beginnen of ben je verplicht een notariële akte of statuten te laten opmaken? Ben je verplicht kapitaal te storten? Wat zijn de kosten om een rechtsvorm op te richten? Ben je verplicht de onderneming in te schrijven in het handelsregister van de KvK? Met welke belastingen kom je in aanmerking bij de keuze van rechtsvorm? Als je privéschulden hebt, kunnen je schuldeisers bij sommige rechtsvormen hun geld ook verhalen op je onderneming.

11 Vergunningen en regels
Brancheverenigingen Eisen Octrooi Horeca (Keuringsdienst van Waren, Buma/Stemra etc.) Winkeltijdenwet (hoofdbedrijfschap detailhandel) Jullie krijgen ook met vergunningen en regelgeving te maken. Enkele voorbeelden: In sommige bedrijfstakken moet je lid worden van een branchevereniging. Een paar voorbeelden van brancheverenigingen zijn: journalisten, makelaars, accountants, melkveehouders, kappers. Voor de start van sommige ondernemingen heb je diploma’s nodig. Welke eisen er aan je worden gesteld, kun je te weten komen bij een van de tientallen brancheverenigingen. Als jullie een nieuw idee hebben is het misschien verstandig om hier octrooi op aan te vragen. In dit octrooi kun je laten vastleggen dat het jouw idee is en dat andere het niet zomaar kunnen gebruiken. Als jullie een Horeca zaak willen openen kom je ook met verschillende instanties in aanmerking zoals de KvW, die de kwaliteit van eten en drinken scherp controleren en in de gaten zullen houden. Daarnaast is er bijvoorbeeld ook nog Buma/Stemra wat de muziek en video rechten controleert. Voor de openingstijden heb je in het geval van een winkel te maken met de Winkeltijdenwet. Voor speciale openingstijden heb je een vergunning nodig van de gemeente.

12 Belastingen Enkele voorbeelden Inkomstenbelasting BTW Loonbelasting
Vennootschapsbelasting Overdrachtsbelasting Er zijn ook heel wat belastingen (helaas), waar rekening mee gehouden moet worden. Zo krijgt iedere Nederlander te maken met Inkomstenbelasting die een inkomen heeft. Als (startende) ondernemer kom je in aanmerking voor verschillende aftrekposten op je inkomstenbelasting. BTW kennen jullie allemaal. Dit is de belasting die je over je gemaakte omzet betaald. Loonbelasting wordt alleen maar geheven als je personeel in dienst hebt. Vennootschapsbelasting betaal je als je bijvoorbeeld een BV hebt. Overdrachtsbelasting betaal je als je een pand koopt

13 Subsidies Doel van overheid
Ondernemerschap en innovatie stimuleren Belastingen en werkgelegenheid Producten goed voor het milieu of energiebesparend Misschien komen jullie wel in aanmerking voor subsidies. De overheid vindt het belangrijk om ondernemerschap en innovatie te stimuleren, opdat er meer ondernemingen worden opgericht. Nieuwe ondernemingen zijn via belastingen niet alleen goed voor de staatskas, maar scheppen ook werkgelegenheid. Er zijn meer dan 100 soorten subsidies voor ondernemers. Op provinciaal niveau, Nationaal, maar ook via de EU. Hoe innovatiever je idee is, hoe meer mogelijkheden er zijn om aanspraak te maken op subsidies. Vooral producten die goed zijn voor het milieu of energiebesparend zijn maken veel kans op een subsidie.

14 Verzekeringen Afdekken van bedrijfsrisico’s Aansprakelijkheid
Ziektekosten Rechtsbijstand Arbeidsongeschiktheid Verzuim Inventaris Opstal Om te voorkomen dat je risico’s loopt, is het raadzaam te onderzoeken welke verzekeringen je het beste kunt afsluiten en wat de kosten hiervan zijn. Het gaat daarbij vooral om het afdekken van bedrijfsrisico's. Denk hierbij aan de volgende verzekeringen.

15 Personeel & Administratie
Bepaal of je voor je onderneming personeel moet aannemen Zo ja,  KvK / Belastingdienst / Arbo-wet Hoe vind je de geschikte medewerker(s)? Arbeidsovereenkomst? Welke CAO? In vaste dienst of flexibel? Loonadministratie Loonheffingen Arbo-wet Zo nee,  wat zijn de kosten van uitzendkrachten Als je personeel in dienst neemt, zijn er veel wettelijke regels van toepassing. Je kunt als ondernemer mensen in dienst nemen, maar hen niet zomaar weer ontslaan. Dus bedenk van te voren goed of je personeel nodig hebt en hoeveel en voor welke werkzaamheden. (punten doornemen) Op internet kun je de kosten van uitzendkrachten terug vinden naar functie-indeling. Willen jullie hiervan gebruik maken, neem dit dan op in jullie plan.

16 Vragen na afloop van de presentatie, neem contact met ons op via Hyves
Bedankt voor jullie aandacht en succes met het schrijven van jullie ondernemingsplan! Vragen na afloop van de presentatie, neem contact met ons op via Hyves oivj2008.hyves.nl


Download ppt "Beau Mertens & Robert Vanhees"

Verwante presentaties


Ads door Google